Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Sertifiointi turvaisi luomuviljan viennin

Myrkkyskandaalit ovat tehneet Keski-Euroopan kuluttajista epäluuloisia.

Mika Lahdensivu

Luomuliitto kiirehtii suomalaisen luomuviljan sertifiointiongelman ratkaisua viennin turvaamiseksi. Puheenjohtaja Esa Partasen mukaan yksityisten sertifiointilaitosten käyttö luomuvalvonnassa on Euroopassa hyvin yleistä. Suomen kaltainen viranomaisvalvontaan perustuva malli on käytössä vain Espanjassa ja Tanskassa.
    Suomessa luomutuotannon viranomaisvalvontaan päädyttiin, koska luomuviljaa ei nähty vielä muutamia vuosia sitten menestykselliseksi vientiartikkeliksi. Nyt suomalaisesta luomuviljasadosta jo kaksi kolmasosaa eli noin 13-14 miljoonaa kiloa myydään ulkomaille.
    "Samaan aikaan ruoka- ja rehuskandaalit ovat johtaneet KeskiEuroopassa ylivarovaiseen ilmapiiriin", Partanen luonnehtii.
    Kuluttajien näkemyksiin vaikuttaa esimerkiksi Saksassa alkukesästä noussut nitrofeenikohu, kun vaarallista kasvimyrkkyä löydettiin kanojen ja sikojen rehusta sekä lihasta ja kananmunista.
    Viranomainen ei voi toimia riippumattoman sertifiointilaitoksen tavoin niin sanottuna kolmantena osapuolena, jollaista luomuviljamarkkinoiden valvonnassa nyt kaivataan.
    Luomuliitto näkee yksityisten sertifiointilaitosten aseman vakiintumisen järkeväksi myös siksi, että EU on laajenemassa itään. Partasen mukaan kansainvälisen luomujärjestön (IFOAM) standardeja noudattavat sertifiointilaitokset eivät ole alttiita korruptioon liittyville ongelmille.

Luomuleppistä ei akkreditoida

Yksityisten sertifiointilaitosten noudattamien standardien omaksuminen saattaisi helpottaa vientiä Keski-Eurooppaa kauemmaksikin:
    "Ainakin Yhdysvallat, Kanada ja Australia voisivat tulla kyseeseen esimerkiksi luomukauran osalta", Esa Partanen arvelee.
    Sertifiointihankkeessa Luomuliitto on pyytänyt maa- ja metsätalousministeriöltä apua neuvotteluihin luomutuotantoa Ruotsissa valvovan Krav-organisaation kanssa.
    Kotimaisen sertifiointiorganisaation rakentamiseen ei ole halua. Akkreditoinnin hankkiminen esimerkiksi leppäkerttumerkistä tunnetulle suomalaiselle Luomuleppis Osuuskunnalle nähdään liian vaivalloiseksi ja kalliiksi prosessiksi. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO