Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Syyttäjät eri linjoilla metsäkiistassa

Syyttäjät arvioivat Kukkurin suoraa toimintaa Koijärvi-päätöksen valossa.

Antti Kivimäki

T oimittaja Mikko Niskasaari ja kuhmolainen valokuvaaja Antti Leinonen ovat kannelleet valtakunnansyyttäjälle kahden Kajaanin kihlakunnansyyttäjän ”keskenään ristiriitaisista päätöksistä” Kukkurin metsäkiistassa.
    Metsähallitus aloitti laajamittaiset hakkuut Hyrynsalmen Kukkurissa huhtikuussa 1999, vaikka vanhojen metsien suojelutyöryhmä oli esittänyt, että Metsähallitus perustaisi Kukkuriin aarnialueen. Joukko aktivisteja tuli estämään hakkuut. Niskasaari ja Leinonen pyrkivät alueelle ”tutkimaan toimittajina, millaista metsää Kukkurissa on”.
    Automatka katkesi kahden hyrynsalmelaismiehen - joista toinen on paikallinen kunnallispoliitikko - asettamaan tiesulkuun. Miehet ilmoittivat ”suojelevansa laillisia hakkuita” ja kieltäytyivät päästämästä Niskasaarta ja Leinosta jatkamaan autolla eteenpäin yleisessä käytössä olevalla tiellä. Näiden täytyi kävellä vajaa kilometri hakkuupaikalle.

”Koijärvi-päätös luonnoton”

Syytepyynnössään Niskasaari ja Leinonen vetosivat korkeimman oikeuden vuoden 1983 Koijärvi-päätökseen, jota on sittemmin sovellettu metsäkiistoissa. Sen mukaan pakottamisesta voidaan tuomita, vaikkei tekoon sisältyisi varsinaista väkivaltaa. Niskasaari ja Leinonen katsoivat siis hyrynsalmelaismiesten syyllistyneen pakottamiseen.
    ”Kukkurin kiistojen aikainen Kajaanin kihlakunnansyyttäjä Risto Kärnä asettui kuitenkin tietoisesti Koijärvi-päätöstä vastaan ja totesi, ”ettei paikalla tapahtunut senlaatuista väkivaltaa tai uhkaamista, että pakottamisrikoksen tunnusmerkistö olisi täyttynyt”. Tien sulkeneet miehet saivat suullisen huomautuksen eikä syytettä nostettu.
    ””Koijärvi-päätös on luonnoton. Siinä ei pakottamisen tunnusmerkistö täyty. Kansalaistottelemattomuuden suhteen tarvittaisiin selvempi pykälistö”, nyt Imatran kihlakunnansyyttäjänä työskentelevä Kärnä sanoo.

”Syyttäjän vaikea linjata”

Toinen Kajaanin kihlakunnansyyttäjä Jorma Mikkonen tulkitsi Koijärvi-päätöstä vallitsevan käytännön mukaisesti ja nosti pakottamissyytteen 14:ää luontoaktivistia vastaan. Pakottamiseksi hän katsoi tunkeutumisen metsäkoneen turvaetäisyydelle, eli 50 metrin päähän, jolloin metsäkoneen kuljettajan oli pakko pysäyttää kone, jottei aktivisteille aiheutuisi vahinkoa. Fyysisestä väkivallasta ei tässäkään tapauksessa ollut kyse.
    ”Koijärvi-päätös on muodostunut vahvaksi käytännöksi. Syyttäjäportaassa on vaikea asettua korkeimman oikeuden ja lisäksi kahden hovioikeuden päätöksiä vastaan”, Mikkonen sanoo.
    ”Tämä vaikuttaa pärstäkerroinratkaisulta. On helpompi syyttää muualta tulleita aktivisteja kuin paikallista pitkän linjan kunnallispoliitikkoa”, Niskasaari sanoo.
    Syyttäjät korostavat, että kyseessä on kaksi eri tapausta. Niskasaaren väitettä pärstäkertoimista Mikkonen luonnehtii ”yllättäväksi vedoksi”, jossa ”ei ole mitään perää”.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO