Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Luonnonsuojelijat jäivät yksin Metso-toimikunnassa

Etelä-Suomen metsien suojeluun ei järjestöjen mukaan ole odotettavissa merkittävää tukea.

Joonas Pörsti

Luonnonsuojelijoiden vaatimukset Etelä-Suomen metsien lisäsuojelusta ovat jääneet vaille kannatusta valtioneuvoston asettamassa Metso-toimikunnassa.
    Kesäkuussa työnsä päättävän 25-henkisen toimikunnan rintamalinja on ollut ympäristöjärjestöjen mukaan lähes yksimielisesti suojelukielteinen. "Metsien suojelu koetaan Suomessa entistä suurempana uhkana", päättelee Luonto-Liittoa toimikunnassa edustava Sini Harkki.
    Metso-toimikunnan tehtävänä on laatia hallitukselle ehdotus Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tavoite- ja rahoitusohjelmaksi. Alueen metsistä on toistaiseksi suojeltu reilu prosentti. Syyskuussa 2000 mietintönsä jättänyt professori Rauno Ruuhijärven asiantuntijatyöryhmä hyväksyi lisäsuojelun tarpeen yksimielisesti.
    "Suurin osa Metso-toimikunnasta ei hyväksy edes tätä lähtökohtaa", Sini Harkki sanoo.
    "Metsäsektorin edustajien mielestä uusi metsälaki ja talousmetsien hoitotoimenpiteet poistavat suojelun tarpeen", Harkki jatkaa. "He soveltavat jonkinlaista käänteistä varovaisuusperiaatetta, jonka mukaan uusia suojelualueita ei tule perustaa ennen kuin vanhojen toimenpiteiden vaikutukset ovat nähtävissä. Siinä voi mennä kaksikymmentäkin vuotta."

Kuukkeli karttaa aukkoja

Myös lintujärjestö BirdLife Suomen edustaja Asta Lähdesmäki odottaa työryhmältä hyvin laihoja tuloksia. "Metsäpuolen ylivoiman vuoksi ei tulla näkemään sellaista suojelupakettia, jolla olisi tosiasiallista merkitystä", Lähdesmäki sanoo.
    Hän uskoo, että toimikunta kirjaa ehdotukseensa kaikkien hyväksymät suojelukeinot, kuten metsälain määrittelemien tärkeiden elinympäristöjen suojelun, metsänomistajien neuvonnan ja vapaaehtoisen metsäsertifioinnin.
    "Emme mekään vastusta näitä toimenpiteitä. Lajiston säilymistä ei kuitenkaan pystytä turvaamaan pienillä avainbiotoopeilla. Esimerkiksi vanhoissa rehevissä sekametsissä elävä pikkusieppo ei pärjää pienellä säästölaikulla. Kuukkeli puolestaan ei edes lennä isompien aukkojen yli", Lähdesmäki muistuttaa.

Valtion maista ei puhuta

BirdLife ehdotti talvella yhdessä muiden luonnonsuojelujärjestöjen kanssa suojeluasteen nostamista viiteen prosenttiin Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsäpinta-alasta.
    Metso-toimikunnassa suojelutavoitteista ei ole voinut edes keskustella, sanoo Sini Harkki. "Toinen kielletty puheenaihe on ollut valtion metsien käyttö suojelutarkoituksiin. Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen edustajat ovat vain vakuuttaneet, että valtion mailla ei ole jäljellä mitään suojelunarvoista", Harkki toteaa.

Kaksi kuukautta aikaa

Metso-toimikunnan puheenjohtaja, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi korostaa, että toimikunnalla on kesäkuun loppuun asti aikaa päästä tavoitteisiinsa.
    "Kun toimikunnassa on näkemyksiä eri intressitahoilta, on selvää että keskustelu lainehtii laidasta laitaan. Ei puheenjohtajakaan aina hirveän onnellinen ole ollut keskustelusta, mutta kyllä työ eteenpäin on mennyt."
    Toimikunnalla on parhaillaan käsittelyssä neljä vaihtoehtoista skenaariota, joista yksi perustuu talousmetsien monimuotoisuuden tehostamiseen, toinen suojelualueiden ennallistamiseen ja hoitoon. Kolmannessa skenaariossa suojelualueita lisätään ja laajennetaan merkittävästi. Neljännessä kehitetään toistaiseksi tarkemmin määrittelemättömiä monitavoitteisia suuralueita.
     "Todennäköiseltä näyttää, että lopputulos on jonkinlainen yhdistelmä eri skenaarioiden elementtejä", Hautojärvi kertoo
    Kun työryhmän ehdotus on valmis, se lähtee lausuntokierrokselle. Varsinaisen suojeluohjelman laatimisesta päättää vasta seuraavien vaalien jälkeen valittu hallitus. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO