Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Uusi ydinreaktori on koekappale

Teollisuuden Voima väittää saavansa EPR-ydinvoimalan valmiiksi alle kuudessa vuodessa. Valmistajayhtiö taas laskee samaan kuluvan Ranskassa kahdeksan vuotta.


Kaarina Järventaus

Sähköyhtiö Teollisuuden Voima aikoo rakentaa uudentyyppisen ydinvoimalan Suomeen kaksi vuotta nopeammassa aikataulussa kuin mitä reaktorin valmistajayhtiö, Framatome ANP, on pitänyt mahdollisena Ranskassa.
Framatome hoputti viime vuonna Ranskan päättäjiä tekemään päätöksen ensimmäisen EPR-reaktorin rakentamisesta vielä vuoden 2003 puolella. Tämä olisi yhtiön mukaan tehnyt mahdolliseksi sen, että ensimmäinen mallilaitos valmistuisi vuonna 2011.
Suomessa tilaus tehtiin aivan vuoden 2003 lopulla, ja EPR-reaktorin on tarkoitus tuottaa sähköä verkkoon jo vuoden 2009 alkupuoliskolla.
Ranskalaiset ovat myös pitäneet tärkeänä yhden koelaitoksen rakentamista ennen kuin kaupallinen sarjatuotanto voitaisiin aloittaa.
"Vuonna 2015 vanhojen ydinvoimaloiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi. Päätös tilata sarja uusia ydinvoimaloita vaatii ainakin kolmen vuoden kokemuksien keräämisen pilottilaitoksesta", ranskalainen Framatome ANP kirjoittaa Internet-sivuillaan julkaisemassaan lehdistöpaketissa.

Alkuhankaluudet läpi Suomessa

Ranskan valtiollisen sähköyhtiön EDF:n pääjohtaja François Roussely arvioi tammikuussa ranskankielisen RTL-radioaseman haastattelussa toteutusajan vielä pitemmäksi.
"Koska rakentamiseen menee kymmenen vuotta ja täydellisen varmuuden saamiseen kolme käyttövuotta, päätös on tehtävä vuonna 2004 tai 2005", hän perusteli päätöksenteon kiirettä, jos tavoitteena on uusi voimalasukupolvi vuodesta 2020 eteenpäin.
Ranskan edellisen hallituksen käyttämä ydinvoima-asiantuntija Benjamin Dessus ihmettelee tutkijoiden Global Chance -lehdessä, miten samaa laitosta on markkinoitu suomalaisille jo kaupallisessa käytössä olevana. "Ei kai vain yritetä saada heitä maksamaan demonstraatiosta, jota ei ole saatu läpi Ranskassa, siis ottamaan niskoilleen kaikki alkuhankaluudet?"
Uusi reaktorityyppi, EPR, on kehitelty pitkälti ranskalaisen N4-reaktorityypin pohjalta. N4-tyypistä tehtiin periaatepäätökset jo 1980-luvun alussa. Ensimmäistä kertaa toteutettavat voimalat myöhästyivät vuosikausia teknisten ongelmien ja suunnitteluvirheiden takia. Samoin on käynyt uusille laitoksille eri maissa.
"N4-tyypin reaktorien käyttöönoton kokemusten perusteella ei voi järkevästi olettaa, että EPR-reaktori olisi kunnolla toiminnassa jo vuonna 2009", sanoo Pariisissa toimivan ydinvoiman vastaisen WISE-tietopalvelun johtaja Yves Marignac. Nyt reaktorin toimittajien on lisäksi sopeuduttava erilaisiin viranomaisvaatimuksiin, hän lisää.

"Mielenkiintoista nähdä"

Suomessa Säteilyturvakeskus ei ota suoraan kantaa reaktorin toteutusaikatauluun. "Samaa tässä on ihmetelty täälläkin, että onhan se nopea. Mutta se on suunnittelukysymys. Näin yhtiöt ovat suunnitelleet, ja Framatome on siihen sitoutunut. Kyllä se varmasti sitten mahdollista on, mutta se on mielenkiintoista nähdä", sanoo projektipäällikkö Petteri Tiippana. Tavoitteena on yhä saada turvallisuusarvio valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Eniten työtä teettävät onnettomuusanalyysit.
Teollisuuden Voimassa hanketta johtava Martin Landtman ei osaa selittää ranskalaisten erilaisia arvioita aikataulusta. "Me olemme käyneet aikataulun läpi Framatomen kanssa hyvin seikkaperäisesti, ja meillä on myös kontakti EDF:ään. Tietojeni mukaan varsinainen rakennusaikataulu töiden aloittamisesta alkaen täsmää heillä aika tarkkaan meidän aikataulujemme kanssa."
Teollisuusmaiden energiajärjestö IEA luonnehti hankkeen aikataulua kunnianhimoiseksi arvioidessaan Suomen energiapolitiikkaa helmikuussa. IEA piti toteuttamista mahdollisena, mutta muistutti monien tekijöiden voivan tuoda viivästyksiä.
"Hallituksen tulisi valmistautua toteuttamaan vaihtoehtoisia tapoja täyttää sähköntarve ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, mikäli se on tarpeen", raportti kehottaa.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 


Vihreä Lanka, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO