Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Ostobuumi kasvattaa automäärää

Yhä useammassa perheessä on kakkos- tai kolmosauto. Liikenteen kasvu lisää melua ja ilmansaasteita.


Elina Teerijoki

Vuosi 2003 oli autokaupan kultakautta. Autoveron muutos innosti suomalaisia ostamaan ennätysmäärän uusia ajokkeja. Samaan aikaan maahan alkoi virrata käytettyjä autoja ulkomailta, lähinnä Saksasta.
Autojen kokonaismäärään käytettyjen autojen tuontibuumi vaikuttaa varsin vähän, arvioi Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pentti Rantala. Autoja tuotiin vuonna 2003 noin 31000, kun autoja kaikkiaan on yli kaksi miljoonaa.
Autojen määrää lisää eniten uusien autojen rekisteröinti. Viime vuonna uusia autoja rekisteröitiin noin 146 000. Myyntiluvut ylittivät vuoden 2002 luvut jo syksyllä.
Toisaalta poistuma hillitsee kasvua. Vuonna 2002 rekisteristä poistettiin noin 100 000 ja vuonna 2001 noin 97 000 henkilöautoa.
Rantala arvelee, että yhä useammassa perheessä on kakkos- tai jopa kolmosauto. Käytettyjen autojen markkinoilla alkaa kuitenkin olla niin paljon myytävää, että kaikki ei mene kaupaksi. "Voi olla, että autot päätyvät nopeammin romuiksi", Pentti Rantala sanoo.
Romuttamo kutsuu suomalaista autoa nykyisin keskimäärin 18 vuoden iässä.

Käytetyillä on ikää

Vaikka katalysaattori tuli Suomessa pakolliseksi jo 1990-luvun alkupuolella, rekisterissä on yhä 900000 katalysaattoritonta autoa. Ne ovat vanhoja ja lähestyvät romutusikää, mutta lisää tulee yllättävästä lähteestä: käytettyjen tuonnista.
"Suomen autokanta on keski-iältään vähän yli kymmenvuotiasta. Huolestuttavaa on, että käytettynä tuodut autot ovat usein iältään jo tuota luokkaa. Parin vuoden kuluttua ne vanhentavat autokantaa", Pentti Rantala sanoo.
Katalysaattori ei tullut kaikkialla Euroopassa pakolliseksi samaan aikaan kuin Suomessa, joten suhteellisen uudetkin käytetyt euroautot saattavat olla varsin saastuttavia.
Myös liikenneneuvos Raisa Valli liikenne- ja viestintäministeriöstä tyrmää käytettyjen autojen tuonnin. "Ympäristön kannalta se on aivan vihoviimeinen ilmiö. Tuodut autot ovat olleet yleensä isoja, vanhoja, paljon kuluttavia ja saastuttavia", Valli sanoo.

Uudet autot siistimpiä

Autokannan uudistuminen on päästöjen kannalta hyvä asia. Uusissa autoissa on huomattavasti vanhoja tehokkaampaa pakokaasujen puhdistusteknologiaa.
"Jopa siinä määrin, että vaikka liikenteen määrä kasvaa autokannan kasvaessa, päästöjen kokonaismäärä vähenee", Valli kertoo.
Kasvihuoneilmiötä voimistavan hiilidioksidin kohdalla tilanne tosin ei ole yhtä ruusuinen. Viime aikoina on ostettu suuria autoja, jotka kuluttavat paljon polttoainetta ja tuottavat paljon hiilidioksidia.
Liikenneministeriössä suunnitellaan tiedotuskampanjaa autojen polttoaineenkulutuksen vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin.
"Kuluttajilla kyllä on jo se tieto saatavilla. Mainonnassakin hiilidioksidipäästöt yleensä mainitaan ja kauppiaat tietävät asiasta, mutta lisäinformaatiolle olisi selvästi tarvetta", Raisa Valli sanoo.

Meluntorjuntaa tarvitaan

Aamuruuhkassa ei heti uskoisi, että autotiheys on Suomessa vielä suhteellisen matala. Tuhatta asukasta kohti maassamme on 413 henkilöautoa, kun Ruotsissa niitä on 451 ja Saksassa 521.
"Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja haja-asutusalueella auto on käytännössä välttämätön", Pentti Rantala sanoo.
Liikenteen vähittäinen kasvu lisää kuitenkin melua, johon ei pelkällä teknologian kehittämisellä voi vaikuttaa. "Moottoriteknologia on kehittynyt hiljaisemmaksi, mutta melua syntyy renkaan ja tien pinnan välillä. Markkinoilla on hiljaisia pinnoitteita, jotka kuitenkin ovat huomattavan kalliita. Meluntorjuntaan tarvitaan siksi lisäresursseja", Raisa Valli sanoo.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO