Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 Mustaa huumoria
Kuuluuko naamiointivälineiden käytön ja hallussapidon kriminalisointi oikeus- vai poliisivaltioon?

Jyrki Räikkä

Hallitus tarjoaa kovaa lääkettä kerran vuodessa toistuviin järjestyshäiriöihin: tuoreessa lakiesityksessä kiellettäisiin naamioituneena esiintyminen mielenosoituksissa. Esityksen pääasiallinen tarkoitus on panna kuriin presidentinlinnan lähettyvillä viime vuosina järjestetyt itsenäisyyspäivän "kuokkavierasjuhlat", joiden yhteydessä kommandopipoa tai huivia kasvojensa peittona käyttäneet mielenosoittajat ovat nujakoineet poliisin kanssa, häirinneet Linnan juhliin matkalla olleita vieraita ja kolhineet näitä kuljettaneita takseja.
Mielenosoituksissa esiintyminen naamioituna on tuomittavaa ja raukkamaista, jos tarkoituksena on rikkoa lakia ja vältellä naamioitumisen avulla seurauksia. Hallitus ampuu kuitenkin kanuunalla kärpästä, kun se pyrkii kaventamaan perusoikeuksiin kuuluvaa mielipiteenilmaisun vapautta pienen hulinoitsijajoukon tähden. Monissa tapauksissa mielenosoituksissa naamioituneena esiintymiselle voidaan esittää hyväksyttäviä perusteita, eikä kaikkien tähän kategoriaan kuuluvien tilanteiden tunnusmerkkejä voida tietää etukäteen.

Lakiesitys kieltäisi kasvojen osittaisenkin peittämisen paitsi mielenosoituksissa, myös yleisötilaisuuksissa ja muissa julkisella paikalla tapahtuvissa yleisön kokoontumisissa. Naamioitumisrikokseen voitaisiin käyttää esimerkiksi huppua, naamiota tai kasvomaalausta. Tällainen pukeutuminen olisi rangaistavaa siitä riippumatta, onko julkisessa tilaisuudessa naamioituneena esiintynyt syyllistynyt muuhun lainvastaiseen toimintaan. On aiheellista kysyä, sopiiko tällainen yleisperiaate oikeus- vai poliisivaltioon.
Toki laissa on mainittu useita poikkeuksia. Naamioituminen on sallittua, jos tarkoituksena on suojautua säältä tai osallistua karnevaalin luontoiseen yleisötilaisuuteen. Kasvojen peittämiseen oikeuttaisi myös uskonnollinen tai "muu hyväksyttävä syy".
Poikkeusten maininta lieventää lakiin kohdistuvia epäilyksiä, muttei poista niitä. Lain soveltajilla on edessään lukemattomia tulkintaongelmia. Missä kulkee pukeutumisen ja naamioitumisen raja? Missä lämpötilassa esimerkiksi kasvojen peittäminen huivilla muuttuu rangaistavasta teosta sään edellyttämäksi suojautumiseksi?
"Muista hyväksyttävistä syistä" on mahdotonta laatia aukotonta luetteloa. Naamioitumisen tarkoitusperien ja lainmukaisuuden arviointi jää siis viranomaisten arvioitavaksi, ja selvien kriteerien puuttuessa arvioon vaikuttaa väistämättä arvioitsijan oma arvomaailma. Tästä ei ole kovin pitkä matka siihen, että viranomainen ottaa kantaa myös mielenosoituksen aiheeseen ja sen hyväksyttävyyteen.

Lakiesityksessä kriminalisoidaan naamioitumisvälineiden käytön lisäksi myös niiden hallussapito. Yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa olisi kiellettyä pitää hallussa "esinettä, jota on perusteltua aihetta epäillä voitavan käyttää kasvojen peittämiseen tunnistamista vaikeuttavalla tavalla". Tällainen esine voi olla vaikkapa huivi.
Hallussapitopykälän absurdiutta lisää se, että yleisötilaisuuksien turvallisuusuhkina naamioitumisvälineet rinnastetaan aseisiin ja räjähdysaineisiin.Tässä hengessä järjestyksenvalvojille annettaisiin oikeus etsiä pipoja, naamareita ja huiveja osallistujien repuista.

Viranomaisvaltuuksien lisääminen ja kansalaisvapauksien kaventaminen kuuluvat samaan pakettiin. Koventunut kontrolli ei kuitenkaan lisää turvallisuuden tunnetta, pikemminkin päinvastoin.
Naamioitumiskielto tekee julkisiin mielenilmauksiin osallistujista entistä tarkemman viranomaisseurannan kohteita. On suuri vahinko, jos lisääntynyt tarkkailu korottaa myös rauhanomaiseen ja lainkuuliaiseen mielenilmaukseen lähtemisen kynnystä. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO