Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Biokaasuliikenne voi alkaa

Lakiuudistus on poistamassa syrjivän verokohtelun.


Lena Björklund

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka muuttaa ajoneuvoista vuosittain kannettavia veroja. Lain on tarkoitus tulla voimaan heti ensi vuoden alusta.
Lakiuudistus vaikuttaa dramaattisesti biokaasukäyttöisten autojen verokohteluun: niiltä ei enää peritä niin sanottua dieselveroa 20-kertaisena. Vajaan 10000 euron suuruinen vuotuinen maksu on käytännössä estänyt biokaasuautoliikenteen Suomessa, vaikka biokaasu polttoaineena on veroton.
"Lisäveroa kannetaan niistä ajoneuvoista, joita käytetään dieselöljyä matalammin verotetuilla polttoaineilla", vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen valtiovarainministeriön vero-osastolta selittää nykykäytäntöä.
Biokaasulle jää niin sanottu yksinkertainen dieselvero, joka on noin 500 euroa vuodessa. Se jää myös diesel-, sähkö- ja kaasukäyttöisiin autoihin.
"Vero johtuu siitä, että tällaisilla autoilla ajetaan bensiiniä lievemmin verotetuilla tai verottomilla polttoaineilla", Kuitunen selittää ministeriön verokäytäntöjä. Ministeriössä koetaan, että veroasioissa nojataan EU-lähtöisiin linjauksiin.

EU-direktiivi ei velvoita Suomea

Euroopan unionia käytetään selkänojana valikoiden. Esimerkiksi unionin liikennestrategiaan ministeriössä ei viitata kovin ahkerasti. Ei myöskään komission vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden edistämisohjelmaan, johon liittyy kaksi direktiiviehdotusta. Niistä toinen, liikenteen biopolttoainedirektiivi, hyväksyttiin viime toukokuussa.
Direktiivissä mainitaan prosentuaaliset tavoitteet biopolttoaineiden käytölle liikenteessä: 2 prosenttia vuonna 2005 ja 5,75 prosenttia vuonna 2010. Kuitunen ei kuitenkaan pidä tavoitteita velvoittavina.
"Ne ovat lähinnä ohjelmallisia. Jäsenmaat vain velvoitetaan edistämään biopolttoaineita ja raportoimaan tästä edistämisestä."
Kuitusen mukaan unioni tyytyy lähinnä pahoittelemaan tilannetta, muita seurauksia tavoitteista jäämisestä ei ole. "Direktiivissä sanotaan, että olisi varmistettava tietty kehitys. Ei sanota, että on varmistettava", hän perustelee tulkintaansa.
Direktiivi koskee myös puukaasua, raakaa kasviöljyä, bioalkoholeja, bioeettereitä, biodieseliä, biovetyä ja pyrolyysin avulla valmistettuja synteettisiä biopolttoaineita. Eduskunnassa oleva lakiuudistus on valoisa vain biokaasulle.
Kuitusen mukaan direktiivissä mainittuja muita polttoaineita kuuluu unionin käytännön mukaan verottaa kuin dieseliä ja bensiiniä. 20-kertaista lisäveroa biopolttoaineilla ei ole.

Syitä sysissä, ei sepissä

Kuitusen mielestä ministeriö on edistänyt vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä ajoneuvoissa jo toistakymmentä vuotta. Hän viittaa yksittäisiin poikkeuslupiin, joissa auton käyttäjä on vapautettu 20-kertaisesta lisäverosta. Päätökset on annettu kehittely- ja kokeiluprojekteille, lähinnä neste- ja maakaasukäyttöisille raskaan liikenteen ajoneuvoille.
Biopolttoaineiden käyttöä ei Kuitusen mielestä jarruta valtiovarainministeriö, vaan esimerkiksi se, ettei niille ole syntynyt jakeluasemia. "Ei ole nestekaasun tankkausasemia eikä - yhtä kokeiluhanketta lukuunottamatta - biokaasuasemia."
Suomen Shellin mukaan Suomen verojärjestelmä on tuntunut niin vaikealta, ettei kehitykseen ole osattu uskoa. Maailmalla Shell on kunnostautunut vaihtoehtoisia polttoaineita asemillaan myyvänä yhtiönä.
Ruotsissa on päätetty siirtyä jakelujärjestelmään, joka takaa missä päin Ruotsia tahansa asuvalle mahdollisuuden käyttää uusiutuvia polttoaineita ajokissaan: biopolttoainepumppuja on oltava kaikilla huoltoasemilla.
"Kiitettävä periaatepäätös, mutta eipä juuri mietitä, mitä se käytännössä aiheuttaa", Kuitunen totaa. Hänestä näin viedään biopolttoainetta sinne, missä niitä kuluttavia autoja ei ole.

Biokaasu valmis jakeluun

Suomen ainoa biokaasuasema sijaitsee maatilayrittäjä ja biokaasupioneeri Erkki Kalmarin tilalla Leppävedellä. Kalmari ajaa poikkeusluvalla Suomen ainoaa biokaasuautoa ja tuottaa sen polttoaineen lannasta. Kalmari on osakas biokaasun puhdistus- ja paineistuslaitoksia tuottavassa Metenerissä.
Jari Jokela Meteneristä kertoo, että Suomeen on tulossa yhdelle paikkakunnalle laitos, joka aluksi tuottaisi ajoneuvokelpoista biokaasua kymmeneen autoon, myöhemmin isommalle määrälle. Hanke on herkässä vaiheessa, eikä hän halua kertoa siitä enempää.
Kalmari iloitsee lakiuudistuksesta, mutta suree sitä, etteivät Euroopassa yleisesti käytössä olevat biodiesel ja bioetanoli siitä hyödy. Hän myös odottaisi, että uusiutuvien polttoaineiden käyttöä edistettäisiin samoin kuin Ruotsissa: antamalla niitä käyttävien ajoneuvojen ajaa bussikaistoilla, sallimalla niille ilmainen pysäköinti ja tarjoamalla biotakseille omat tolppansa.
Kalmarilla olisi toimittaa biokaasua ajoneuvoihin muillekin, joko putkea pitkin tai säiliöissä.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO