Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 

Yksin kotona

Opetushallinnon on tehtävä laiskanläksynsä ennen kuin iltapäivähoito on kaikkien koululaisten saatavilla.

Jyrki Räikkä

Lukemattomat ekaluokkalaiset elävät nyt kovia aikoja joutuessaan opettelemaan yksinoloa koulupäivän päätyttyä. Kun tuntimäärä on oppivelvollisuuden alkupäässä vähäinen, vanhempien työpäivä venähtää helposti kolme-neljä tuntia jälkikasvun koulupäivää pitemmäksi. Muutos on raju etenkin niille lapsille, jotka ovat olleet pienen ikänsä päivähoidossa.
    Laki velvoittaa kunnat järjestämään päivähoidon alle kouluikäisille, mutta oppivelvollisuusiän täytyttyä lasten enemmistö on oman - tai vanhempiensa - kekseliäisyyden armoilla. Eivät kuitenkaan kaikki: nykyisin noin kolmasosa ykkös- tai kakkosluokan oppilaista osallistuu kuntien, seurakuntien tai järjestöjen organisoimaan iltapäivätoimintaan. Joissain kunnissa iltapäivähoitoa pystytään järjestämään kaikille halukkaille, mutta etenkin suurissa kaupungeissa kysyntä ylittää selvästi tarjonnan.

Opetusministeriön asettama työryhmä ehdottaa tuoreessa raportissaan, että kuntien olisi järjestettävä kaikille halukkaille ykkös- ja kakkosluokkalaisille ohjattua vapaa-ajan toimintaa kouluajan jälkeen. Iltapäivätoimintaa olisi keskimäärin viisi tuntia päivässä. Vaihtoehtoisesti alaluokkalaisilla olisi oikeus kerhotoimintaan vähintään kerran viikossa, ja samoilla ehdoilla kuntien olisi järjestettävä kerhoja kaikille peruskoululaisille. Lisäksi työryhmä esittää, että oikeus osittaiseen hoitovapaaseen ja hoitorahaan ulottuisi myös niihin vanhempiin, joiden alaluokilla olevat lapset eivät osallistu päivittäiseen iltapäivätoimintaan.
    Esitys kuulostaa hyvältä, mutta sen toteuttaminen tulisi kalliiksi. Kokonaisuudessaan uudistus maksaisi työryhmän arvion mukaan 290 miljoonaa euroa. Kustannukset voivat kohota korkeammiksikin.
    Kalleus on tietenkin suhteellista. Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ansiotulojen verotusta kevennetään 711 miljoonan euron arvosta. Jos työllisyyden kannalta merkityksettömiä hyvätuloisten veronkevennyksiä kavennettaisiin, valtio voisi kaapia oman osuutensa kokoon. Vaikeampaa olisi kunnilla, jotka jo nyt kamppailevat entisten velvoitteidensa ja yhteisövero-osuuden leikkausten kanssa - kuntien niskoillehan kaatuisi melkein puolet hankkeen kustannuksista.

Huolellisuudesta työryhmä ansaitsee korkeintaan välttävän arvosanan. Tiedot iltapäivähoidon tämänhetkisestä tilasta ovat summittaisia, ja myös työryhmän pohtimien mallien toteuttamiskelpoisuuden ja kustannusvaikutusten arviointi on jäänyt puolitiehen. Selvitettävä on sekin, heikentäisikö esitys järjestöjen mahdollisuuksia tuottaa iltapäivähoitoa.
    Raakileeksi jäänyt esitys onkin ilmeisesti tarkoitettu vaaliaseeksi eikä koululaisten turvattomuuden lievittäjäksi. Opetusministeri Maija Rask (sd.) vaatii hallitukselta ehdotuksen mukaisen periaatepäätöksen hyväksymistä vielä tämän vaalikauden aikana, vaikka myöntää, ettei esitystä enää voida ajaa ensi vuoden budjettiin.
    Periaatepäätös jäisi onttouttaan kumisevaksi manifestiksi. Keväällä paikkansa jättävä hallitus ei voi antaa toimeksiantoja seuraajalleen eikä kerätä irtopisteitä hankkeesta, jota se ei itse kykene toteuttamaan.

Vaaliteemaksi iltapäivähoito sen sijaan sopii erinomaisesti, kunhan sen toteuttamistapaa ei lyödä hätiköiden lukkoon. Iltapäivähoidon järjestämisen tarpeesta vallitsee laaja yksimielisyys. Jokaisen puolueen pitää kuitenkin kertoa selvästi, millä ehdoin ja kenen varoin uudistus toteutettaisiin. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO