Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtikolumni

 

 
Pakkoisä olla pitää

Solusekoilu panee pään pyörälle.

Johanna Korhonen

Keskustelu hedelmöityshoitolaista ja isyyden olemuksesta käy päivä päivältä sumeammaksi. Jotta käsittäisin asiasta edes jotain, olen laatinut itselleni muistion, jossa pyrin ilmaisemaan asiat selkokielellä. Siltä varalta, että maassa on joku toinenkin, joka ei käsitä syntynyttä solusekoilua, julkaisen muistioni tässä.

Oikeusministeriön esitys hedelmöityshoitolaiksi: Hoitoa voidaan antaa miehen kanssa avio- tai avoliitossa oleville naisille. Miehettömille naisille voidaan antaa hoitoa, jos sukusolujen luovuttaja suostuu siihen, että hänet voidaan tarvittaessa vahvistaa syntyvän lapsen isäksi. Tulkintani: Jos sukusoluja luovuttavat miehet eivät halua täysin tuntemattomien naisten synnyttämien tuntemattomien lasten "isiksi" eivätkä tästä syystä halua luovuttaa solujaan miehettömille naisille, nämä naiset eivät saa soluja eivätkä lapsia. Oikeusministeriölle tämä sinänsä sopii, koska miehettömien naisten lisääntyminen on muutenkin kyseenalainen harrastus.
    Oikeusministeriön esitys: Jos hoidettavalla naisella on mies, tästä tulee lapsen isä ja elatusvelvollinen. Jos miestä ei ole, isäksi - ja pahassa tapauksessa elatusvelvolliseksi - voidaan vahvistaa solunluovuttaja. Tulkintani: Isä on pakko olla. Isä on pakko olla. Isä on pakko olla. Elatusvelvollinenkin on hyvä olemassa, ja sen on oltava mies, koska eihän naisilla ole edes rahaa.

Oikeusministeri Johannes Koskisen viime viikolla julkaisema selvennys: "Pohjaehdotuksessa ei toisaalta ole haluttu kokonaan kieltää hedelmöityshoidon antamista yksinäisille naisille tai naispareille, kuten on tehty esimerkiksi muissa Pohjoismaissa." Tulkintani: Suomi on hieno maa, koska miehettömille naisille, jotka sentään ovat toisen luokan kansalaisia ja oikeastaan aika epäilyttäviä, voidaan periaatteessa antaa vähän armopaloja. Vaikka näin ei käytännössä tehtäisikään, jo periaate tekee Suomesta hienon maan.
    Koskisen selvennys: "Lakiluonnoksen mukaan yhdestäkään luovuttajasta ei voi vahingossa tulla hoidon avulla syntyneen lapsen isää." Tulkintani: Pääasia on, että kukaan mies ei vahingossa joudu isäksi. Sillä, jääkö joku halukas pääsemättä äidiksi, ei ole niin väliä.
    Koskisen selvennys: "...ei ole katsottu mahdolliseksi lainsäädännöllä luoda lapsiryhmää, jolla ei missään oloissa olisi oikeutta toiseen vanhempaan". Tulkintani: ministeri ei edelleenkään havaitse, mikä ero on "siittiöidenluovuttajalla" ja "vanhemmalla". Mikä ero on "verenluovuttajalla" ja "veriveljellä"? Entä "munasolunluovuttajalla" ja "äidillä"?

Johtopäätös: Lapsella on Koskisen mukaan aina oltava isä, koska muutoin yhteiskunnan miehiin pohjaavat rakenteet ovat hänen käsityksensä mukaan uhattuina. Se, että kaikilla lapsilla ei isää nykyäänkään ole, on kiusallinen yksityiskohta, joka ei liity tähän. Paha isäkato käy muun muassa avioeroissa, mutta sekään ei liity tähän.
    Terminologiaa: Miestä, joka ei halua isäksi ja jota ei perheeseen haluta isäksi, mutta jonka isyys on tärkeä asia oikeusministerille, voidaan vastedes lainsäädännössä ja muussa kielenkäytössä kutsua nimellä pakkoisä. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO