Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 

Pyrrhoksen voitto

Äärioikeistoa ei kukisteta sen lempiteemoja myötäilemällä.

Jyrki Räikkä

Ranskan parlamenttivaalien tulosta on juhlittu demokratian torjuntavoittona, kun toukokuisella presidentinvaalimenestyksellään säikäyttäneen Jean-Marie Le Penin Kansallinen rintama jäi kokonaan ilman edustajapaikkoja. Vaalit voittanut keskusta-oikeisto kalasteli kuitenkin ääniä samoilla apajilla kuin äärioikeisto, vaikka hillitymmin. Siinä missä Kansallinen rintama käytti avoimen ulkomaalaisvastaista retoriikkaa, maltillisemman oikeiston täkyjä olivat turvallisuus, rikollisuuden kitkeminen ja maahanmuuton hillitseminen.
    Kyseessä ei ole vain ranskalainen erikoisuus, vaan yleiseurooppalainen ilmiö. Ulkomaalaisia - muita kuin EU-maiden ja Pohjois-Amerikan kansalaisia - kohtaan tunnetusta epäluulosta on tullut salonkikelpoista. EU:n pyrkimykset yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan luomiseksi sekä unionin ulkorajojen tiivistämiseksi saavat yhä huolestuttavampia sävyjä. Tämän ovat osoittaneet muun muassa juhannuksena pidettävän Sevillan huippukokouksen valmistelut.

EU-maiden enemmistö haluaisi leikata kehitysapua niiltä mailta, jotka eivät "tee tarpeeksi" laittomien siirtolaisvirtojen hillitsemiseksi. Kun laittomien siirtolaisten lähtömaat eivät aktiivisesti lähetä kansalaisiaan ulkomaille, rankaisutoimet tuntuvat kohtuuttomilta. On eri asia puuttua ihmissalakuljetuksen kaltaiseen rikollisuuteen, sen kitkemiseksi unionin pitäisi itsekin tehdä enemmän.
    Lähtömaiden kurittaminen pikemminkin lisää siirtolaisuuden painetta kuin lieventää sitä. Jos taloudellisissa tai poliittisissa vaikeuksissa kamppailevien maiden hallitukset pakotetaan sitomaan niukkoja resurssejaan pakolaisiksi pyrkivien tai siirtolaisuudesta unelmoivien kansalaistensa kontrollointiin, se heikentää mahdollisuuksia sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten uudistusten toteuttamiseen.
    Kuvaavaa on, etteivät EU-maiden hallitukset ole laittoman siirtolaisuuden vastaista strategiaa laatiessaan juuri kantaneet huolta siitä, kuinka pakolaisiksi pyrkivien ihmisoikeudet ja oikeus turvapaikan hakuun turvataan. Amnesty Internationalin tuoreen raportin mukaan monissa EU-maissa, muun muassa puheenjohtajamaa Espanjassa, tätä unionin perusoikeuskirjaan painettua oikeutta on jo tietoisesti ja järjestelmällisesti loukattu.

Eurooppalaiseen ulkomaalaispolitiikkaan on lietsottu pelon ilmapiiriä. Epäluulon ja turvattomuuden kehä saattaa jonkin aikaa ruokkia oikeiston kannatusta. Tiukka markkinakuri, hyvinvointipalveluiden säännöstely ja torjuva ulkomaalaispolitiikka lisäävät sosiaalista eriarvoisuutta sekä rajojen sisällä että valtioiden välillä. Eriarvoisuuden kärjistyminen lisää vuorostaan syrjäytymistä, sosiaalista levottomuutta ja rikollisuutta. Oireisiin puuttuminen järjestysvallan keinoin saattaa aluksi kelvata äänestäjille patenttiratkaisuksi sen sijaan, että ehkäistäisiin ongelmien syntyä. Loputtomiin näin ei voida menetellä, mutta harvoinpa politiikan perspektiivi yltää seuraavaa vaalikautta pitemmälle.

Ulkomaalaispolitiikan tiukentamisen tukijoukkoihin on liittynyt myös joitain vallan kahvassa olevia vasemmistopuolueita, ennen kaikkea Britannian Labour. Linjaus on varmasti harkittu, muodostuuhan äärioikeiston kannattajapotentiaali ensi sijassa työväestöstä.
    Vaalistrategisen ensi-iskun mielekkyys joutuu kuitenkin koetukselle, jos työväenpuolueetkin joutuvat sulauttamaan ohjelmaansa historialliselle perusluonteelleen vieraita tavoitteita. Kaikkein suurimman voiton äärioikeisto saa, jos sen tavoitteet suodattuvat puolueisiin koko poliittisen kentän leveydeltä. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO