Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Kehä II kasvatti autoliikennettä Espoossa

Liikenne asuinalueilla on puolestaan vähentynyt.

Antton Lounasheimo

Kehä II on lisännyt espoolaisten autolla-ajoa. Autoliikenne kasvoi Espoossa vuosien 2000 ja 2001 välillä 6,4 prosenttia. Normaali, muun muassa väestömäärän lisääntymisestä johtuva kasvu on 2-3 prosenttia vuodessa. Tämä selviää Ajoneuvoliikenne Espoossa 2001 -raportista.
    Autoilun kasvuun on vaikuttanut erityisesti Kehä II:n valmistuminen lokakuussa 2000.
    Kuntalaishaastattelun tulosten mukaan noin seitsemän prosenttia espoolaisista on lisännyt auton käyttöä uuden kehätien myötä.
    Kehä II:lla ajaa 46 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat kaikkiaankin kasvaneet Espoon pääväylillä ja vähentyneet asuinalueilla.
    "Yleensä uusi tie lisää autoilua. Espoossa pohjois-eteläsuunnan reitit olivat ennen Kehä II:n tuloa heikonlaiset", teknikko Pertti Sinkkonen Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta toteaa.
    "Hyvät yhteydet houkuttelevat auton käyttöön. Nopeus ja viihtyisyys ovat matkustusmuodon suosion kannalta tärkeitä tekijöitä."

Tarjonta lisää kysyntää

Autoilun kiivas kasvu herättää ajankohtaisen kysymyksen joukkoliikenteen tulevaisuudesta Espoossa. "Joukkoliikenne ei ole vähentynyt lisääntyneen autoilun myötä, vaan kasvoi viime vuonna viisi prosenttia. Kehityssuunta on ollut nouseva jo monta vuotta", kertoo suunnittelupäällikkö Outi Janhunen Espoon joukkoliikennekeskuksesta.
    Janhusen mukaan joukkoliikennekin on kasvanut enemmän kuin mitä väestöpohjan kasvu antaisi olettaa. "Työpaikka- ja asukasmäärät ovat suurentuneet, mutta joukkoliikenteen tarjontakin on lisääntynyt. Uusia bussilinjoja on avattu, ja olemme saaneet houkutelluksi aivan uusia ihmisiä bussien käyttäjiksi", Janhunen kertoo.

Raideliikenteestä päätös

Espoon vihreissä autoilun kasvu on niin ikään pantu merkille. "Liikenteen väheneminen asuntoalueilla on tietysti myönteinen asia. Raideliikennepäätöstä olisi kuitenkin syytä kiirehtiä. Autoja tuntuu olevan yhä enemmän, ja ne ovat aina vain suurempia", kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Merva Mikkola kuvailee.
    "Työpaikkaliikenteessä kaupunki voisi siirtyä parkkipaikkojen subventoinnista joukkoliikennelippujen tukemiseen. Tämä antaisi oikeansuuntaisen signaalin kaupunkilaisille."
    "Muita keinoja autoilun vähentämiseksi ovat alueellisen työpaikkaomavaraisuuden sekä etätyö- ja kimppakyytikäytäntöjen kehittäminen", Mikkola miettii.
    Mikkolan mukaan autoilussa on kyse myös espoolaisesta elämäntavasta. "Muhkeilla kärryillä on ilmeisesti myös symboliarvoa." o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO