Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 Vaaleja vaalien

Jyrki Räikkä

Oikeusministeri Johannes Koskinen aikoo selvityttää, voidaanko nykyisiä vaaleja yhdistää. Hän visioi Helsingin Sanomille (HS 22.9.) eduskuntavaalien ja kunnallisvaalien niputtamista. Toinen varteenotettava vaihtoehto olisi eduskunta- ja EU-parlamenttivaalien sitominen toisiinsa. Koskisen mielestä tihein välein pidettävät vaalit tuovat politiikkaan liikaa kampanjointia. Vaaleja yhdistelemällä puolueiden linjaerot saataisiin hänestä selkeämmin esille.
Poliitikoista on varmasti väsyttävää hakea alituisesti äänestäjiltä hyväksyntää toiminnalleen. Koskisen vastenmielisyys kampanjointia kohtaan on inhimillisesti ymmärrettävä reaktio, muttei kovin äänestäjäystävällinen lähtökohta. Puolueiden linjaerojen terävöittämisenkään ei pitäisi tapahtua eri vaalien teemojen sekoittumisen uhalla.

Ajatus eduskuntavaalien ja kunnallisvaalien sulauttamisesta on kuolleena syntynyt. Se korostaisi valtakunnanpolitiikkaa kunnallisen päätöksenteon kustannuksella ja hämärtäisi äänestäjien silmissä kunnallisen itsehallinnon luonnetta entisestään. Kunnallisvaaleissa kansalaisilla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, ja näihin kysymyksiin perehtymiselle pitää suoda erillinen kampanja.
Eduskuntavaalien ja EU-vaalien asialista sopisi paremmin yhteen. Se lopettaisi myös kiusallisen edustajien sukkuloinnin eduskunnan ja europarlamentin välillä kesken vaalikauden. Silti tämäkin yhdistelmä olisi hankala, sillä käytännössä eduskuntavaalit pitäisi siirtää europarlamenttivaalien paikalle lomakauden kynnykselle, ja unionin ehdoilla myös eduskunnan vaalikautta olisi pidennettävä neljästä vuodesta viiteen. Kun muutos itse asiassa heikentäisi poliittisen järjestelmän kansanvaltaisuutta, siihen ei kannata ryhtyä.

Vaalien yhdistämiskeskustelua on siivittänyt trauma edellisten EU-vaalien matalasta äänestysprosentista. Mutta jos yksi moottori piiputtaa, siihen ei kannata hakea varaosia toimivia koneita rikkomalla. Ensi kesänä kansanäänestys hallitusten välisen konferenssin tuloksesta olisi luonteva yllyke uurnille.
Jos EU-integraatio syvenee ja ajatus alueiden Euroopasta etenee, suomalaisille voi tulla ulkoisiakin syitä kehittää suoraa maakunnallista demokratiaa. Voitaisiinko tuolloin eteen tulevat maakuntavaltuustojen vaalit kytkeä yhteen EU-vaalien kanssa?

Ekoterrorismin varjossa

Kokkolalaiselle turkistarhalle tehty minkkien vapautusisku oli raukkamainen ja rikollinen teko, ei enempää eikä vähempää. Ymmärrettävästä tuohtumuksesta huolimatta ainakin viranomaisten pitäisi malttaa olla provosoitumatta.
Sisäministeri Kari Rajamäki julkisti tiistaina tiedotteen, jonka mukaan turvallisuusasiain johtoryhmä on päättänyt "tehostaa ekoterrorismiin liittyvää tutkintaa ja tiedustelutoimintaa". Esimerkki on innostanut myös lehdistöä viljelemään ekoterrorismi-termiä.

On huolestuttavaa, ettei edes turvallisuusasioista vastaava ministeri erota törkeää vahingontekoa ja terrorismia toisistaan. Vaikka turkistarhoihin kohdistuneet tihutyöt ovat suunnitelmallista ja aatteellisesti motivoitunutta rikollisuutta, se ei ole poliittista väkivaltaa eikä toivottavasti sellaiseksi yllykään.
Hätätilan lietsonta ja yhteiskunnan vihollisiksi leimaaminen voi ajaa kaidalta tieltä poikenneita eläinaktivisteja yhä syvemmälle rikoksen poluille. Löysä nimittely korottaa pahantekijät tarpeettomasti terroristi-vapaustaistelija -akselille, ja "terrorismin" ekomerkintä vain ruokkii harhaista käsitystä iskujen oikeutuksesta. Luontoa ja asiallista eläinsuojelutyötä vahingoittaviin iskuihin syyllistyneille ei pitäisi ojentaa tarjottimella sädekehää, jota he eivät ansaitse. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO