Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Aurinkoenergialle haetaan kasvua verkostoitumalla

Suomalaiset yhtiöt tähtäävät kehittyville maailmanmarkkinoille.

Jyri Tyynelä

Vuodenvaihteessa käynnistynyt aurinkoenergian kansallinen toimenpideohjelma tavoittelee aurinkoenergiasta suuren kokoluokan liiketoimintaa Suomeen. Ohjelman tavoite alan liikevaihdolle vuonna 2010 on 150 miljoonaa euroa, kun vastaava luku viime vuonna oli alle 10 miljoonaa.
    Jos aurinkolämmön ja -sähkön tuotannon kymmenkertaistaminen onnistuu, Suomessa olisi tuolloin 120 000 neliömetriä aurinkokeräimiä ja 22 megawattia aurinkosähkökapasiteettia. Molempien energiamuotojen tuotantomäärät kasvaisivat 15-30 prosenttia vuodessa.
    Kansallisen toimenpideohjelman tarkoitus on toteuttaa uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman vuonna 1999 ja kansallisen ilmastostrategian vuonna 2001 asettamat tavoitteet aurinkoenergialle.

Kotimarkkinat ensin

Muutama yritys tekee Suomessa merkittävää liikevaihtoa aurinkosähköllä tai -lämmöllä. Toimenpideohjelman valmistelun yhteydessä näistä yrityksistä ja muista alan toimijoista koottiin Finnish Solar Industries -yhteistyöverkosto (FSI), jonka avulla halutaan tehostaa aurinkoenergian tuotekehitystä ja markkinointia sekä edunvalvontaa valtiovaltaan päin.
    "Alkuvaiheessa liiketoiminta on vielä suurten yritysten vetämien projektien varassa. FSI-ryhmäkin pyrkii aikaansaamaan isoja projekteja, jotta Suomeen syntyisi vahvat kotimarkkinat alan yrityksille", sanoo toimenpideohjelman laatineen Solpros-yhtiön toimitusjohtaja Heidrun Faninger-Lund.
    Faninger-Lundin mukaan kansainvälinen kokemus osoittaa, että aurinkoenergia-alan vahvat kansainväliset yritykset ovat kasvaneet kotimarkkinoiden suojissa. Koska aurinkoenergia pystyy vain poikkeustapauksissa kilpailemaan hinnalla tavanomaisten energiantuotantotapojen kanssa, on julkisen vallan tuki aluksi välttämätöntä.

Tukimuotoja harkitaan

Tällä hetkellä kauppa- ja teollisuusministeriö myöntää investointitukea yritysten aurinkoenergiahankkeille maksimissaan 30 prosenttia investoinnin kustannuksista.
    Voimaan tuleva energiatukiasetus nostaa tuen tuulivoiman tasolle, enimmillään 40 prosenttiin investoinnista. Yksityistalouksien aurinkoenergiainvestointeihin tukea ei myönnetä.
    Ympäristöministeriö valmistelee ensi vuoden budjettiin määrärahaa asuinrakennusten korjaamisavustuksiin. Avustukset on suunniteltu kohdennettavaksi uusiutuvan energian hankkeille. On mahdollista, että aurinkoenergia sisällytetään tuen piiriin.

Kodit öljystä aurinkoon

Lähivuosina aurinkolämpöä olisi mahdollista asentaa suuria määriä omakotitaloihin öljylämmitystä korvaavaksi kesäajan energialähteeksi, kun kymmenettuhannet vanhat öljykattilat joudutaan vaihtamaan uusiin.
    Teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo kauppa- ja teollisuusministeriöstä uskoo, että Suomen kansalliset tavoitteet aurinkoenergialle voidaan saavuttaa nykyisin tukitasoin.
    "Aurinkopuoli on tähän asti ollut aika teoreettinen energiamuoto meillekin, koska tukihakemuksia ei juuri ole tullut", Vilkamo korostaa.
    Vilkamo uskoo, että investointituen lisäksi rakentamiseen kytketyt tuet ovat tehokkain tapa edistää aurinkovoimaa Suomessa.

Yhteys sähköverkkoon

Yksi avainkysymys aurinkosähkön tulevaisuuden kannalta on sen pääsy sähkömarkkinoille. Helsingin Ekoviikkiin vuoden lopulla valmistuva aurinkosähkötalo voi osoittautua tässä suhteessa tärkeäksi päänavaukseksi.
    Taloon asennetaan maamme suurin asuinkiinteistössä oleva aurinkosähköjärjestelmä, jonka huipputeho on 24 kilowattia. Järjestelmä on kytketty sähköverkkoon, jonne se syöttää ylijäämäsähkön.
    Hankkeessa mukana oleva Helsingin Energia on sitoutunut vähentämään verkkoon tuotetun aurinkosähkön hinnan suoraan taloyhtiölle myymästään sähköstä.
    Jos tällainen nettokorvausperiaate yleistyy, se tekee mahdolliseksi aurinkosähkön virtuaalisen varastoinnin sähköverkkoon. Tämä parantaisi oleellisesti aurinkosähkön kannattavuutta yksityistalouksille. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO