Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 Hiljaa Nato tulee

Jyrki Räikkä

Suomalainen yhteiskunta on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä hyvin konsensushakuinen, eikä yhteisiin kantoihin pyrkimisessä ole sinänsä mitään pahaa. Demokratian kannalta on kuitenkin erittäin ikävää, jos erimielisyyksiä pyritään kaikin tavoin peittelemään ja lakaisemaan maton alle. Julkinen hyssyttely johtaa helposti siihen, että ratkaisut kiistanalaisissa asioissa tehdään avoimen poliittisen keskustelun ulottumattomissa.
Yksimielisyys, jonka kansanedustaja Aulis Ranta-Muotion johtama eduskunnan turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä saavutti tiistaina julkistetussa raportissaan, jatkaa tätä salamyhkäistä perinnettä. Maastoutumisesta ei kuitenkaan ole hyötyä. Kaikki tietävät, että puolueiden välillä ja myös niiden sisällä vallitsee hyvin erilaisia näkemyksiä Suomen turvallisuuspoliittisista linjavalinnoista. Tarkoituksellisen huonosti julkisuudessa on peitelty myös sitä tosiasiaa, että poliittisen eliitin keskuudessa Suomen Nato-jäsenyys nauttii huomattavaa kannatusta.

Ranta-Muotion työryhmä on kirjannut raporttiin pienimmät yhteiset nimittäjät ja muotoillut suosituksensa siten, että jokainen turvallisuuspoliittinen kuppikunta voi vedota joihinkin raportin kirjauksiin. Seurantaryhmän raportissa saavuttama sopu rikkoutuikin jo julkistamispäivän tiedotustilaisuudessa, jossa ryhdyttiin vetämään köyttä siitä, mitä raportin ilmaus "todellinen vaihtoehto" viestii Suomen Nato-jäsenyyden haluttavuudesta.
Nato-ovea on lonksuteltu viime vuosina niin tiheään tahtiin, että jossain vaiheessa se putoaa saranoiltaan. Ranta-Muotion työryhmäkin pitää kättä ovenkahvalla, vaikka ei suoraan sotilasliiton jäseneksi pyrkimistä suositakaan. Raportti henkii kuitenkin samaa sävyä kuin puhemies Paavo Lipposen Frankfurter Allgemeinelle antama haastattelu: Suomen Nato-jäsenyys on vain ajan kysymys. Jäsenyyden edellytyksiksi raportissa on kirjattu "perusteellinen ja kokonaisvaltainen selvitys" sekä laaja kansalaismielipiteen tuki. Selvitysten teettäminen ei ole vaikeaa. Kansan käännyttämiseksi on nähtävä hieman enemmän vaivaa.

Raportti erittelee melko uskottavasti eurooppalaisen kriisinhallintakyvyn kehittämistarpeita, mutta Yhdysvaltain ja Euroopan välisen turvallisuuspolitiikan analyysi on kirjoitettu kevyellä kädellä. Raportissa todetaan sen tarkemmin perustelematta, että "Euroopan ja Yhdysvaltojen historia, arvot sekä intressit ovat pitkälti yhteneväiset."
Todellisuudessa Yhdysvallat on esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeuspolitiikassa irrottautunut niistä kansainvälisistä normeista ja arvoista, joita erityisesti Euroopan unionissa on pidetty tärkeinä. Toisaalta tiedetään, että Euroopan strateginen painoarvo on vähentynyt Yhdysvaltojen ajattelussa. Taloudellisesta keskinäisriippuvuudesta huolimatta EU:n ja Yhdysvaltojen välillä voi ilmetä yhä useampia kauppakiistoja, joissa kumppanusten intressit ovat jyrkässä ristiriidassa.
Myös turvallisuuspolitiikassa pitäisi päästä irti Nato-determinismistä. Ei ole itsestään selvää, että eurooppalaisen puolustusyhteistyön pitää nojata viime kädessä Yhdysvaltojen sotilaalliseen voimaan.

Autoilijat nuhteeseen

Helsingin kantakaupunkiin kaavaillut uudet nopeusrajoitukset ovat nostaneet autopuolueen takajaloilleen. Rajoitukset kuulemma vain heikentäisivät liikennesääntöjen kunnioitusta ylipäätään. On tosin vaikea uskoa, että liikenteen lainkuuliaisuus voisi laskea nykyisestä.
Peiteltyjen uhkausten esittämisen sijaan autoilijoiden kannattaisi ryhtyä noudattamaan nykyisiä nopeusrajoituksia, kunnioittaa pysähtymisvelvollisuuttaan suojateillä ja liikennevaloissa sekä lopettaa jalkakäytävien käyttö pysäköintipaikkoina ja ajoratana. Vasta kun näin on tehty, sääntökeskustelu voidaan aloittaa asialliselta pohjalta. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO