Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Virolainen sähkö pääsee Suomen markkinoille

Pohjolan Voima sai luvan merikaapelin rakentamiseen.

Joonas Pörsti

Pohjolan Voima suunnittelee virolaisen sähkön tuontia Suomeen ja muihin Pohjoismaihin ensi vuoden lopulta alkaen. Kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi voimayhtiölle viime viikolla luvan Suomen ja Viron välisen 150 kilovoltin tasavirtakaapelin rakentamiseen.
    Viro tuottaa yli 90 prosenttia sähköstään voimakkaasti saastuttavasta palavakivestä. Palavakivi on kivihiiltäkin pahempi hiilidioksidipäästöjen lähde.
    "Kaapeliyhteyden avulla baltit pääsevät tekemään sähkökauppaa pohjoismaisille markkinoille. Rajamaana meillä on tietty vastuu huolehtia myös siitä, että Pohjoismaat pääsevät Baltian markkinoille”, kertoo teollisuusneuvos Arto Lepistö kauppa- ja teollisuusministeriöstä.
    Narvan voimalaitos käy nykyisin vajaalla teholla. Pohjolan Voima on perustellut hanketta muun muassa sillä, että Eesti Energia voisi hyödyntää Narvan voimalaitosten koko kapasiteetin.

Rahaa modernisointiin

Lepistö ei osaa ottaa kantaa Estlink-kaapelihankkeen ympäristövaikutuksiin. ”En ole ympäristöpuolen asiantuntija”, hän sanoo.
    Hankkeesta vastaava rakennuttajapäällikkö Martti Turunen PVO-Engineeringistä korostaa, että sähkökauppa tuo Eesti Energialle palavakivilaitosten uudistamiseen tarvittavia varoja. ”Tilanne laitoksilla on karmea, kuten tiedämme. Eesti Energialla on kuitenkin suunnitelma molempien Narvan palavakivilaitosten modernisoimiseksi”, Turunen tähdentää.

Varavoimaa ydinvoimalalle?

Pohjolan Voima korostaa, että linkki parantaa Viron voimajärjestelmän luotettavuutta ja vähentää niin sanotun pyörivän reservin tarvetta Suomessa ja Virossa.
    Pyörivällä reservillä tarkoitetaan varavoimaa, joka voidaan kytkeä päälle, jos joku kotimaisista voimalaitoksista yllättäen lakkaa toimimasta. Reservin on oltava vähintään yhtä suuri kuin suurin käytössä oleva voimalaitos.
    Jos Suomeen rakennettaisiin voimayhtiöiden suunnitelmien mukaisesti esimerkiksi 1350 megawatin ydinreaktori, häiriöreserviä tarvittaisiin lisää noin 500 megawattia nykyiseen verrattuna. Estlink-kaapeli kattaisi tuosta tarpeesta yli puolet.
    Martti Turusen mukaan yhteyttä on tarkoitus käyttää sekä jatkuvaan sähkön hankintaan että häiriöreservinä. ”En korostaisi liikaa pyörivän reservin tarvetta”, hän sanoo.
    Kaapeliyhteydes valmistuu Pohjolan Voiman suunnitelmien mukaan vuoden 2003 lopulla tai 2004 alkupuolella. Linkin rakennuttaa erikseen sitä varten perustettava yhtiö, johon tulee mukaan myös Helsingin Energia, Eesti Energia ja useita muita pohjoismaisia ja yksi latvialainen yhtiö. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO