Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Ulkoasiainministeriön vastuualueet uusjakoon?

Hassi epäilee, että kehitys halutaan alistaa muille ulkopoliittisille intresseille.

Anna Tommola

Kun ministerinsalkkuja jaetaan ensi kevään hallitusneuvotteluissa, ulkoministeriössä toimivien ministerien määrä saatetaan nostaa uuteen harkintaan. Sekä ulkoministeriön virkamiesten keskuudessa että eduskunnassa on katsottu, ettei hallinnonalan tehtävien jako neljän ministerin kesken ole välttämättä paras vaihtoehto.
    Kainuun Sanomat uutisoi pari viikkoa sitten ulkoasiainministeriön suunnittelevan ministerien määrän puolittamista kahteen. Ministeriön hallinnollisen osaston päällikkö Pekka Wuoristo kuitenkin korjaa, etteivät virkamiehet ratkaise ministerien lukumäärää.
    Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta sen sijaan ottivat jo viime vuonna kantaa aiheeseen käsitellessään ulkoasiainhallinnon haasteita koskevaa hallituksen selvitystä. Valiokuntien mielestä järjestely, jossa kullekin neljälle ministerille on alistettu omat osastonsa, ei ole omiaan edistämään organisaation kehittämistä.
    "Kun eduskuntakin näin on lausunut, ei tietenkään ole enää mikään salaisuus, että asia pyörii keskustelussa. Päätös tehdään kuitenkin ihan toisissa kamareissa", Wuoristo korostaa.
    Ulkoministeriössä parhaillaan tehtävässä organisaatiouudistuksessa on Wuoriston mukaan vältetty puuttumasta ministerien vastuualueisiin. Ensi vuoden alussa ministeriöön perustetaan globaaliasioiden linja, jolle kootaan poliittisen ja kehitysyhteistyöosaston monenkeskisillä linjoilla hoidettavat globalisaatioon ja YK-järjestelmään liittyvät asiat sekä eräät kauppapoliittisen osaston järjestöasiat.
    Tällä hetkellä ulkoasiainministeriössä toimivat ulkoministerin lisäksi ulkomaankauppaministeri, kehitysyhteistyöministeri sekä pohjoismainen yhteistyöministeri.

Vähillä ministereillä enemmän?

Ministeriön sisällä ei niinkään ole halukkuutta tiettyjen salkkujen karsimiseen, vaan ongelmaksi on koettu voimavarojen hajaantuminen. Jos ministerien intressit eroavat, kukaan ei huolehdi "talon parhaasta", virkamieslähteistä tulkitaan. Yksi tai kaksi voimakasta ministeriä turvaisi resurssit tehokkaammin.
    "Minusta on sopimatonta, että virkamiehet suunnittelevat ministerien määrää. Asia kuuluu selkeästi hallitusneuvotteluihin. Voisin kuvitella hallinnollisen osaston taka-ajatuksena olevan, että näin heikennettäisiin poliittista tahtoa suunnata kehitysyhteistyörahat itse kehityksen kannalta parhaalla tavalla", entinen ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri Satu Hassi epäilee.
    Ulkoministeriön hallinnollinen osasto on Hassin mukaan aika ajoin yrittänyt siirtää kehitysyhteistyön määrärahoja hallinnon yleisiin menoihin. Hän korostaa OECD:n määritelleen, millaiset hallintokulut voi laskea kehitysyhteistyön piikkiin.
    Hassi kertoo myös poliittisen osaston ja kehitysyhteistyöosaston virkamiesten välillä olleen linjaeroja siinä, millaisiin hankkeisiin projektirahoja pitäisi käyttää. Kehitysyhteistyö on määritelty osaksi ulkopolitiikkaa, minkä moni ministeriössä haluaisi tulkita siten, että muiden ulkopoliittisten intressien ilmaantuessa itse kehitykseen eli köyhyyden vähentämiseen liittyvät tavoitteet saavat väistyä.
    Hassi muistuttaa, että ministerien työnjako on vaihdellut kaikissa ministeriöissä sen mukaan, mitä hallitusneuvotteluissa on sovittu. "Tosin muissakin ministeriöissä virkamiehet näyttävät valmistautuvan hallitusneuvotteluihin, ikään kuin kyseessä olisi ministeriöiden virkamiesjohdon eikä hallituspuolueiden neuvottelu."
    Hassin mielestä ulkoministeriössä tulisi keskittyä todellisiin ongelmiin: ilmapiiriin ja luutuneisiin hierarkioihin. "Muotokrumeluureista pidetään ulkoministeriössä kiinni, mutta substanssiasioissa ministeri yritetään usein ohittaa", Hassi arvostelee. Kehitysyhteistyöosastolla ongelma on hänestä ollut vähäisin.

Hassikin yhdistäisi salkkuja

Hassi on aiemmin ehdottanut, että ulkomaankauppaministerin ja kehitysyhteistyöministerin salkut yhdistettäisiin. Kaupan säännöt vaikuttavat ratkaisevasti kehitysmaiden mahdollisuuksiin vaurastua. "Henkilö joutuisi vastuualueensa kautta ymmärtämään nämä molemmat puolet ja ottamaan kehitysmaat tosissaan. Riski tietenkin olisi, että ministeriksi tulisi joku, joka keskittyisi ajamaan lyhyen aikavälin kansallista etua ja alistaisi kehitysyhteistyön vain viennin edistämisen välineeksi." o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO