Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 Sota seis!

Jyrki Räikkä

Kansainvälinen kriisinhallintajärjestelmä taantui monta vuosikymmentä keskiviikon ja torstain välisenä yönä, kun Yhdysvaltain armeijan ylipäällikkö George W. Bush ilmoitti joukkojensa hyökänneen Irakiin. Hyökkäyssota ilman YK:n turvallisuusneuvoston valtuutusta rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta vastaan, eikä sotatoimille ole Yhdysvaltain valitsemalla tiellä muitakaan moraalisia perusteita.
    Sodan seuraukset ovat arvaamattomia sekä Lähi-idässä, Yhdysvalloissa että muuallakin maailmassa. Yhdysvaltain päinvastaisista vakuutteluista huolimatta ainakin monissa arabimaissa hyökkäys tulkitaan herkästi aggressioksi islamilaista uskontoa ja kulttuuria vastaan. Konflikti voi helposti eskaloitua sivilisaatioiden väliseksi sissisodaksi.
    Ironista kyllä, terrorismin vastaisen sodan nimissä aloitettu hyökkäys kylvää uusia terrorin siemeniä. Myös joukkotuhoaseiden käyttökynnys alenee ja niiden omistus saattaa konfliktin seurauksena siirtyä entistä arvaamattomampiin käsiin.

Presidentti Tarja Halosen johdolla kokoontunut hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta ilmoitti heti torstaiaamuna pitävänsä valitettavana, että Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat ryhtyneet sotatoimiin Irakia vastaan. Voimankäyttö ilman YK:n valtuutusta ei ole hallituksen mukaan hyväksyttävää.
    Hallituksen kannanoton sävy on selvä, vaikka siinä ei puhuta suoraan sodan tuomitsemisesta. On hyvä, että pääministeri Paavo Lipponen totesi sodan olevan kansainvälisen oikeuden vastainen. Suomen on kyettävä irrottautumaan siitä ulkopoliittisesta perinnöstä, jossa kaihdetaan tuomarina esiintymistä kaikissa oloissa.

Myös kansalaisyhteiskunnan on reagoitava Irakin sotaan. Rauhanmielenosoituksiin osallistumisen ohella sotaa voi vastustaa myös jokapäiväisillä valinnoilla. Sotakoalitioon liittyneissä valtioissa valmistettujen tuotteiden boikotointi on vaivaton ja tehokas viesti.


Pilven reunalla

Vihreän liiton saavuttamaa vaalitulosta on lukuisissa eri yhteyksissä luonnehdittu torjuntavoitoksi. Vaikka termi kuulostaa kolmen edustajapaikan voiton jälkeen melkoiselta vähättelyltä, sillä on oikeutuksensa: puolue joutui yksittäisen ehdokkaan toilailun vuoksi puolustuskannalle eikä käytännössä päässyt haastamaan muita puolueita vaalikeskustelussa. Tätä taustaa vasten vaalitulos oli hämmästyttävän hyvä.
    Vaikka syytöksissä puolueen huumemyönteisyydestä ei ollut perää, leima tarttui herkästi, vahvisti vihreitä kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja ja karkotti äänestäjiä. Mitä ilmeisimmin sotku heikensi vihreiden vaalitulosta, vaikka sen kokonaisvaikutus paikkalukuun jää ikuiseksi arvoitukseksi. Takapakkia tuli ainakin monissa maakuntien pikkukaupungeissa, joiden valloittaminen olisi vihreille välttämätöntä valtakunnallisen kannatuspohjan laajentamiseksi.

Huumekysymyksen räjähdysherkkyys vaaliteemana oli aistittavissa jo syksyllä, eikä kielletyn päihteen käyttö edusta sellaista kansalaistottelemattomuutta, jota vihreän liikkeen pitäisi vaalia. Se ei johda päihdepolitiikan järkeistämiseen, vaan herättämänsä vastareaktion kautta pikemminkin vahvistaa nykyisiä epäkohtia. Omalla huumeidenkäytöllään retostellutta ehdokasta ei olisi pitänyt alun perinkään ottaa vihreiden listoille.
    Puolueen linjan selkeyttämiseksi ja yleiseksi keskustelunavaukseksi vihreiden kannattaisi nopeasti käynnistää päihdepoliittisen ohjelman laatiminen. Tällainen paperi antaisi puolueelle ja sen ehdokkaille tukevan selkänojan jo seuraavissa kunnallisvaaleissa. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO