Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtikolumni

 

 
Ydinkukkasten kirjoa

Ajetaanko ydinvoimaa hinnalla millä hyvänsä?

Satu Hassi

Viime viikkoina vihreiltä on tivattu moneen kertaan, mikä meidän energiavaihtoehtomme on. Kummallista, sisältyyhän hallituksen viime keväänä eduskunnalle antamaan ilmastoselontekoon kaksi vaihtoehtoa, joista toinen kelpaa vihreille. Se on maakaasu-uusiutuvat-säästö -vaihtoehto. Entistä parempi, jos maakaasun käyttöä pystytään vielä tästä vähentämään ja korvaamaan sitä energian säästöllä ja kotimaisella uusiutuvalla energialla, kuten ympäristöjärjestöt ovat esittäneet. Vihreiden vaihtoehto sallii talouskasvun, teollisuuden kasvun ja jopa teollisuuden kaikkein energiarohmuimman osan kasvun. Ja sähköä riittää töpseliin.

Sen sijaan ydinvoiman kannattajien vaihtoehto tuntuu varsin epämääräiseltä. Jo Teollisuuden Voiman hakemus on kirjoitettu paljon epätarkemmin kuin 1990-luvun alussa. Keskustelun tuoksinassa erilaisia ydinvoimavaihtoehtoja tuntuu sikiävän kuin Vilkkilässä kissoja.
    Ydinvoiman kannattajat saarnaavat kivihiilen vaaroista. Kaikki heidän pahat puheensa kivihiilestä ovat totta. Mutta he sivuuttavat täysin sen, että hallituksen energiavaihtoehdoista nimenomaan lisäydinvoimavaihtoehdossa (ydinvoimamalli 1) poltetaan enemmän kivihiiltä kuin kaasu-uusiutuvat-säästö -vaihtoehdossa. Eli oikeastaan se on ydin-kivihiilimalli. Kannattaako osa ydinvoiman ajajista siis jotain uutta vaihtoehtoa, ydinvoimamallia 2? Missä ovat tämän vaihtoehdon taloudellisuuslaskelmat?

Ydinvoiman kannattajat väittävät, että ydinvoima olisi vaihtoehto sähkön tuonnille Venäjän ydinvoimaloista. Silti kukaan ei ole esittänyt mallia, jossa sähkön tuonti Venäjältä lopetettaisiin. Hallituksen molemmissa malleissa sähkön tuonti Venäjältä on aivan samansuuruinen. Ydinvoiman kannattajat, jos hurskastelette Venäjän ydinsähkön tuonnilla, esittäkää ydinvoimamalli 3, jossa tämä tuonti lopetetaan ja laskekaa mallin kustannukset.
    Ydinvoimaa ajetaan aivan erisuuruisilla sähkönkulutusarvioilla. Kokouksessa, jossa hallituksen enemmistö esitti lupaa uudelle ydinvoimalalle, sama enemmistö hyväksyi lausuman, jossa luvattiin joka tapauksessa rajoittaa sähkön kulutus samalle tasolle kuin niin sanotussa maakaasuvaihtoehdossa. Tämä on siis ydinvoimamalli 4.
    Hiukan myöhemmin SAK julkaisi ydinvoimamallin numero 5. Siinä sähkön kulutus vuonna 2010 arvioitiin korkeammaksi kuin yhdessäkään hallituksen vaihtoehdoista. SAK:n mallissa sähkön kulutus on jopa korkeampi kuin hallituksen siinä vaihtoehdossa, jossa ilmastopolitiikasta viis veisataan.
    Eli saisinko ydinvoiman kannattajilta ystävällisesti vastauksen kysymykseen: minkä ydinvoimamallin joukoissa seisotte?

Kokouksessa, jossa hallituksen enemmistö sitoutui edellä kuvatuista ydinvoimamalleista numeroon 4, sanoin, että nyt muutetaan viimekeväisten vertailulaskelmien taustaoletuksia, joten ne pitäisi päivittää. Kyseisen mallin esittänyt ministeri Sinikka Mönkäre oli haluton teettämään päivityslaskelmia. Kun ympäristöministerinä tilasin päivityksen Valtion taloudelliselta tutkimuslaitokselta, joukko mallin 4 taakse asettuneita ministereitä kanteli tiedotusvälineille minun rikkoneen pelisääntöjä. Jos he oikeasti kannattavat omaa lausumaansa, miksi sen vaikutuksia ei saisi selvittää?
    Ajetaanko ydinvoimaa hinnalla millä hyvänsä? Mitä tämän takana on? o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO