Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 Vaikutuksen alaisena

Jyrki Räikkä

Vihreiden viime viikonvaihteessa hyväksymä päihdepoliittinen ohjelma on johtopäätöksiltään selväjärkinen paperi, vaikka ohjelman huumepolitiikkaa koskevat vuolaat pohdiskelut saattavat asiayhteydestään irrotettuina edelleen kelvata poliittisten vastustajien lyömäaseiksi. Joka tapauksessa on hyvä, että vihreät ottivat tässä vaiheessa selkeästi kielteisen kannan mietojen huumeiden laillistamiseen. Esimerkiksi kannabiksen käytön yleistymistä vastaan kannattaa kamppailla siitä huolimatta, että tuon taistelun voittaminen näyttää eurooppalaisen kehityksen valossa vaikealta.
Jos kannabiksen käyttö kiellosta huolimatta yleistyy merkittävästi ja kiellon tarkoituksenmukaisuus asettuu tulevaisuudessa kyseenalaiseksi, sen kumoamista pitää harkita nimenomaan haittojen minimoimisen näkökulmasta.
Mietoihin huumeisiin ei kannata suhtautua lepsusti sen vuoksi, että alkoholin ja tupakan aiheuttamat kansanterveydelliset haitat ovat paljon suuremmat. Tilanne ei kohene huumetoleranssia kasvattamalla, vaan siten, että alkoholin ja tupakan terveyshaitat otetaan entistä vakavammin.

Alkoholi aiheuttaa Suomessa vaikeimmat päihdeongelmat. Holtittomasta, humalahakuisesta alkoholinkäytöstä on tullut niin olennainen osa suomalaista juomakulttuuria, ettei jatkuvasti kasvavan alkoholinkulutuksen aiheuttamien ongelmien laajuutta välttämättä edes tunnisteta. Se, että kansanterveydelliset näkökohdat on sivuutettu olankohautuksella ensi vuodeksi kaavailtuja alkoholijuomien hinnanalennuksia koskevassa keskustelussa, on tästä oiva esimerkki.
Liian vähälle huomiolle on jäänyt myös se, kuinka alkoholin kulutuksesta ja markkinoinnista on tullut yhä läpitunkevampi osa arkea ja vapaa-ajanviettoa. Nukketeatteriesitykset, hengelliset juhlat ja yleisöluennot ovat nykyisin niitä harvoja julkisia tilaisuuksia, joiden luonteeseen alkoholijuomien myynti ei kuulu kiinteänä osana.

Alkoholin hallitsevasta roolista kannattaa olla huolissaan, vaikkei kannattaisi raivoraittiutta tai tiukkaa alkoholipoliittista sääntelyä. Pakkokeinojen sijaan kaivataan asennemuutosta, joka nostaisi myös alkoholilla sumentamattoman ajankäytön arvostusta.
Vihreiden päihdepoliittisessa ohjelmassa tunnustetaan alkoholin kohtuukäytön merkitys osana sosiaalista kanssakäymistä ja rentoutumista.
Mutta toisaalta: "Olisi sinänsä suotavaa, että alkoholin merkitys vapaa-ajan vietossa ja alkoholin käyttöön liittyvä sosiaalinen paine vähenisivät. Päihteettömän elämäntavan tulee olla yleisesti hyväksyttyä ja luontevaa."
Vaihtoehtojen tarjoaminen ei ole helppoa. Päihdepoliittisen ohjelman hyväksyneen vihreän valtuuskunnan kokouksen illanviettopaikaksikin oli valittu SF-baari.

Herran haltuun

Suomalaiset odottavat lauantaina alkavaa hallitusten välistä konferenssia pelonsekaisin tuntein. Neuvottelutavoitteiden pakka on sekaisin, eikä ole lainkaan selvää, millaisiin ytimiin maa on matkalla ja mihin hintaan.
Yhtäältä kansalaisia rauhoitetaan sillä, ettei Euroopan unionin perusluonne ole muuttumassa, toisaalta varoitetaan siitä, että esimerkiksi turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin voidaan joutua ottamaan kantaa hyvinkin nopeasti. Ja tämän epävarmuuden keskellä hallituspuolueet yrittävät sementoida käsitystä, ettei HVK:n tuloksista tarvitse missään tapauksessa järjestää kansanäänestystä.
Ulkopolitiikassa tuiki tarpeellisena pidettyä kansallista konsensusta ei pitäisi rakentaa tuuliajolla ajelehtimisen varaan. Näissä oloissa reilu riita voi olla laihaa sopua parempi vaihtoehto sekä kotimaisessa keskustelussa että varsinaisissa HVK-neuvotteluissa. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO