Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtikolumni

 

 
Hallitus pettää aina

Jos hallituspuolueet eivät itse usko energiapoliittisiin lupauksiinsa, kuinka äänestäjät voisivat luottaa niihin?

Jan Kunnas

Metalliliiton julkisuuteen vuotaneen, viestintäpäällikkö Matti Putkosen laatiman muistion mukaan "Kepu pettää aina". Muistio oli alun perin lähetetty sosiaalidemokraattien kansanedustajille ja eduskuntavaaliehdokkaille. Tästä voi päätellä muistion todellisen tarkoituksen: se antoi ohjeistusta nykyhallituksen omien petosten peittelyyn.

Ydinvoimakysymys käy tästä hyvin esimerkiksi. Eduskunnalta onnistuttiin viime keväänä puristamaan periaatelupa viidennen ydinvoimalan lisärakentamiselle täpärästi äänin 107 puolesta, 92 vastaan. Kun epävarmoja kansanedustajia taivuteltiin ydinvoiman kannalle, ratkaisevassa osassa oli niin sanottu risupaketti. Siinä luvattiin lisätukea puuenergialle ja muille uusiutuville energianlähteille.
    Tuoreimmassa budjetissa tämä risupaketti haudattiin. Kauppa- ja teollisuusministeriön budjettiesitys olisi nostanut uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien hankkeiden investointituen myöntämisvaltuudet 33,6 miljoonaan euroon - tasolle, jota uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma edellyttää. Tämän lisäksi ministeriö esitti erityistä noin 25 miljoonan euron valtuutta käytettäväksi suureen uuden teknologian demonstraatiohankkeeseen. Tällainen tukimuoto antaisi mahdollisuuden kaupallistaa muun muassa uuden sukupolven voimalaitoskonsepteja ja siirtää uutta, muualla kehitettyä suuren mittakaavan energiateknologiaa Suomen oloihin.

Hallituksen budjettiehdotuksessa energiatuen kokonaismyöntövaltuudet ensi vuodelle on kuitenkin leikattu tämänvuotiselle tasolle. Demonstraatioavustus on unohdettu tyystin.
    Ydinvoimapäätöksen yhteydessä hyväksytyissä lausumissa edellytettiin, että biomassan käyttöä edistetään aiempaa edistämisohjelmaa enemmän esimerkiksi juuri investointitukien ja teknologian kehittämistukien avulla. Tästä huolimatta risupaketin pääarkkitehti, kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre (sd.) on julkisuudessa ollut varsin tyytyväinen budjetin toteutukseen.

Risupaketilla onnistuttiin huijaamaan erityisesti kepulaisia kansanedustajia ydinvoimalahankkeen taakse. Ilmeisesti putkoslaisen logiikan mukaan tässä ei kepulaisia petkutettu. Sen sijaan kepulaiset pettivät omia äänestäjiään uskomalla hallitukseen.
    Hallitukseen jääneet ydinvoimapuolueet eivät ilmeisesti alun perinkään ole uskoneet uusiutuvaan energiaan. Useiden selvitysten mukaan uusiutuvat energialähteet työllistävät kuitenkin tuotettua energiayksikköä kohti 2-5 kertaa paremmin kuin fossiiliset polttoaineet tai ydinvoima.
    Esimerkiksi energiapuutyöryhmä esitti vuonna 1997, että energiapuun käyttöä lisättäisiin 10 miljoonalla kuutiometrillä. Tämä vastaisi 1000 megawatin ydinvoimalatehoa. Tämä toisi kerrannaisvaikutuksineen yhteensä 11 150 pysyvää työpaikkaa. Toisen selvityksen mukaan kestävä energiateknologia voisi työllistää vuoteen 2010 mennessä täysipäiväisesti kymmeniä tuhansia henkilöitä, joista 25 000 henkilöä vientisektorilla.

Matti Putkonen tunnetaan aktiivisena ydinvoimalobbarina. Ehkä hän pelkää, että keskusta onnistuu voittamaan seuraavat vaalit SAK:n aktiivisesta vastarinnasta huolimatta ja alkaa oikeasti edistää uusiutuvia energianlähteitä yhteistyössä vihreiden kanssa. Pahimmassa tapauksessa tämä voisi johtaa siihen, että ydinvoiman lisärakentaminen muuttuisi tarpeettomaksi ja nykyisiäkin voitaisiin vähitellen ajaa alas.
    Tuleva hallitus voi halutessaan myös olla myöntämättä rakentamislupaa uudelle ydinvoimalle. Paras keino välttyä tältä kaamealta kohtalolta on varmistaa, että hallitukseen jääneet ydinvoimapuolueet voittavat seuraavatkin vaalit huolimatta aiempien lupaustensa pettämisestä.

Putkonen julistaa muistiossaan ydinvoimaa vastaan äänestäneen Anneli Jäätteenmäen Pohjolan Margaret Thatcheriksi. Oppositiojohtajan demonisointi tuskin riittää hallituksen suojaksi. Sumuverho repeilee, sillä Thatcher tunnettiin Falklandin sodan ohella siitä, että hän oli intohimoinen valtionyhtiöiden yksityistäjä. Keskustapuolue on ankarasti vastustanut hallituksen yksityistämiskaavailuja. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO