Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Venäjä epäröi ilmastopäätöstä

Kioton ilmastosopimuksen kohtalo ratkeaa, kun Venäjä on laskenut sen hyödyt ja haitat.

Joonas Pörsti, Moskova

Toiveet kansainvälisen ilmastosopimuksen toimeenpanosta siirtyvät edelleen hamaan tulevaisuuteen. Venäjällä oli tilaisuus ilmoittaa näyttävästi Kioton sopimuksen ratifioinnista, kun presidentti Vladimir Putin piti maanantaina ilmastotieteellisen konferenssin avajaispuheen Moskovassa.
Sen sijaan Putin kertoi yli tuhannelle kuulijalle, että Venäjän hallitus selvittää ensin perusteellisesti, mitä vaikutuksia ilmastosopimuksen toimeenpanolla olisi maalle.
"Päätämme ratifioinnista, kun nämä selvitykset on saatu päätökseen. Venäjän kansalliset edut otetaan tietenkin huomioon", Putin kertoi kansainväliselle kuulijakunnalle.

Kalliit turkikset tarpeettomiksi

Myöhemmin avajaistilaisuudessa Putin innostui laskemaan leikkiä ilmaston lämpenemisestä.
"Toiset ovat sitä mieltä, ettei olisi Venäjälle pahitteeksi, vaikka ilmasto lämpenisi pari kolme astetta. Ihmisten ei tarvitsisi maksaa lämpimistä turkiksista, ja maatalousasiantuntijoiden mukaan viljasadot paranisivat", Putin sanoi.
"Toisaalta meidän on ajateltava ilmastonmuutoksen alueellisia vaikutuksia: mihin tulee tulvia, mihin kuivuutta. On hyvin vaikea laskea muutosten taloudellisia vaikutuksia", hän kuitenkin jatkoi.

Venäjällä kaikki valtit

Koko Kioton ilmastosopimuksen kohtalo on nyt Venäjän käsissä. Sopimus astuu voimaan vain, jos sen ratifioi 55 maata. Näiden maiden kasvihuonekaasujen päästöjen on katettava vähintään 55 prosenttia teollisuusmaiden päästöistä. Jälkimmäinen ehto ei täyty ilman Venäjää, koska maailman suurin päästöjen aiheuttaja Yhdysvallat sanoutui sopimuksesta kokonaan irti vuonna 2001.
Venäjän ulkoministeri Mihail Kasjanov lupasi jo viime vuonna, että ratifiointia voi odottaa lähitulevaisuudessa. Sen jälkeen hallitus ei ole antanut asiasta lisätietoja.
Ratifioinnin lykkäytyminen on sikäli yllättävää, että Venäjä on neuvotellut itselleen edullisen sopimuskokonaisuuden ja hyötyy taloudellisesti sopimuksen mekanismeista.

Neuvonantaja kyseli tietoja

Presidentti Putinin talousasioiden pääneuvonantaja Andrei Illarionov peräsi ulkomaisilta ilmastotutkijoilta Moskovassa kokoustauolla tarkkoja laskelmia ilmastonmuutoksen torjunnan kustannuksista. Hänen mielestään kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n arviot kansantaloudellisista vaikutuksista ovat liian ylimalkaisia.
"Meidän on tiedettävä seuraavan sadan vuoden ajalta, kuinka paljon rahaa kussakin maassa tarvitaan kunakin vuonna. Ilman tällaisia laskelmia poliitikkoja on mahdotonta vaikuttaa asiasta", Illarionov sanoi.
Hänen mielestään laskelmiin ei voi sisaltyä epävarmuustekijöitä.
Illarionov jatkoi Vihreälle Langalle: "Ilmastotutkijoilla näyttää olevan kustannuksista jonkinlainen varmuus - toivoisimme, että sen perusteena olevat tiedot jaettaisiin meillekin."

Vetoomuksia ratifioinnin puolesta

Kansainvälisen yhteisön edustajat vetosivat Moskovassa voimakkaasti Venäjään. Ilmastosopimuksen toimeenpanoa valvovan YK-järjestön UNFCCC:n pääsihteeri Joke Waller-Hunter myönsi suoraan odottaneensa Venäjän ratifiointipäätöstä Moskovan kokouksessa, mutta asetteli sanansa diplomaattisesti. "Meidän on kunnioitettava Venäjän omaa aikataulua prosessin läpiviemiseksi", hän sanoi. Waller-Hunter tarjosi Venäjälle seuraavaksi tavoitteeksi seuraavaa YK:n ilmastokokousta, joka on joulukuussa.
Waller-Hunter muistutti, että ilmastosopimukseen liittyvä päästökauppa toisi Venäjälle suoria tuloja. Kioton sopimuksen mukaan päästöjä verrataan vuoden 1990 lähtötasoon.
Venäjän päästöt ovat vähentyneet tuosta vuodesta, joten se voisi kaupata puhtaita papereita maihin, jotka ylittävät kiintiönsä.

Vastuu arktisista alueista

Kanadan ja Norjan ympäristöministerit yrittivät lämmitellä Venäjän kanssa pohjoisten maiden välistä yhteyttä. Kanadan ympäristöministeri David Anderson muistutti, että Kanada ja Venäjä ovat sijaintinsa vuoksi erityisen suuressa vastuussa arktisista alueista.
Juuri pohjoinen luonto on voimakkaimmin uhattuna ilmaston lämmetessä.
Anderson kertoi myöhemmin lehdistölle luottavansa siihen, että Venäjä ratifioi sopimuksen vuoden kuluessa. Hän tulkitsi Putinin lausuntoa niin, että presidentti tasapainoilee asiassa erilaisten kansallisten mielipiteiden välillä.
Yhden teorian mukaan Venäjä on alkanut epäröidä ratifiointia Yhdysvaltojen painostuksesta. Sopimuksen toteutuessa Yhdysvallat jäisi lähes yksin eristyksiin kansainvälisestä ilmastopolitiikasta. Suurista teollisuusmaista vain Australia on seurannut Yhdysvaltojen jalanjälkiä.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 toimitus@vihrealanka.fi site by VALOTALO