Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Ulkomaalaislakia ei parannella

Hätäisesti valmisteltu lakiesitys raukesi edellisen eduskunnan loppusuoralla. Nyt sama esitys annetaan uudelle eduskunnalle.

Kaarina Järventaus

Sisäministeri Kari Rajamäki (sd.) aikoo antaa eduskunnalle ennen juhannusta saman ulkomaalaislakiehdotuksen, jonka edellinen eduskunta jätti hyväksymättä aivan kautensa lopussa.
     Lakiehdotus sisältää samat arvostelua herättäneet pykälät turvapaikkahakemusten pikakäsittelystä ja alaikäisten perheiden yhdistämisestä kuin edellinenkin.
     Lakiluonnosta ovat arvostelleet sekä YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pohjoismaiden aluejohtaja että Euroopan neuvoston perustama rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI, joka koostuu riippumattomista asiantuntijoista.
     ”Edellisessä lakiesityksiä oli monia ongelmakohtia. Me ihmettelemme sitä, ettei niihin haluta puuttua”, sanoo tiedottaja Reetta Helander Pakolaisneuvonta ry:stä.
     ”Esitys tehtiin viime vuonna aika kiireessä”, kuvaa lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola sisäministeriön ulkomaalaisosastolta. Kuluneen puolen vuoden aikana esitystä ei ole työstetty eteenpäin, ja nyt on jälleen kiire. Virkamiehillä on vain muutama viikko aikaa päivittää tilastotietoja ja korjata suoranaisia teknisiä virheitä. Kiireen syynä ovat ulkomaalaisten hankalat työlupa-asiat, joihin uusi laki toisi korjauksen.
     Myös kansalaisjärjestöjen mielestä uutta lakia tarvitaan. ”On myönteistä, että ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoa helpotetaan. Se ei kuitenkaan saisi tapahtua turvapaikanhakijoiden kustannuksella”, sanoo Helander.

Vain pari päivää aikaa toimia

Uusi laki pitäisi voimassa nykyisen niin sanotun pikakäännytyksen. Turvapaikanhakija voidaan tietyin ehdoin poistaa maasta jo kahdeksan päivän kuluttua siitä, kun hän on saanut kielteisen päätöksen ulkomaalaisvirastolta. Pikamenettely koskee täytäntöönpanoa - itse hakemuksen käsittelyyn voi kulua aikaa yli vuosikin.
    ”Ihmisellä pitäisi olla käytännössä mahdollisuus valittaa päätöksestä ja odottaa hallinto-oikeuden päätöstä ennen maasta käännyttämistä”, Helander vaatii. ”Jos ihminen pelkää henkensä puolesta tai pelkää kidutusta, on tärkeää, että hänen oikeusturvansa on riittävä turvapaikkaa hakiessa.”
    Pikakäännytyspäätöksestä valittaminen on toisinaan tuottanut tulosta. Esimerkiksi Algeriasta ja Ghanasta tulleiden hakijoiden pikakäännytykset on hallinto-oikeudessa päätetty jättää toteuttamatta. Päätöksen saaminen oikeudesta vaatii kuitenkin paljon. ”Hakijan pitää tajuta, että hänellä on hirvittävä kiire saada avustaja. Sitten on saatava järjestymään tapaamisaika avustajan ja tulkkien kanssa”, kuvaa Pakolaisneuvonnan juristi Liisa Murto. ”Sen jälkeen avustajalla on kiire hankkia tietoa hakijasta ja tapahtumista esimerkiksi Turkin kurdialueilla tai entisessä Jugoslaviassa.”
    Tähän kaikkeen aikaa on yhteensä vain muutama päivä.

Muitakin kuin romaneja

Viime vuosina ovat eniten julkisuutta saaneet Romaniasta ja muualta Itä-Euroopasta lähteneet romaniryhmät, jotka käännytettiin pian takaisin.
     ”Nopeutettua käsittelyä ei käytetty vain heihin”, muistuttaa Helander. ” Joukossa on myös huonon ihmisoikeustilanteen maista kuten Iranista ja Irakista tulleita, joiden hakemukset luokiteltiin heti ilmeisen perusteettomiksi.”
     ”Joukko, jonka hakemukset luokitellaan heti ilmeisen perusteettomiksi, tuntuu koko ajan laajenevan”, sanoo Liisa Murto.
     Nopeutettu menettely voi tulla eteen silloinkin, kun turvapaikanhakija on odotellut viranomaisten ratkaisua jo pitkään. Ehkä rankinta on ollut yli vuoden Suomessa päätöstä odottaneella kovia kokeneella perheellä, jolle oli juuri ehditty tehdä hoitosuunnitelma traumoista toipumiseen.

Turvallista maata ei ole

YK:n pakolaisjärjestön pohjoismainen aluejohtaja Gary Troeller antoi joulukuussa Helsingin Sanomille haastattelun, jossa hän piti ongelmallisena turvallisen alkuperämaan käsitettä pikakäännytyksen perusteena. ”Mikään maa missään päin maailmaa ei ole aina turvallinen kaikille ihmisille kaikissa olosuhteissa”, Troeller totesi.
     Myös Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI korosti Suomea koskevassa raportissaan vuonna 2001, että ryhmäpäätöksiä ei pidä tehdä vaan että jokainen hakemus on käsiteltävä yksilöllisesti.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO