Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 Solmuja virkapaketissa

Jyrki Räikkä

Suomen Pankin johtokuntanimityksistä keitetään aina kitkerä soppa, vaikka täytettävien paikkojen merkitys on EU- ja Emu-jäsenyyden aikana kärsinyt jyrkän inflaation. Kun Suomen Pankilla ei enää ole entisen kaltaista merkitystä Suomen kansantaloudelle, eduskunnan pankkivaltuustolla on ollut viime vuosina pyrkimystä jyvittää hyväpalkkaisia johtokuntapaikkoja lepo- tai välilaskupaikan tarpeessa oleville pitkän linjan poliitikoille. Toistaiseksi nämä suunnitelmat ovat menneet myttyyn, kun presidentti Tarja Halonen on nimittänyt paikoille virkamiehiä, joilla on laaja talouspoliittinen asiantuntemus.
Perjantaina täytettävään Suomen Pankin pääjohtajan virkaan pankkivaltuusto esittää EU-komissaari Erkki Liikasta. Yhteiskunnallisena vaikuttajana Liikasella on riittävästi painoarvoa, ellei suorastaan poliittista ylipainoa. Aiemmin Halosen kaudella käytetyillä kriteereillä mitaten hakijoiden joukossa on monia valtiotieteen kandidaatti Liikasta ansioituneempiakin hakijoita. Mutta pitääkö linja nyt, kun pankkivaltuuston esittämä ehdokas on Halosen vanha puoluetoveri?

Sosiaalidemokraateille tilanne on herkullinen: Liikasen nimitys pönkittää demarihegemoniaa Suomen Pankissa, selkeyttää SDP:n tulevan puheenjohtajavaalin asetelmia ja jättää Liikasen kasvamaan korkoa presidenttihautomona aiemminkin toimineeseen Suomen Pankkiin - pääjohtajan seitsenvuotinen virkakausi päättyy reilut puoli vuotta ennen vuoden 2012 presidentinvaaleja.
Keskustakaan ei varmasti jää viroista osattomaksi. Todennäköisesti maksun aika koittaa jo EU-vaalien jälkeisissä komissaarinsalkkujen jaossa. Kun Paavo Lipponen on ilmoittanut olevansa kiinnostunut vain EU-komission puheenjohtajuudesta, Olli Rehnin osakkeet komissaaripörssissä nousevat huimasti. Komission puheenjohtajan valinnan ratkaisee eurooppalaisten puolueryhmittymien vaalimenestys koko EU-alueella, joten sekä keskusta että SDP voivat hyödyntää kampanjassa omia komissaariehdokkaitaan astumatta pahasti toistensa varpaille. Viimevuotiset pääministerivaalin jäljet eivät enää pelota.

Liikasen poliittinen tausta ja nimitykseen liittyvä pelikuvio on siinä mielessä kiusallinen, että periaatteessa Suomen Pankin pääjohtajan pitäisi Euroopan keskuspankkijärjestelmän osana olla ehdottoman riippumaton kaikista kytkennöistä ja sidoksista. Pääministeri Matti Vanhanen varoittelikin jo leimaamasta nimitystä poliittiseksi, jotta tulevan pääjohtajan asema ei vaarantuisi.
Pääministerikaudellaan Vanhanen on aiemminkin halunnut hillitä julkista keskustelua - ja ilmiselvien tosiasioiden tunnustamista - hallituksen kannalta kiusallisissa asioissa. Peilikuvan syyttäminen ei auta, ellei hallitus ole valmis tarkistamaan omia toimintatapojaan.

Rikollisuus lailliseksi?

Sisäministeriön työryhmä haluaisi peitetoimintaan osallistuville poliiseille oikeuden tehdä rikoksia, jotta rikollisjärjestöjen ytimeen soluttautuminen ja päätekijöiden saattaminen vastuuseen helpottuisi. Väkivaltarikosten tekeminen olisi poliisiltakin kielletty.
Vaarana on, että ammattimainen rikollisuus raaistuisi uudistuksen vuoksi: järjestöjen sisäpiiriin pyrkivien pitäisi todistaa kelpoisuutensa väkivallantekojen avulla. Pitäisikö poliisille siis sovelletulla logiikalla antaa peitetoiminnassa myös oikeus väkivaltarikoksiin? Ei tietenkään.
Poliisin valtuuksien jatkuva laajentaminen johtaa nopeasti umpikujaan. Rikosten tekeminen "hyvässä tarkoituksessa" hämärtää laillisuuden rajoja ja voi korruptoida myös poliisikuntaa ja poliisin uskottavuutta. Poliisin hyvän maineen - ja koko yhteiskunnan turvallisuuden - kannalta uudistuksesta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO