Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 Valta valtuustoille

Jyrki Räikkä

Kunnallinen demokratia voi Suomessa hyvin ainoastaan juhlapuheissa. Todellisuudessa kuntien päätöksentekojärjestelmä on niin sekava, että tavallisen kuntalaisen on vaikea ottaa selkoa eri toimielinten, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden keskinäisistä valtasuhteista ja vastuista, eivätkä asianomaiset ole niistä aina itsekään selvillä. Kun valtio lisäksi jatkuvasti kaventaa kuntien taloudellista liikkumavaraa, kunnallisesta itsehallinnosta tulee huono vitsi.
Vastikään Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi valittu Pekka Sauri suosittelee kuntapäättäjille rajua ryhtiliikettä tiistaina julkistetussa kirjassaan Suomen demokratisoiminen (Kunnallisalan kehittämissäätiö 2003).
Sauri kehottaa valtuustoja ottamaan ohjakset omiin käsiinsä kunnanhallitukselta, virkamiehiltä ja lautakunnilta. Esimerkiksi lautakuntia Sauri rukkaisi lisäämällä valiokuntatyyliin valtuutettujen edustusta lautakunnissa.

Valtuuston puheenjohtajasta Sauri tekisi pormestarin. Pormestari korvaisi nykyjärjestelmän mukaisen kunnanjohtajan, joka mielletään yleensä poliittisesta taustastaan huolimatta virkamieheksi. Saurin mallissa valtuusto valitsisi pormestarin keskuudestaan vaalikauden alussa, ja vaalikauden päättyessä loppuisi myös pormestarin virkakausi.
Professori Aimo Ryynäsen markkinoimassa mallissa pormestari tulisi valituksi virkaansa suoralla kansanvaalilla ja muodostaisi eräänlaisen vastapainon valtuustolle. Sauria suora pormestarinvaali ei innosta, vaikka hän muuten puhuu suoran demokratian ja nimenomaan kuntapäättäjiä sitovien kansanäänestysten puolesta. Toisaalta Sauri näkee pormestarin valtuuston edustajana eikä valtuuston kanssa kilpailevana valtakeskittymänä.
Suoralla vaalilla valitusta pormestarista tuskin tulisi missään kunnassa valkoista ratsastajaa, joka pelastaa kuntalaiset valtuutettujen lyhytnäköisiltä valtapolitikoinnilta. Jos suora henkilövaali korostaa pormestarin ja valtuuston vastakkainasettelua, tällaisessa johtajauskon hengessä tehty valinta todennäköisesti vain heikentää kunnallisen päätöksenteon laatua ja sujuvuutta.

Riskinsä on Saurin esityksessäkin, jossa puolueet eivät selkeästi nimeä pormestariehdokkaitaan valtuustoon pyrkijöiden joukosta. Jos pormestarin virasta tulee valtuustoryhmien välisten lehmänkauppojen maksuväline, viranhaltijan asema ja uskottavuus kärsii. Kaivatun keulakuvan ja vastuunkantajan sijaan pormestarista saattaa muodostua kuntalaisille vieras valtuuston spokesman, joka virastaan valitsijoilleen kiitollisena vain suojelee todellisten päätöksentekijöiden selustaa.
Mikäli pormestarilla on muutakin kuin seremoniallista tai kokousteknistä valtaa ja vastuuta, hänen pitäisi tavalla tai toisella saada mandaattinsa suoraan äänestäjiltä.

Kaikki kelpaa Suomelle

Suomen edunvalvonta petti EU:n tulevaisuuskonventissa pahemman kerran, eikä hallituksen HVK-selonteko anna lupauksia kurssin kääntämisestä.
Kynnyskysymykset mitätöimällä ja veto-oikeuden käyttöoptiota vierastamalla pääministeri Matti Vanhanen on käytännössä julistanut, ettei HVK:sta voi niin huonoa paperia tullakaan, etteikö Suomen hallitus sitä hyväksyisi. Hallituspuolueiden vakuuttelun mukaan unionin perusluonne ei ole muuttumassa niin paljon, että perustuslaista kannattaisi järjestää kansanäänestys. Vaikka kansalaiset ovat konventin ja HVK:n työhön perehtymättömiä, eivät he sentään tyhmiä ole.
Tosiasioiden kieltäminen on suomalaisille vierasta valtioviisautta. Mitä enemmän Suomi tinkii tavoitteistaan ja itsemääräämisoikeudestaan, sen tärkeämpää sopimuksen hyväksyttäminen kansalla on. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO