Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Pakkotyön valtakunta tyhjentää kyliä

Ammattiyhdistysliikkeen Mustassa kirjassa Burma on synkin luku.

Lena Björklund

Kansainvälinen ay-liikkeen kattojärjestö VAKL listaa maita, joissa ammatilliseen järjestäytymiseen vastataan pahoinpitelyin, vankilatuomioin, jopa murhin. Mustaksi kirjaksi nimetty vuosiraportti julkaistiin tiistaina. Pääsyytetty on Burma, jossa ay-liike on laissa kielletty, vaikka maa on ratifioinut kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksen järjestäytymisvapaudesta.
    ”Burma on todellinen musta aukko”, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK) hankekoordinaattori Jukka Pääkkönen muotoilee.
    Keskusammattijärjestön johtajia istuu vankilassa. Burmalaisilta merimiehiltä on kielletty kaikki yhteydenpito merenkulkijoiden kansainväliseen ammattiliittoon ITF:oon, johon Suomen Merimies-Unioni kuuluu. Ja Burman armeija vilisee lapsisotilaita.
    Epäkohtia on runsaasti, mutta raskauttavinta on järjestelmällinen pakkotyövoiman käyttö. Burmaa johtava kenraalijuntta käyttää pakkotyövoimaa armeijan kantajina, tie- ja muiden rakennushankkeiden orjatyövoimana sekä ihmiskilpinä aseellisia sissiryhmiä vastaan. ”Kokonainen kylä saatetaan pakottaa pakkotyöhön”, Pääkkönen sanoo.

ILO pääsi Rangooniin

YK:n alaisessa ILO:ssa ovat edustettuina hallitukset, ay-liike ja työnantajajärjestöt. ILO ei ole milloinkaan opastanut niitä niin kuin se tekee nyt: pidättäytykää kaikesta yhteistyöstä, joka voi auttaa Burman sotilashallitusta ylläpitämään pakkotyöjärjestelmäänsä.
    Ay-liike ja ihmisoikeusjärjestöt ovat vuosia keränneet todistusaineistoa pakkotyövoiman käytöstä, sillä sotilasjuntta kiistää sen olemassaolon.
    Pääkkösen mukaan Burman sotilashallitus perustelee vastahakoisuuttaan yhteistyöhön ILO:n kanssa sillä, että maalla on kansainvälistä toimintaa ja että maassa toimii kansainvälisiä yrityksiä. Nämä ikään kuin legitimoivat sotilasjuntan toiminnan.

Amer läsnä tuotteillaan

VAKL kerää mustaa listaa yrityksistä, joilla on liikesuhteita Burman kanssa. Niitä on 375. Useimmat ovat Aasiasta, mutta yksi on Suomesta: Amer. Yhtymään kuuluva Wilson myy Burmassa urheiluvälineitä.
    Yhtiön perustelu Burman liiketoiminnalle on ollut, että Amerin linja on ”tarjota urheiluvälineitä kaikille ihmisille riippumatta heidän kotimaastaan, uskonnostaan tai poliittisista mielipiteistään”.
    Amerin viestintäpäällikkö Päivi Antola toisti lauseen radion uutislähetyksessä tiistaina. Myöhemmin Amer kuitenkin korosti UP-uutispalvelun välittämässä lausunnossa, ettei urheiluvälineitä myy yhtymän myyntipiste vaan paikallinen yritys.
    Amer ei ole joutunut vahvojen protestien kohteeksi kuten Triumph. Se saatiin poistumaan Burmasta kampanjalla, jossa esiintyi nainen piikkilankarintaliiveissä.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO