Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtikommentti

 

 
Vesisotaa kovilla panoksilla

Israelilaiset appelsiinit on kasvatettu palestiinalaisalueiden vedellä.

Jan Kunnas

Terrorismin torjunnan nimissä on Israelin armeija muutamassa viikossa tuhonnut vuosien rauhanneuvottelujen vähäisetkin rippeet. Tilanteen kärjistyminen on johtanut muissa Pohjoismaissa laajaan keskusteluun israelilaisten tuotteiden mahdollisesta boikotista.
    Jo kuukausi sitten ruotsalaisten kehitystyöjärjestöjen edustajat vierailivat Ruotsin ulkoministerin Anna Lindhin luona. He vaativat, että Euroopan unioni irtisanoisi kauppasopimuksensa Israelin kanssa. Syynä tähän jyrkkään vaatimukseen oli, että kauppasopimuksen vastaisesti Israel vie miehitetyillä alueilla kasvatettuja tuotteita merkiten ne omalla maaperällään tuotetuiksi.
    Ruotsalaisessa Dagens Nyheterissä joukko toimittajia ja akateemikkoja kehotti boikotoimaan miehitetyiltä alueilta vietyjä tuotteita. Israelilaisten tuotteiden boikottia on esittänyt myös Coop-osuuskuntaliikkeen norjalainen markkinointipäällikkö Bernt Aas. Coopin johto Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa päätti kuitenkin, ettei boikottiin toistaiseksi ryhdytä, joten ruotsalaisista ICA-kaupoista tulee edelleen saamaan israelilaisia appelsiineja.

Minä tulen edelleen jatkamaan henkilökohtaista israelilaisten tuotteiden boikottiani. Näkemykseni mukaan vesipula ja varsinkin veden epätasainen jakaantuminen ovat merkittävimpiä syitä alueella jatkuviin konflikteihin.
    Henkilöä kohden israelilaiset kuluttavat päivässä noin 350 litraa vettä, josta kolme neljännestä käytetään keinokasteluun. Samanaikaisesti palestiinalaiset joutuvat tyytymään päivässä 60 litraan, jonka pitäisi riittää kotitalouksille, teollisuudelle ja julkiseen kulutukseen. Samalla kun palestiinalaisalueilla kärsitään jatkuvasti vesipulasta, tuotetaan Israelissa ja miehitetyillä alueilla keinokastelun avulla hedelmiä ja vihanneksia vientiin. Siten lähikaupasta saatavat viattoman näköiset israelilaiset appelsiinit ovat merkittävä nykyisen ja lukuisten aikaisempien konfliktien osapuoli.

Le Mondessa joitakin vuosia sitten julkaistun arvion mukaan rauhanneuvottelut törmäävät aina samaan esteeseen, vedenkäyttöä hallitsevien alueiden palauttamiseen. Gazan alueella ei ole vettä tai muita Israelia kiinnostavia luonnonvaroja, joten sen palauttaminen ei herättänyt suurta vastustusta. Länsirannalla sen sijaan on merkittävä pohjavesialue, jota israelilaiset käyttävät 80-prosenttisesti omaksi hyödykseen.
    100 000 siirtokuntalaista käyttää melkein yhtä paljon vettä kuin miljoona palestiinalaista. Myös Israelin ja Syyrian välisessä kiistassa on suurelta osin kysymys vedestä. Se, joka hallitsee Golanin kukkuloita, hallitsee myös Genesaretinjärveen virtaavia vesivaroja. Joidenkin arvioiden mukaan myös vuoden 1967 sota, josta nykyiset konfliktit juontuvat, johtui suurelta osalta vesivarojen hallintakiistoista.

Vesikiistat eivät rajoitu pelkästään Lähi-itään. Esimerkiksi Ecuador ja Peru ovat vuosikausia kiistelleet Cenepa-joen vesivarojen hallinnasta ja Irakin ja Iranin vuoden 1980 sodassa kiisteltiin Shatt-al-Arabin suiston valvonnasta.
    Vesivarojen sotilaallinen käyttö ei sekään ole mitenkään uutta, sillä esimerkiksi vuonna 1503 Leonardo da Vinci ja Niccolo Machiavelli suunnittelivat Arno-joen kääntämistä pois Pisan kaupungista Pisan ja Firenzen kaupunkivaltioiden välisen konfliktin aikana. Vastaavaa on nyt tapahtunut Ramallahin kaupungissa, jossa Israel on sulkenut vedensaannin kaupungin yli sadaltatuhannelta asukkaalta.

Vedestä käytäville konflikteille ei valitettavasti näy loppua. YK:n arvion mukaan vuoteen 2025 mennessä yli kaksi kolmannesta maailman väestöstä asuu maissa, joissa on pula vedestä. Ilman vedestä käytäviä sotiakin vesipulasta tai likaisesta vedestä johtuviin sairauksiin kuolee vuosittain yli viisi miljoonaa ihmistä. Tämä on yli kymmenkertainen määrä sodassa kuolleisiin nähden. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO