Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtikolumni

 

 
Yhteiskuntavastuun pitkä oppimäärä

Yrityksillä ja kansalaisjärjestöillä on paljon ammennettavaa toisiltaan.

Päivi Rosqvist

Yritysten yhteiskuntavastuu on tämän vuoden aikana noussut mantraksi. Aiheesta on järjestetty seminaareja, yritykset perustavat yhteiskuntavastuutiimejä ja julkaisevat raportteja. Euroopan unionikin aikoo antaa asiasta direktiivin.
    Kysymys ei ole pelkästä muoti-ilmiöstä. Kun talouden sääntely on vähentynyt, yrityksiltä voidaan oikeutetusti odottaa suurempaa yhteiskunnallista vastuullisuutta.

Yhteiskuntavastuusta on yrityksille välitöntä ja välillistä hyötyä. Yhteiskuntavastuu ei ole enää ylimääräinen menoerä, sillä usein se parantaa yrityksen taloudellista kannattavuutta. Esimerkiksi monilta alihankkijoilta odotetaan tiukkojen ympäristö- ja sosiaalisten normien noudattamista. Yhteiskuntavastuunsa kantava yritys toimii aidosti osana ympäröivää yhteiskuntaa ja kykenee verkottumaan aiempaa laajemmin. Tämä puolestaan edistää tulevien trendien ennakointia. Yritykset ovat myös huomanneet, että aito sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen on etu pätevää henkilökuntaa rekrytoitaessa ja sitoutettaessa. Ja onhan yhteiskuntavastuun kantaminen oiva kriisienehkäisy- ja maineenhallintakeino.

Kansalaisyhteiskunta, joka on yksi yhteiskuntavastuun kohteista tai yhteistyökumppaneista, on kuitenkin suurimmalle osalle yrityksiä outo toimintaympäristö. Enää ei selvitä tuottaja-asiakas -suhteeseen perustuvilla selkeillä sopimuksilla. Lisäksi on hallittava monitasoinen ja -ääninen dialogi. Myös järjestön sisäinen kontrolli on täysin erilaista kuin yrityksessä: kansalaisjärjestöissä ei haluta eikä voida kahlita yksilön vapautta ilmaista mielipiteitään - ei silloinkaan, kun mielipide on järjestön hyväksymän päätöksen vastainen.
    On ylitettävä paljon ennakkoluuloja ja kaivauduttava ylös vanhoista poteroista. Ei ole helppo tehtävä yhtäkkiä osoittaa arvostusta ja luottamusta entisiä kiistakumppaneita kohtaan tai kuunnella enemmän kuin puhua itse.

Roolit voivat myös kääntyä nurin. Kun kansalaisjärjestö aiemmin lähestyi yritystä lobbaustarkoituksissa hattu kourassa - tai nykyaikana PowerPoint-esitys dataprojektorissa - yrityksen tuleekin nyt olla vähintään yhtä aktiivinen yhteydenpitäjä.
    Yritys voi myös löytää itsensä tuen tai neuvojen pyytäjän roolista, samalla kun kansalaisjärjestön lobbari pohtii, riittääkö hänellä aikaa tavata aiemmin niin vaikeasti tavoitettavaa yrityksen johtoa.

Uudet haasteet eivät kuitenkaan kohtaa vain yrityksiä. Kansalaisyhteiskunnallakin on paljon opittavaa. Kansallista ja kansainvälistä poliittista järjestelmää on opeteltu tuntemaan hyvin, mutta yritysmaailman kulttuurin ja toimintatapojen tuntemus on varsin heikkoa. Peruskurssi yritysmaailman toimintaperiaatteista olisikin paikallaan kaikille kansalaisjärjestöille ja muille kansalaisyhteiskunnan toimijoille.
    Kurssi lisäisi tiedollisia valmiuksia toimia yhteistyössä yritysten kanssa ja muokkaisi asenneilmapiiriä otollisemmaksi. Kansalaisjärjestöissä tapaa edelleen hämmästyttävän paljon vanhanaikaista ajattelua, jonka mukaan yritykset ovat "pahiksia". Usein vain siksi, että yrityksen tarkoitus on tehdä liiketaloudellisesti tuottavaa tulosta.

Kansalaisjärjestöt vahtivat oikeutetusti sitä, jääkö yrityksen yhteiskuntavastuu raportin kirjaimeksi vai toteutuuko se elävässä elämässä. Kuitenkin kansalaisjärjestöjen itsensäkin olisi muistettava se, että sanojen ja tekojen tulisi olla samansuuntaiset. Jos neuvottelupöydässä on ilmaistu tyytyväisyyttä esimerkiksi yrityksen saastepäästöjen pienentämiseen, ei niitä vähän ajan päästä pidä tuomita mitättömiksi tv-uutisten haastattelussa.

Sekä yrityksillä että kansalaisyhteiskunnan edustajilla on paljon opittavaa yhteiskuntavastuun jännittävällä tiellä. Kun tarkastelee tätä pitkää oppimäärää, kaikki tiivistyy sanaan luottamus. Molemminpuolinen vastuu voi rakentua vain sen pohjalle.
o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO