Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Verokannustin vapauttaisi perheasuntoja markkinoille

Vihreät haluavat korjata aravalainojen ehtoja sekä korottaa kiinteistöveroa.

Anna Tommola

Vihreät haluaisivat kannustaa ikääntyviä, mahdolliset lapsensa jo maailmalle lähettäneitä ihmisiä vaihtamaan asuntonsa pienempään. Näin isoja perheasuntoja vapautuisi markkinoille.
    Torstaina julkistamassaan asuntopoliittisessa keskustelupaperissa vihreä eduskuntaryhmä esittää, että vaihdossa myyntivoittona käteen jäävän välisumman voisi rahastoida kertainvestointina itselleen hoito- tai eläkevakuutuksen kautta. Itse eläketuloa voisi nostaa verottomana.
    Ratkaisu olisi vaihtoehto pitkäaikaiselle eläkesäästämiselle, jossa säännölliset vakuutusmaksut voi vähentää verotuksessa, mutta aikanaan nostettavaa eläkettä verotetaan.
    Asuntopolitiikkaa pohtineen työryhmän vetäjän, kansanedustaja Tuija Braxin (vihr.) mukaan uusi malli auttaisi korjaamaan suomalaisen asumiskaaren vääristymiä.
    ”Nythän juuri siinä vaiheessa, kun perheessä on lapsia, joudutaan asumaan ahtaasti”, Brax muistuttaa. Hän uskoo, että mallilla voisi olla myönteisiä aluepoliittisiakin seurauksia, sillä se kannustaisi maallemuuttoon.
    Vihreät korostavat, että asuntopolitiikka on olennainen osa perhepolitiikkaa. ”Sitä kautta nämä vaatimukset kuuluvat aivan ykköstavoitteisiimme tulevissa hallitusneuvotteluissa”, Brax arvioi.

Arava-asuntoon ostomahdollisuus

Vihreät kiirehtivät aravajärjestelmän ongelmien korjaamista. Myös asuntoministeri Suvi-Anne Siimeksen (vas.) aravaehdotus oli tällä viikolla hallituksen puitavana.
    Vihreät laskisivat aravalainojen korkoa, jotta nuutunut asuntotuotanto saataisiin elvytettyä ja vuokrat asuntoja tarvitsevien tuloihin nähden kohtuullisiksi.
    Asuntoja pitäisi voida kierrättää seuraavalle sukupolvelle vain, jos uusikin asukas mahtuu tulorajoihin. Toisaalta ehtoja pitäisi muuttaa niin, että arava-asuja voisi tulorajat ylitettyäänkin pitää asunnon, mutta hyödyntämättä yhteiskunnan tukea.
    ”Asukas voitaisiin houkutella kohtuullisilla ehdoilla lunastamaan asunto, tai hän voisi ryhtyä maksamaan taloyhtiölle korkeampaa vuokraa”, Brax kuvaa. Mahdollisuus jäädä asuntoon edistäisi vihreiden hellimää ajatusta, että asuinalueet olisivat sosiaalisesti heterogeenisiä.
    Asuntolainojen korkovähennykseen vihreät eivät ole halunneet puuttua. Mikäli asuntopolitiikka muuten on seuraavan hallituksen jäljiltä paremmassa jamassa, voidaan Braxin mukaan ehkä pohtia, keille tällainen etuus kannattaa kohdistaa.

Tonttien päällä istumiselle loppu

Kiinteistöveroa vihreät nostaisivat asteittain, mikä tasoittaisi asuntojen hinnannousua ja tekisi sijoitusasuntojen tyhjillään pitämisen kannattamattomaksi. Helsingissä on vapaana pilvin pimein yksityisiä vuokra-asuntoja, joihin ei huimien vuokrapyyntöjen vuoksi ole tulijoita. Kiinteistöveron korotus ei saisi vihreiden mielestä johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. Esimerkiksi eläkeläisten kohdalla olisi syytä joustaa.
    Rakentamattoman maan kiinteistöveroa vihreät nostaisivat saman tien, jottei jo kaavoitettua, asuntorakentamiseen kelpaavaa maata pantattaisi arvonnousun toivossa. ”Kasvupaikkakunnilla tällainen ei ole oikein”, Brax katsoo.
    Kiinteistöverolain mukaan kunnat voivat nytkin kiristää tällaisen maan verotusta, mutta mahdollisuutta ei ole juuri käytetty.

Pääkaupunkiseudulle yhteistyötä

Pääkaupunkiseudun asunto-ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan vihreiden mielestä oma ohjelma, johon kuntien ja hallituksen pitäisi sitoutua.
    Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n viimesyksyinen metropolikatsaus suositti pääkaupunkiseudun maankäytön ja asuntotuotannon koordinoimiseen yhteistyöelintä. Brax sanoo vihreiden halunneen jo pitkään saada keskustelua seudullisemmaksi. ”Demokraattisinta olisi, että yhteistyöelimen edustajat valittaisiin suorilla vaaleilla.” o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO