Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtikolumni

 

 
Hullu vanhuus

Ikäihmisetkin tarvitsevat mielenterveyspalveluja.

Jyrki J.J. Kasvi

Nyky-Suomessa vanhuutta ja vanhuksia ei juuri arvosteta. Esimerkiksi vanhusten hoitoon palvelutaloissa (37 euroa päivässä) ollaan valmiita sijoittamaan vain vajaa kolmannes siitä mitä vankien hoitoon vankilassa (118 euroa päivässä).
Tuoreen Sairaanhoitaja-lehden pääkirjoituksessa ehdotetaankin, että vanhukset pitäisi laittaa vankilaan, jotta he saisivat itselleen asianmukaista hoitoa!

Kaikkein kamalinta on kuitenkin hullu vanhuus. Siinä yhdistyy kaksi tabua, joita me kaikki kavahdamme. Esimerkiksi lasten ja nuorten psykiatrinen hoito on saanut viime vuosina paljon julkisuutta ja sitä kautta myös kauan kaivattuja voimavaroja ja lahjoituksia. Sen sijaan vanhuspsykiatrian karusta tilanteesta ei ole keskusteltu tiedotusvälineissä, vaikka psykiatrista hoitoa tarvitsevien vanhusten määrä kasvaa koko ajan.
Eivätkä kaikki vanhusten mielenterveysongelmat ole dementian oireita, vaan esimerkiksi psykooseja ja mielialahäiriöitä, joiden hoitoa dementia ja muistihäiriöt sekä vanhuuteen liittyvät fyysiset vaivat toki vaikeuttavat.
Ja mitä mahtaa tuntea 70-vuotiaana depressioon tai psykoosiin sairastuneen vanhuksen puoliso? Kuka auttaa dementoituneen puolisoa, kun sairas rakas tuhrii itsensä ulosteillaan? Jos häntä ei pystytä tukemaan, pian psykiatrista hoitoa tarvitsee yhden asemesta kaksi vanhusta.

Uskomatonta kyllä, jopa vanhuspsykiatrian erikoisalan koulutus on lopetettu Suomesta, eikä vanhusten hoitoon erikoistuneita psykiatreja ole enää jäljellä kuin 20-30, vaikka heitä tarvittaisiin vähintään 60. Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että Suomi ikääntyy vauhdilla, ja psyyken sairaudet ovat tällä hetkellä tärkein sairauseläkkeelle jäämisen syy!
Meistä jokainen tulee todennäköisesti tekemään tuttavuutta vanhuspsykiatrian kanssa joko potilaana tai potilaan luona osastolla vierailevana läheisenä. Ja se seuraava hoidon tarvitsija, joka ei osastolle mahdu, se voi hyvinkin olla oma äiti tai vaari!

Mikä pahinta, vanhusten hoitoon erikoistuneiden psykiatrien vähyys näkyy puutteellisena, jopa virheellisenä hoitona. Usein psyykenlääkkeitä vanhuksille määräävät lääkärit eivät esimerkiksi tiedä, miten suuria annoksia lääkkeitä vanhuksen elimistö sietää. Vanhuksen aivokemia ei toimi samalla tavalla kuin nuoren tai keski-ikäisen potilaan elimistö. Usein vanhuksen ongelmien helpottamiseen riittää jo lääkeannosten sovittaminen hänen elimistölleen sopivaksi.
Onko hullu vanhuus tosiaan niin ahdistava ajatus, ettei sitä haluta edes ajatella? Että psyykkisesti sairaat vanhukset mieluummin unohdetaan kuin hoidetaan?

Vanhuspsykiatrian koulutusta ja hoitoa on lähdettävä kehittämään pikaisesti, ennen kuin tilanne muuttuu täysin kestämättömäksi. Vanhusten hoitoon erikoistuneiden psykiatrien kouluttamisen lisäksi alan osaamista tulisi sisällyttää kaikkien psykiatrien koulutukseen, sillä ennemmin tai myöhemmin he joutuvat hoitamaan myös vanhuksia.
Myös tutkimusta tarvitaan, sillä vanhuusiän mielenterveysongelmia ei vielä tunneta läheskään niin hyvin kuin pitäisi.

o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 3. kerros 00120 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO