Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Autojen ilmastointi pilaa ilmastoa

Ilmastointilaitteista vuotavat kaasut voimistavat kasvihuoneilmiötä.


Kaarina Järventaus

Autot eivät vaikuta ilmakehään vain pakoputkesta tupruavien kaasujen kautta. Autojen ilmanvaihtojärjestelmistä vuotaa ilmakehään HFC-134a-nimistä kaasua, joka on 1300 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu.
HFC-yhdisteitä eli fluorihiilivetyjä alettiin valmistaa 1990-luvun alussa. Niillä korvattiin freoneja, jotka tuhoavat ilmakehän otsonikerrosta.
HFC-yhdisteitä on jääkaapeissa, kauppojen kylmälaitteissa ja toimistotalojen jäähdytysjärjestelmissä. Aineiden pitoisuus ilmakehässä on noussut nopeasti vuosi vuodelta.

Jääkaapeista vuodot vähäisempiä

Kaasujen vuotamista ilmakehään on yritetty rajoittaa, mutta kaikkia vuotoja ei voi estää. HFC-134a-kaasua joutuu ilmaan Suomessakin.
"Autossa laite on melkoisen tärinän ja liikkeen alaisena, jolloin vuotoja tapahtuu käytön aikana", kertoo vanhempi suunnittelija Teemu Oinonen Suomen ympäristökeskuksesta.
Kylmälaitteet ovat tiiviimpiä. "Käytön aikana niistä ei pääse juuri kaasua ilmakehään. Jos jätehuolto tehdään asianmukaisesti, päästöjä ei juuri synny", Oinonen sanoo.
HFC-kaasut kuuluvat Kioton ilmastosopimuksen piiriin, joten Suomessakin niiden päästöjä seurataan. Kylmälaiteasentajilta on alettu vaatia aiheeseen liittyvä koulutus.
Oinosen mukaan HFC:n ja vastaavien aineiden päästöt nousivat kymmenen vuotta, mutta vuonna 2002 niiden määrä ensi kertaa laski.
Euroopan ilmastoverkosto CAN-Europe ja Greenpeace julkaisivat helmikuussa selvityksen, jonka mukaan HFC-134a:ta vuotaa enemmän kuin alan teollisuus on lupaillut. Esimerkiksi autojen ilmastointilaitteiden sisältämästä aineesta olisikin 1990-luvulla päätynyt ilmakehään yli 25 prosenttia, ei teollisuuden lupaamaa alle 15:ta.

Europarlamentti pohtii täyskieltoa

Euroopan parlamentti käsittelee nyt ehdotusta siitä, miten autojen ilmastoinnin haitat saataisiin kuriin. Esittelijänä toimiva konservatiivien eurokansanedustaja Robert Good-will ehdotti HFC-134a:n täyskieltoa alkaen vuodesta 2011.
Europarlamentin ympäristövaliokunta äänesti asiasta maanantaina. Se tuki kieltoa, mutta muutti aikarajoja. Kielto koskisi uusia malleja vuodesta 2009 ja kaikkia uusia autoja vuodesta 2014 alkaen. Koko europarlamentti ottaa asiaan kantaa vielä maaliskuun aikana.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 


Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO