Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Antti Kylliäinen siunaa homopareja

Osa papistosta on eri linjoilla piispojen kanssa.

Joonas Pörsti

Helsingin Pakilassa nuorisopastorina työskentelevä Antti Kylliäinen aikoo siunata parisuhteensa virallistaneita homopareja ensi kesänä. Kylliäinen pitää pariskuntien siunaamista tehtävänä, josta hän ei voi pappina kieltäytyä.
    "Raamatussa on hyvät perusteet tällaisten ihmisten siunaamiselle. Jos kirkko voi jotain tehdä sen hyväksi, että Jumalan tahto toteutuu ihmisten elämässä, meidän velvollisuutemme on toimia sen mukaisesti", Kylliäinen sanoo.
    Kylliäinen ei ole ensimmäistä kertaa napit vastakkain kirkon auktoriteettien kanssa. 1990-luvulla hän joutui selvittämään pelastuskäsityksiään Helsingin piispa Eero Huoviselle Kaikki pääsevät taivaaseen -kirjan aiheuttamien kantelujen ja harhaoppisyytösten vuoksi.

Avioliitto voi hyvin

Uuden parisuhdelain hyväksymisen jälkeen piispat ovat ottaneet kielteisen kannan homoparien siunaamiseen. Esimerkiksi Huovinen totesi helmikuussa Helsingin kirkkoherroille osoitetussa paimenkirjeessään, että parisuhteen siunaaminen on vastoin kirkon uskon- ja elämänkäsitystä.
    "Miehen ja naisen välinen suhde on sekä psyykkinen että biologinen perusmalli, jonka tukeminen on koko ihmisyhteisön etu", Huovinen kirjoitti.
    "Piispat haluavat antaa kirkon täyden tuen avioliittoinstituutiolle", Kylliäinen tulkitsee. "Minun on kuitenkin hyvin vaikea ymmärtää, millä tavalla parisuhteen siunaaminen voisi murentaa kristillistä avioliittokäsitystä."
    "Pikemminkin asia on päinvastoin. Jos homoseksuaalit haluavat omalle suhteelleen avioliittoon rinnastetun statuksen kaikkine siunaamisineen, niin sehän vain merkitsee, että avioliittoinstituutio voi hyvin.
    "Piispat ovat perustelleet kantaansa myös sillä, että avioliittoon kuuluu Raamatun mukaan ajatus yhteisistä lapsista. "Jos lapset ovat merkki Jumalan siunauksesta, täytyy kysyä, minkä takia vihimme yli 50-vuotiaita ihmisiä avioliittoon", Kylliäinen huomauttaa. "Tässä on tietty epäloogisuus."

Hurjastelua ja pedofiliaa

Kylliäinen muistuttaa myös, että käsitys homoseksuaalisuudesta on myös muuttunut Raamatun ajoista.
    "Heteroseksuaalisten miesten hurjastelu nuorten poikien kanssa oli hyvin yleistä sen ajan kulttuureissa. Homoseksuaalisesta taipumuksesta tai suuntautuneisuudesta ei siihen aikaan puhuttu mitään."
    Jeesuksen kehotukset keskinäiseen rakkauteen antavat Kylliäisen mielestä turvallisen perustan homoparien siunaamiseen. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan, että jokainen joka rakastaa, tuntee Jumalan, koska rakkaus on lähtöisin Jumalasta.
    "Tämä kohta antaa minusta täyden syyn siunata kaikkia niitä parisuhteita, joissa rakkaus voi edes teoriassa vaikuttaa, niin kuin vuorenvarmasti näissä parisuhteissa voi."

Seurakunta vastustaa

Antti Kylliäinen arvelee, että syyt piispojen tiukkaan linjaan ovat kirkkopoliittisia. Papistossa on monia, jotka ovat valmiita siunaamaan homopareja myös piispojen kannanottojen jälkeen. Enemmistö kirkon työntekijöistä ja seurakuntien aktiiveista kuitenkin vastustaa uudistusta. "Linjauksella halutaan rauhoittaa niitä kristillisiä piirejä, jotka olisivat enemmän tai vähemmän kauhuissaan, jos homopariskunnille annettaisiin myös kirkollinen siunaus", Kylliäinen arvelee.
    "Varmaankin asenteisiin vaikuttavat myös ihan raa’at ennakkoluulot. Piispat ovat ihmisiä siinä kuin muutkin", Kylliäinen toteaa.
    Vuosi sitten tehdyssä Kirkon tutkimuskeskuksen kyselyssä lähes puolet papeista hyväksyi homosuhteiden virallistamisen. Parisuhteen siunaamisen hyväksyi vain 13 prosenttia kirkon työntekijöistä ja 17 prosenttia papeista. Asenteet olivat myönteisimpiä Helsingissä ja kielteisimpiä Oulussa.
    "Ymmärrän piispa Eero Huovisen näkemyksen, että asia on kirkon ja kristillisen yhteisön kannalta vaikea: on parasta antaa ajan kulua ja katsoa, minkälaiseen johtopäätökseen tässä päädytään."
    "Mutta tällaista vastausta ei voi antaa ihmisille, jotka tulevat tänä kevään pyytämään parisuhteen siunaamista. Itse lähden siitä, että kirkon tehtävänä on toimia aina yksittäisten ihmisten palvelijana, ei ajaa omaa etuaan." o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO