Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 

Rakas vihollinen

Perusturvan leikkaaminen ei nujerra rakennetyöttömyyttä.

Jyrki Räikkä

Suhdanteista riippumatonta rakennetyöttömyyttä selittää ennen kaikkea se, etteivät työnantajien vaatimukset ja työttömien ammattitaito kohtaa. Vaikka kysymys on työmarkkinoiden rakenteisiin liittyvästä ongelmasta, siitä puhuttaessa moititaan usein työttömien haluttomuutta tai kyvyttömyyttä itsensä työllistämiseen. Syntipukkeja haettaessa on ainakin helpompaa istuttaa syytettyjen penkille työttömät kuin yhteiskunnalliset rakenteet.
    Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Vatt jatkaa tällä perinteisellä linjalla maanantaina julkistamassaan tutkimusinventaarissa. Vatt leikkaisi suomalaista työttömyysturvaa, joka on raportin mukaan korvaustasoltaan liian antelias ja kestoltaan liian pitkä.

Yllättävää kyllä, enimmillään 500 päivän mittaista ansiosidonnaista työttömyyskorvausta vakavammaksi ongelmaksi Vatt luokittelee sen, ettei työmarkkinatuelle ole asetettu enimmäiskestoa. Vuosikausia työttömänä olleet Vatt pudottaisi kokonaan kunnallisen toimeentulotuen varaan.
    Tutkijoilla ei tosin ole ollut rohkeutta määritellä, kuinka pitkän työttömyysjakson kohdalle raja pitäisi vetää.
    Toki Vatt lyhentäisi mielellään myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa. Työttömyyskorvausta ehdotetaan porrastettavaksi niin, että sen maksimikesto riippuisi aiemman työhistorian pituudesta. Tämä merkitsisi sitä, että etenkin nuorilta korvaushana suljettaisiin nykyistä nopeammin.

Keppiä Vatt heiluttaa myös lapsiperheille. Työttömyysvakuutuksen lapsikorotus saa huutia, ja muutenkin lapsiperheillä kerrotaan olevan merkittäviä kannustinongelmia, jotka johtuvat "verotuksen, asumistuen ja päivähoitomaksujen marginaalivaikutuksista".
    Edes tulevien veronmaksajien tuotannon nimissä Vattin soisi kiinnostuvan myös niistä marginaalivaikutuksista, joita lapsiperheiden muutenkin riittämättömän perusturvan leikkaaminen merkitsisi perhesuunnittelulle. Väestöliiton tuore perhebarometri kertoo, että taloudellinen epävarmuus saa jo nyt monet lykkäämään lasten hankkimista tai luopumaan perheenperustamishaaveista kokonaan.

Vattin hanakkuus työttömyysturvan leikkauksiin on sikäli erikoista, etteivät työnantajatkaan pidä työttömyysturvaa rakennetyöttömyyden ylläpitäjänä. Viime vuonna tehdyssä kyselyssä vain neljä prosenttia työnantajista syytti rekrytointivaikeuksista sosiaalietuuksia.
    Liekö tutkijoilta sitten loppunut usko myönteisiin kannustimiin, sillä raportti kertoo veronalennusten purreen heikosti matalapalkka-alojen työttömyyteen. Työnantajamaksujen alentaminen olisi ilmeisesti tehokkaampi keino nimenomaan heikosti koulutettujen työllistämiseksi -Vattin lisäksi tälle kannalle ovat päätyneet myös Suomen Yrittäjien ja Pellervon ekonomistit. Ehkä tätäkin pitkään puhuttua keinoa kannattaisi oikeasti kokeilla.

Rakennetyöttömyyttä ei pidä vähätellä, mutta Vattin kirjoittamiin resepteihin kannattaa suhtautua erittäin varauksellisesti. Turvaverkon poistaminen tai sen kiinnikkeiden höllentäminen voi kannustamisen sijaan horjuttaa toimeentulo-ongelmien ja sosiaalisten paineiden kanssa tasapainottelevia työttömiä.
    Pudokkaista ei saada edes kustannussäästöjä, vaikka heidät siirrettäisiinkin muodikkaasti kuntien vastuulle - on huomattava, että tätä esittääValtion taloudellinen tutkimuskeskus. Julkistalouden kokonaisuudellekin perusturvan leikkaukset tekevät hallaa, sillä "säästöt" kertautuvat helposti muina syrjäytymisestä aiheutuvina sosiaalimenoina. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO