Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 

Homma hanskassa

Työllisyys työllistää ainakin Sailaksen työllisyystyöryhmän.

Jyrki Räikkä

Suomen Nato-jäsenyys ei ole ainoa kysymys, jossa suuret puolueet ajavat vaaleihin sammutetuin tai ainakin himmennetyin lyhdyin.
    Työllisyyspolitiikassa varsinkin hallituspuolueet ovat toistaiseksi esiintyneet vaikeaselkoisesti. Vaaleihin luistellaan tosin työllisyyden puolustajina, mutta työttömyyden voittamiseen tarkoitettu taktiikka näyttää olevan tarkoin varjeltu salaisuus. Fläppitaulun yksityiskohtia ei paljasteta edes kentän laidalla värjöttelevälle äänestäjälle, joka joutuu valitsemaan suosikkinsa pelkkää verryttelyä seuraamalla.

Raimo Sailaksen johtaman työllisyystyöryhmän toimeksianto ja työryhmälle annettu aikataulu sopivat tähän taktiseen kuvioon mainiosti. Työryhmän syyskuussa asettanut pääministeri Paavo Lipponen saa Sailakselta juuri sitä mitä on tilannut. Keskiviikkona julkistettu väliraportti on jo tutuksi käyneen maaston kartoitus, jossa asetetaan päämäärät ja kuvaillaan niiden saavuttamisen tiellä odottavia vaikeuksia. Varsinaiset toimenpide-ehdotukset Sailaksen ryhmä esittää vasta maaliskuun lopussa – vaalien jälkeen.
    Vaalien alle väliraportin pyytänyt hallitus pyrkii näin muistuttamaan, että se tiedostaa ongelman vakavuuden ja on tarttunut toimeen sen ratkaisemiseksi. Tämän prosessin taakse puolueet voivat sitten piiloutua, jos vaalikentillä vaaditaan työllisyyskysymyksiin liian yksityiskohtaisia vastauksia tai tiukkoja sitoumuksia. Mikään ei tietenkään estä poliitikkoja esittämästä lennokkaita työllisyyden hoitoon liittyviä ideoita, mutta se painava paperi jysähtää pöytään vasta hallitusta muodostettaessa.

Työryhmä ehdottaa työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin. Se edellyttäisi työttömyyden painamista alle viiteen prosenttiin ja keskimääräisen työuran venyttämistä neljä vuotta nykyistä pidemmäksi. Raimo Sailas tunnustaa avoimesti, että hän pitää asetettuja tavoitteita erittäin kunnianhimoisina. Tavoitellun työllisyysasteen saavuttaminen on hänen mielestään kuitenkin välttämätöntä, jotta nykytasoisen hyvinvointiyhteiskunnan menot saadaan rahoitettua.
    Sailaksen logiikkaa kannattaa seurata loppuun saakka. Jos seuraava hallitus sitoutuu samaan ajatteluun ja sen taustaoletuksiin, tavoitteista jääminen oikeuttaa ainakin osittaiseen hyvinvointivaltion purkamiseen. Äänestäjien on hyvä panna tämä merkille jo ennen vaaleja. Puolueilta on lupa tiukata, mitkä edut laitetaan pakkovalinnan edessä ensimmäisinä pölkylle.

Väliraportin perusteella vaikuttaa siltä, että työryhmä on kiinnittämässä erityistä huomiota matalapalkka-alojen ja palvelusektorin työllisyyteen. Työllisyyden parantaminen näillä aloilla merkitsisi myös sitä, ettei työllisyystavoitteiden toteutuminen edellytä yhtä huimaa talouskasvua kuin menneinä vuosina. Tämä on ekologisestikin tervettä kehitystä.
    Palvelusektorin työllisyyttä kannattaa tukea, mutta sitäkään ei kannata pitää patenttiratkaisuna työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan eli työttömien ammattitaidon ja työmarkkinoiden vaatiman osaamisen väliseen ristiriitaan. Palvelualasta ei ainakaan kannata kehittää kaatoluokkaa, johon ammattitaidottomat paremman vaihtoehdon puutteessa sysätään oman onnensa nojaan. Palvelualoillakin tarvitaan ammattitaitoa, ja sen kartuttamiseksi on huolehdittava myös alan koulutuksesta. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO