Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Maatalousuudistus kannustaisi luomuun

Tuotannon laatua korostava uudistus saa tukea vihreiltä.

Antton Lounasheimo

Tuotannon laatua korostava uudistus saa tukea vihreiltä.
    Euroopan komission heinäkuinen maatalouspoliittinen linjaus muuttaisi tulevaisuudessa maatilojen saaman suoran tuen riippumattomaksi tuotetusta määrästä. Viljelijät saisivat aikaisemman tukitasonsa perusteella määräytyvän vuosittaisen könttäsumman.
    Suorien tukien vähentämisestä syntyneet säästöt ohjataan EU- budjetin kautta maaseudun kehittämishankkeisiin. Uudistuspaketti olisi toteutuessaan kaikkien aikojen suurin muutos Euroopan unionin maatalouspolitiikassa.
    Vihreän liiton mielestä ehdotus on askel oikeaan suuntaan. "Uudistus ohjaisi Euroopan maataloutta pois ylituotannosta ja kannustaisi viljelijöitä markkinalähtöisempään tuotantoon", puolueen maaseutu- ja aluepoliittisen työryhmän puheenjohtaja Sampsa Heinonen sanoo.

Paperisulkeiset vähenevät

Toteutuessaan uudistus rauhoittaisi viljelijöiden ja virkamiesten välistä paperisotaa ja helpottaisi unionin valmistautumista itälaajentumisen rasitteisiin. Tukien kohdistaminen olisi kuitenkin vihreiden mielestä harkittava tarkemmin.
    "Nuorille, vasta tilaansa kasvattaville viljelijöille tukisumman kiinnittäminen on ongelmallista. Toisaalta pienviljelijöiden kannattaisi turbotilakilpailun sijasta erikoistua, siihen reformi antanee mahdollisuuksia", Heinonen uskoo.
    Maatalouskomissaari Franz Fischlerin esittelemän muutospaketin läpimeno on epävarmaa. Lopulliset päätökset tehdään aikaisintaan vuonna 2003. Esimerkiksi Ranska vastustaa muutoksia jyrkästi ja haluaa keskustella niistä vasta nykyisen tukisopimuksen umpeuduttua vuonna 2006.

Mittarit pielessä

Eurooppalaiset ympäristö- ja kuluttajajärjestöt ovat vaatineet tehotuotantoa tukevien rakenteiden purkamista sekä ympäristö- ja eläinsuojelunäkökohtien huomioimista unionin maatalouspolitiikassa. Komission esityksen mukaan suoria tukia leikattaisiin vuosittain 3 prosentilla aina 20 prosenttiin saakka. Säästyneet varat suunnattaisiin maaseututukiin, kuten Suomelle tärkeään luonnonhaittakorvaukseen ja ympäristötukeen sekä uusiin tuotteiden laadun parantamista ja eläinten hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.
    Avustukset jaettaisiin alueen varakkuuden sekä maatalousväestön ja maatalousmaan määrien perusteella. MTK:n toiminnanjohtajan Paavo Mäkisen mukaan Suomen ongelmat eivät näy kyseisillä mittareilla. "Suomessa on harva väestöntiheys ja vähän maanviljelijöitä. Lisäksi maatalouden taloudellinen merkitys on tietyillä alueilla korostunut", Mäkinen toteaa. "Kriteerit suosivat erityisesti Välimeren maita."
    "Uudistus vaikeuttaisi Suomen peltokasvien viljelyä ja naudanlihan tuotantoa. Pidemmällä aikavälillä myös maidon- ja sokerintuotanto hankaloituisi", Mäkinen listaa.
    Suomalaiset maanviljelijät ovat tehneet useita laatu- ja ympäristöparannuksia viime vuosina, ja Mäkisen mukaan myös näihin tehtyihin hankkeisiin pitäisi saada rahaa.

Parhaat menettävät

Komission ehdotuksessa yhden maatilan vuosittainen enimmäistukimäärä rajataan 300 000 euroon. Alle 5000 euroa vuodessa tukea saavien tilojen avustuksiin ei kajota.
    "Suomen maatiloista noin 70 prosenttia kuuluu tähän ryhmään. Leikkaukset koskisivat siten lähinnä Suomen parhaiden alueiden suurimpia tiloja", Heinonen toteaa.
    Vihreät uskovat reformin kannustavan entistä voimakkaammin maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiseen ja luomutuotantoon. Lisäksi uudistus tekisi pakollisiksi maatilakohtaiset laatujärjestelmät.
    Heinonen pitää hyvänä, että maatalouspolitiikassa on alettu huomioida viljelijöiden tulojen lisäksi myös ruokaturvaan ja ympäristöön liittyviä näkökulmia. Uudet avustusmuodot tekevät hänen mukaansa mahdollisiksi myös maisemanhoidon ja ekomatkailun kehittämisen.

Kansallista tukea jatkossakin

Mäkisen mielestä uusien viljelykasvien kokeilu ja luomutuotanto ovat sinänsä hyviä vaihtoehtoja reuna-alueiden viljelyoloissa. "Täytyy kuitenkin muistaa, että myös luomutuotannossa joudutaan kilpailuun Keski-Euroopan kanssa." BR>    Sekä Heinosen että Mäkisen mielestä on joka tapauksessa välttämätöntä, että suora, maatalousuudistuksesta riippumaton kansallinen tuki saa jatkua. Sitä koskeva erillissopimus umpeutuu ensi vuonna. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO