Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Kissat kiipeävät pöydälle

Vihreiden uusi periaateohjelma nostaa esiin hankalia moraalikysymyksiä.

Anna Tommola

Eräät vihreiden periaateohjelmaluonnokseen sisältyvät, selkeästi moraalisidonnaiset kohdat herättävät kysymyksiä puolueen riveissä. Ristiriitaisiksi aiheiksi ovat osoittautuneet esimerkiksi suhtautuminen prostituutioon, eutanasiaan sekä valtion ja kirkon suhteeseen.
    Uusittavan ohjelman luonnos on parhaillaan kommenttikierroksella jäsenyhdistyksissä. Useimmat paikallisyhdistykset eivät ole ehtineet paperia vielä käsitellä, mutta varsinkin yksittäisiltä ihmisiltä palautetta on saatu, kertoo ohjelmatyöryhmää johtanut varapuheenjohtaja Rosa Meriläinen.
    Lausuntoja luonnoksesta otetaan vastaan helmikuun loppuun saakka, ja ohjelma on määrä hyväksyä Vihreän liiton puoluekokouksessa toukokuussa.

Prostituutiosta kaivataan tietoa

Luonnoksessa todetaan, että ”prostituoitujen asemaa on kyettävä parantamaan sääntelyn ja valvonnan keinoin”. Ilmaus herätti hämmennystä jo joulukuisessa valtuuskunnan kokouksessa, koska sen tulkittiin hyväksyvän prostituutio ilmiönä
    Tekstiin sisältyykin ajatus, että prostituutioon ajautuneita ihmisiä on joka tapauksessa olemassa ja ensisijaisesti on mietittävä päätösten vaikutusta heidän hyvinvointiinsa. ”Jos aina ja kaikissa tilanteissa yksiselitteinen lähtökohta on, ettei naisen ruumista saa myydä kauppatavarana, niin kannattaa ehkä äänestyttää paperiin jokin muu muotoilu”, Meriläinen toteaa.
    Vihreiden naisten pääsihteeri Elina Hatakka on sitä mieltä, että jos lähdetään ottamaan varovaisestikin myöntyvä kanta prostituutioon, on samalla korostettava tutkimustiedon tarvetta. Olisi tärkeää tietää, miten esimerkiksi Ruotsin ja Hollannin keskenään varsin vastakkaiset lähestymistavat ovat vaikuttaneet prostituoitujen asemaan sekä yleiseen asenneilmastoon.
    ”On hyvä, että kissa nostetaan pöydälle, mutta on vaikea ottaa kantaa ilman tietoa. Vanha argumentti siitä, että prostituutiota on aina ollut ja tulee aina olemaan, ei mielestäni ole riittävä”, Hatakka painottaa. Hän aikoo ehdottaa, että Vihreät naiset perustaisivat työryhmän pohtimaan aihetta.

Pilkut viilataan keväällä

Puolueen sisällä periaateohjelma tulee olemaan säännöllisessä käytössä, koska se toimii pohjana muille linjauksille. Ulkopuolisista lukijakuntaan kuuluvat lähinnä lukiolaiset ja politiikan tutkijat, Meriläinen kuvaa.
    Osa puolueväestä kaipaa paperilta selkeitä poliittisia tavoitteita, osa tuntuisi pitäytyvän mieluummin yleisissä periaatteissa. Meriläinen katsoo, että elävöittämisen kannalta periaateohjelmassakin on hyvä olla konkretiaa - vaikka vaaliohjelma onkin asia erikseen
    Ekovihreiden puheenjohtajan Pekka Raukon mielestä yksityiskohtiin ei pitäisi mennä. Raukko olisi jättänyt esimerkiksi täydentävät hoitomuodot huomiotta, jotta vihreät pysyisivät ”selvästi erillään Luonnonlain puolueesta”. ”Myös turkistarhaus pistää silmään, se ei mielestäni ole periaatetason kysymys”, Raukko sanoo.
    Meriläinen selvittää, että tässä vaiheessa on tietoisesti vältetty tekemästä liikaa karsintaa. Kiistanalaisista kohdista keskustellaan. ”Pienilläkin sanavalinnoilla voi olla iso symbolinen merkitys. Puoluekokouksessa tullaan varmaan äänestämään ihan pilkun paikasta.”

Laajempi keskustelu eduksi

Turkulaisen vihreän, politiikan tutkija Rauli Mickelssonin mielestä konkreettisuus on parempi vaihtoehto kuin se, että ”ylioppilasainetyyliin kauhistellaan maailmaa ja sitten todetaan, että rauhalla ja rakkaudella se voidaan parantaa”. Hän kiittää myös luonnoksen globaalia painotusta.
    Kutakin teemaa käsitellään limittäin sekä maailmanlaajuisesta että paikallisesta näkökulmasta. ”Toiset pitävät siitä, mutta toiset kokevat sen hankalaksi”, Meriläinen kertoo
    Mickelssonin mielestä ohjelmauudistuksesta olisi voinut keskustella pidempään ja suuremmalla joukolla. ”Vihreiden ympärillä on paljon kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka olisivat helposti mobilisoitavissa mukaan. Uudistustyön yhteydessä olisi voitu järjestää laajoja tilaisuuksia eri teemoista kuten globalisaatiosta, eläinsuojelusta tai lähiruoasta.”
    Laajempi keskustelu olisi tutkijan mukaan parantanut joidenkin yksittäisten aihealueiden käsittelyä. Esimerkiksi työelämää ja demokratiaa pohtivat osuudet ovat hänestä jääneet heikoiksi.
    Ekovihreät puolestaan ovat Raukon mukaan ihmetelleet, miten vähän luonnoksessa on perinteisiä ekologisia painotuksia. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO