Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 

Silkkoa sisältä

Kestävä kehitys ei pötki pitkälle Johannesburgin toimintaohjelman eväillä.

Jyrki Räikkä

Johannesburgissa keskiviikkona päättynyt kestävän kehityksen huippukokous oli tukehtua laajaan asialistaansa. Kokouksen lopuksi hyväksytyssä toimintaohjelmassa edistysaskeleet jäivät pieniksi ja saavutukset enimmäkseen torjuntavoitoiksi.
    Jo etukäteen oli tiedossa, ettei kokouksesta ole ulosmitattavissa laajoja ja konkreettisia sitoumuksia. Yllättävää kuitenkin oli, kuinka ankarasti kokouksen piti tehdä työtä sen eteen, ettei uusi toimintaohjelma tekisi tyhjäksi aiempien kokousten sopimuksia ja sitoumuksia.

Toimintaohjelma saatiin valmiiksi suunnitellussa aikataulussa, mutta sen sisältö jättää runsaasti tulkinnanvaraa suuntaan jos toiseenkin. Esimerkiksi kestävään kehitykseen tähtäävien toimien alistaminen WTO-säännöksille torjuttiin, mutta ympäristö- ja ihmisoikeussopimuksia ei toisaalta asetettu toimintaohjelmassa WTO-sitoumusten edelle. Naisille taattiin pitkän taistelun päätteeksi oikeus terveyspalveluihin, mutta oikeutta esimerkiksi aborttiin tai ehkäisyyn voidaan yrittää rajoittaa vetoamalla toimintaohjelmaan lisättyyn mainintaan, joka muistuttaa kansallisista ja kulttuurisista eroista.
    Ympäristökysymykset jäivät samalla tavalla auki. Toimintaohjelma tähtää uusiutuvan energian edistämiseen, mutta sen tuotannon lisäämiselle ei kirjattu mitään konkreettisia tavoitteita. Luonnon monimuotoisuuden varjelua koskevaa kohtaa liudennettiin niin, että lajikadon pysäyttämisen sijaan tavoitteeksi asetettiin vähentää huomattavasti biodiversiteetin murenemista vuoteen 2010 mennessä. Tuotanto- ja kulutustapojen muuttamista koskeva kymmenvuotisohjelma oli ennen kaikkea periaatteellinen saavutus, jonka käytännön merkitys jää seurattavaksi.
    Johannesburgin kokous pääsi sentään sopimukseen parista köyhyyden lievittämiseen liittyvästä aikataulusta. Vesi- ja jätehuollon puutteesta kärsivien määrä luvattiin puolittaa vuoteen 2015 mennessä. Sama takaraja vahvistettiin myös äärimmäisen köyhyyden puolittamiselle. Ei tosin ole päätetty, kenen voimin ja varoin nämä kunnianhimoiset tavoitteet aiotaan saavuttaa. Toivottavasti puolittamistavoitteissa ei lasketa köyhien luonnollisen poistuman varaan.

Köyhyyden vastainen taistelu on toivotonta, ellei maailmankaupan rakenteisiin puututa. Johannesburgin kokouksen aikana nousi selvästi esiin maataloustukien ja kehitysavun välinen epäsuhta. Länsimaissa avokätisesti jaetut maataloustuet asettavat kehitysmaiden viljelijät vaikeaan kilpailuasemaan jopa kolmannen maailman kotimarkkinoilla. Tosiasiallisesti länsimaat maksavat maataloustukina itselleen monin verroin enemmän kehitysapua kuin kehitysmaille.
    Kun Yhdysvallat on vetäytynyt ympäristö- ja kehityskysymyksissä kansainvälisestä vastuusta, rakenteellisten uudistusten ajaminen lankeaa käytännössä Euroopan unionin harteille. EU-puheenjohtajuutta hoitava Tanska tekikin Johannesburgin kokouksessa periaatteellisesti merkittävän eleen, kun pääministeri Anders Fogh Rasmussen lupasi unionin ajavan alas kauppaa vääristäviä maataloustukia, tosin vasta vuodesta 2007 alkaen. Samana vuonna erääntyy myös presidentti Jacques Chiracin lupaus Ranskan kehitysavun tuplaamisesta.
    Köyhyyttä, ympäristötuhoja tai maailmankaupan vääristymiä on erittäin vaikea oikoa, ellei Yhdysvaltoja saada houkuteltua prosessiin mukaan. Vaikka kuoreensa käpertynyt George W. Bushin hallinto suhtautuu lähes vainoharhaisesti monenkeskisiin kansainvälisiin sopimuksiin, niihin osallistuminen olisi myös Yhdysvaltain kansallisen edun mukaista. Terrorisminvastaista sotaa on vaikea voittaa, ellei joukkoja keskitetä myös köyhyyden vastaiselle rintamalle. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO