Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Uusia keinoja suojeluun

Vapaaehtoisuus ja määräaikaisuus ovat kansainvälisiä trendejä metsien suojelussa.


Joonas Pörsti

Ulkomaiset esimerkit rohkaisevat jatkamaan metsien määräaikaisen suojelun kokeilua Suomessa, Helsingin yliopiston tutkijat päättelevät.
Ympäristönsuojelutieteen professori Pekka Kaupin johtamassa tutkimuksessa tutustuttiin määräajaksi suojeltuihin metsiin Itävallassa ja Yhdysvalloissa.
Itävallassa kokeilu aloitettiin vuonna 1995. Tavoitteena on turvata metsien monimuotoisuus solmimalla yksityisten metsänomistajien kanssa 20 vuoden sopimuksia, joissa valtio maksaa omistajille vuosikorvausta suojelusta. Ohjelman piirissä on nyt 8300 hehtaaria.
Itävallan esimerkki on kiinnostava, koska maanomistusolot ovat samankaltaiset kuin Suomessa ja metsän osuus pinta-alasta on yhtä suuri. "Kilpailu maasta on Itävallassa vielä voimakkaampaa kuin Suomessa", Pekka Kauppi kertoo.
Silti uusia metsäpalstoja on kyetty suojelemaan aivan Wienin lähellä.

Kauppaa hakkuuluvilla

Yhdysvalloissa vapaaehtoista suojelua on yhdistelty hallinnolliseen sääntelyyn jo 30 vuoden ajan. Viranomaiset määräävät metsäalueiden hakkuille tai rakentamiselle alueellisia rajoituksia, mutta maanomistajat voivat käydä keskenään kauppaa hakkuuoikeuksilla.
Jos maanomistaja haluaa säilyttää metsänsä koskemattomana, hän voi myydä omat hakkuuoikeutensa vaikkapa naapurilleen. Tämä voi hakata omissa metsissään vastaavasti enemmän.
Uutena ideana Yhdysvalloissa aiotaan kokeilla niin sanottua keskittämisbonusta, jonka tarkoitus on saada suojelun piiriin mahdollisimman suuria yhtenäisiä metsäalueita. Suojelusta saatava korvaus kohoaa, jos maanomistajat päättävät yhdessä suojella vierekkäisiä alueita.
Yhdysvalloissa toimii lisäksi jo yli tuhat yksityistä luonnonsuojelusäätiötä, jotka keräävät lahjoituksia. Säätiöt ovat suojelleet jo noin kuusi miljoonaa hehtaaria maata. Se vastaa yhtä prosenttia maan kaikista suojelualueista.

Monet keinot käyttöön

"Pääviestimme on, ettei suojelussa kannata takertua yksittäiseen keinoon, vaan ottaa käyttöön mahdollisimman laaja keinovalikoima", Helsingin yliopiston tutkija Päivi Tikka sanoo.
Suomessa on alkanut luonnonarvokaupan eli määräaikaisen, vapaaehtoisen suojelun kokeilu. Siinä maanomistaja sitoutuu korvausta vastaan pitämään metsänsä kymmenen vuotta luonnontilassa tai tekemään sovittuja hoitotöitä.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO