Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Duuma päättää syksyllä Venäjän ydinvoimaloista

Suomen "kyllä" avaisi tien uusien voimaloiden rakentamiselle myös Venäjällä, varoittaa Greenpeacen kampanjapäällikkö.

Jyri Tyynelä

"Jos Suomi päättää rakentaa viidennen ydinvoimalan, se menettää moraalisen oikeutensa arvostella uusien reaktoreiden rakentamista Sosnovyi Boriin ja Karjalaan. Ainakin minun on vaikea ymmärtää, millaisin argumentein se kävisi päinsä", tiivistää Venäjän Greenpeacen kampanjapäällikkö Ivan Blokov sanomansa suomalaisille päättäjille.
    Blokov luovutti viime viikolla eduskunnalle 30 venäläisen kansalaisjärjestön vetoomuksen ydinvoiman lisärakentamista vastaan. Vetoomuksessaan järjestöt varoittavat Suomea myönteisen ydinvoimapäätöksen seurauksista Venäjällä.

Suomi esimerkkinä

Neuvostoajan peruina Venäjän ydinvoimasektori on yhden ministeriön, Minatomin, ja sen kontrolloimien valtionyhtiöiden hallussa. Viime joulukuussa maan liittohallitus hyväksyi mittavan suunnitelman ydinvoiman kehittämiseksi. Uusien reaktoreiden rakentaminen Sosnovyi Boriin ja Karjalaan sisältyy ohjelmaan.
    Suunnitelman rahoitus on vielä täysin auki. Sen kohtalo ratkeaa ensi syksynä, kun duuma päättää vuoden 2003 budjetista.
    "Duumassa Minatom vetoaisi varmasti Suomen päätökseen rakentaa lisäydinvoimaa. Sen avulla voitaisiin osoittaa, että ydinvoima katsotaan länsimaissa turvalliseksi ja kannattavaksi energiavaihtoehdoksi", Blokov sanoo.
    Karjalan tasavallassa samoin kuin useimmilla muilla alueilla Venäjällä paikallinen väestö on jyrkästi ydinvoimaa vastaan. "Heidän mielipidettään asiaan ei tulla kysymään, koska liittovaltion ministeriö ei tarvitse rakentamiseen tasavallan suostumusta. Sosnovyi Borin lisäksi Karjala ja Kuola ovat todennäköisiä kohteita uusille reaktoreille, koska niissä tarvittava energiainfrastruktuuri on jo olemassa", Blokov korostaa.
    Kädenvääntö lisäydinvoimasta käydään hallituksen sisällä Minatomin ja muista energialähteistä vastaavan energiaministeriön välillä.

Osa ydinaseohjelmaa

Ydinvoiman lisäksi Minatomin vastuulla on Venäjän valtavan ydinasearsenaalin tuotanto. Blokovin mukaan rahavirtojen erottaminen näiden kahden toimialan välillä on käytännössä mahdotonta ministeriön salailevan toimintatavan takia. Jonkinlaista osviittaa saa siitä, että Minatomin vajaasta miljoonasta työntekijästä arviolta 90 prosenttia työskentelee ydinaseiden parissa.
    "Tuloja, jotka Minatom saa uraanin viennistä Yhdysvaltoihin tai tulevaisuudessa ehkä jopa laajamittaisesta käytetyn ydinpolttoaineen tuonnista, käytetään myös ydinaseiden kehittelyyn", Blokov vakuuttaa. Viime kesänä duuma hyväksyi tiukan äänestyksen jälkeen lain, joka sallii ydinjätteiden tuonnin ulkomailta Venäjälle. Mielipidemittausten mukaan yli 90 prosenttia kansasta vastustaa ydinjätteiden tuontia. Tällä hetkellä käytettyä ydinpolttoainetta tuodaan Venäjälle Bulgariasta ja Ukrainasta - Blokovin mukaan tappiolla.
    Minatom on laskenut saavansa yli 20 miljardin dollarin tulot ydinjätekaupasta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Monien Venäjän ydinvoimalaitosten käyttöikä umpeutuu jo lähivuosina. Liittohallituksen suunnitelmassa rahaa esitetäänkin toiminnassa olevien reaktoreiden käyttöiän jatkamiseen muun muassa Sosnovyi Borissa ja Kuolassa.

Turvallisuus retuperällä

Blokov myöntää, että uudet voimalat olisivat nykyisiä turvallisempia. Mutta nekään eivät poistaisi inhimillisten virheiden mahdollisuutta, joka on hänen mukaansa venäläisten ydinvoimaloiden suurin turvallisuusriski tällä hetkellä.
    Vaihtoehtoinen energiastrategia ydinvoimalle voitaisiin Blokovin mielestä aloittaa energian säästöllä. "Maailmanpankin käyttämien arvioiden mukaan 10-20 prosenttia Venäjällä kulutetusta energiasta voitaisiin säästää toimilla, jotka eivät vaadi mitään investointeja". o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO