Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Perheille oma ministeri?

Tuija Brax keskittäisi vastuun lasten ja perheiden asioista yhdelle ihmiselle.

Anna Tommola

Kansanedustaja Tuija Brax (vihr.) esittää, että ensisijainen vastuu perheasioista keskitettäisiin seuraavassa hallituksessa yhdelle ministerille. Kyseessä voisi olla joko erityinen "perheasiainministeri" tai normaali salkullinen ministeri, jonka vastuulle perheasioiden kokonaisuus annettaisiin. Vihreässä eduskuntaryhmässä ajatus saa vahvaa tukea.
    Eri sektoreille kuuluvien perheasioiden paketoiminen yhteen auttaisi Braxin mukaan muodostamaan kokonaisnäkemyksen siitä, miten perheiden pahoinvointia voitaisiin ehkäistä. Poliittinen vastuu tulisi myös varmemmin kannetuksi, kun sillä olisi kasvot.
    Järjestelmästä ei tarvitsisi tehdä pysyvää. Neljäkin vuotta riittäisi turvaamaan tarpeellisten resurssien ja palvelujen järjestämisen.
    Tällä hetkellä vastuu perheitä koskettavista kysymyksistä on jakautunut eri ministeriöille, eikä yksittäisistä tahoista ole Braxin mielestä riittävästi vastusta valtiovarainministeriölle, kun resursseista päätetään.
    "Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara saa yksin puhua lapsilisäkorotuksista, sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho yrittää saada lisäviikkoja isyyslomaan ja opetusministeri Maija Rask varoja vaikkapa oppilashuoltoon."
    Yhtenäistä poliittista voimaa tarvittaisiin myös sen varmistamiseen, että kunnissa otetaan lasten näkökulma huomioon esimerkiksi kaavoituksessa ja liikennejärjestelyissä.

Myös resurssit taattava

Vastuuministeri koordinoisi eri sektoreille kuuluvia asioita ja olisi siis eräänlainen projektijohtaja, joka vastaisi siitä, että asiat toimivat. Eri ministeriöt hoitaisivat edelleen oman alueensa käytännön työn.
    Suurin poliittinen vaikeus on Braxin mukaan siinä, kestävätkö muiden ministeriöiden kasvot vastuun uusjaon.
    Tulosten syntyminen ei kuitenkaan olisi yksin perheministerin varassa, vaan olennaiset ministeriöt velvoitettaisiin yhteistyöhön, joko hallitusohjelman tai valtioneuvoston periaatepäätöksen turvin.
    "Kaikkein varmin tae olisi, jos pääministeri ottaisi vastuun eri hallinnonalat yhdistävästä projektista", Brax pohtii. Jos tuleva pääministeri ei tunnu tehtävään istuvan, perheasioista vastaavaksi ministeriksi voitaisiin määrätä joku opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteensä neljästä ministeristä.
    Brax muistuttaa, että koko hallituksen olisi sitouduttava siihen, että perhepoliittisiin toimiin varataan tarvittavat määrärahat. Hän kuitenkin epäilee, ettei riittäviä resursseja vielä hallitusohjelmaan saada kirjatuksi.
    Toisaalta jos näin käy, perheministerin tarve olisi erityisen selkeä. "Jos tämä yksittäinen ministeri on taitava asiassaan, hän pystyy ajamaan läpi hyviä aloitteita, joiden toteuttamisesta myös muu hallitus on sen jälkeen vastuussa."

Perhepolitiikka keskeiseksi

Brax toteaa laman jälkimaininkien heijastuneen vielä nykyisen hallituksen toimintaan.
    "Olisi väärin sanoa, että hallitus on epäonnistunut perhepolitiikassa, mutta se ei ole pystynyt tekemään niin merkittäviä parannuksia kuin mihin ongelmat antaisivat syytä. On ilmiselvää, että perhepolitiikan on oltava keskeinen tavoite seuraavassa hallitusohjelmassa."
    Brax näkee perhepolitiikan vihreiden listalla hyvinkin energiapolitiikan veroiseksi kysymykseksi. "Sen vielä jotenkin sarkastisesti kestäisin, että suuret puolueet aloittavat lapsilisävirren eduskuntavaalien alla ja sen jälkeen unohtavat koko asian, mutta jos vihreätkin tekevät niin, minulla on kyllä suuria vaikeuksia olla siinä mukana."
    Brax uskoo perheministeriajatukselle löytyvän kannatusta muistakin puolueista. Esimerkiksi sosiaalidemokraattien Susanna Rahkonen purki äskettäin pettymystään puolueen lapsi- ja perhepoliittiseen linjaan. Perheiden ahdinko on kaiken kaikkiaan herättänyt viime aikoina runsaasti keskustelua.
    "Jos vihreät heittävät hyvän, realistisen haasteen, niin uskon, että muut seuraavat", Brax arvioi. Hän pitää erityisen tärkeänä, että puolueet saadaan julkistamaan keskeiset tavoitteensa jo etukäteen, jolloin tiedetään, mistä hallitusta muodostettaessa neuvotellaan.

Päivähoitolaki liipaisimella?

Brax näkee myös konkreettisia uhkia, joiden vuoksi perhepolitiikkaa tulisi varautua terästämään. Kulisseissa haudotaan päivähoitolain purkamista ja saadun säästön tilittämistä suoraan valtion kassaan sen sijaan, että muutos kompensoitaisiin esimerkiksi hoidon laadussa.
    "Itse en purkaisi päivähoitolakia ollenkaan", Brax sanoo. "Vihreiden olisi pystyttävä varmistamaan, ettei perheiden kokonaisasema ainakaan heikkene."
    Jos työttömyydestä kärsivien perheiden oikeutta päivähoitoon aiotaan kuitenkin kaventaa esimerkiksi puolipäiväiseksi, Braxin mukaan on huolehdittava siitä, että lapsilla on silti oikeus pysyä samoissa hoitoryhmissä. "Lapsia ei pidä heitellä miten sattuu vanhempien satunnaisten elämäntilanteiden perusteella", hän painottaa. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO