Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtipaakirjoitus

 

 

Vanhemman oikeudella

Lapsilisän ikähaitaria ei pidä leventää pienimpien kustannuksella.

Jyrki Räikkä

Nousukausi on ollut lapsiperheille tylyä aikaa. 1990-luvun lamatalkoissa lapsiperheille tarkoitettua julkisen sektorin tukea leikattiin roimasti, eikä tasoa ole nostettu edes talousnäkymien parannuttua. Esimerkiksi lapsilisien reaaliarvo on kymmenen viime vuoden aikana laskenut selvästi, kun lisiin ei ole tehty edes inflaatiotarkistuksia. Tämän seurauksena lapsilisien ostovoima on heikentynyt yli 9 prosenttia viiden viime vuoden aikana. Viimeksi lapsilisiä on korotettu vuonna 1991.
    Nykyisessä tukijärjestelmässä on muutenkin parantamisen varaa. Tämä on ollut hyvin tiedossa valtionhallinnossakin: yksin 1990-luvulla tehtiin puolisen tusinaa erilaista selvitystä, jotka pyrkivät parantamaan ja järkeistämään lapsiperheiden tukimuotoja. Vuoden 1994 alussa toteutettu perhetukiuudistuskaan ei parantanut tilannetta, kun Paavo Lipposen ensimmäinen hallitus käytti sen varjolla lamaleikkuria.

Perusturvaministeri Eva Biaudet (r.) asetti viime keväänä jälleen uuden lapsilisätyöryhmän, joka jätti tiistaina mietintönsä ministerinsalkun haltuunsa ottaneelle Osmo Soininvaaralle (vihr.). Mietintö ei ravistele järjestelmän rakenteita: esimerkiksi lapsilisien harkinnanvaraistaminen tai veronalaistaminen tasaisi työryhmän mukaan lapsiperheiden tuloja, mutta muutokset torjutaan hallinnollisiin hankaluuksiin ja kannustinloukkujen syntymisen pelkoon vedoten – nythän lapsilisät maksetaan kaikille perheille samansuuruisina ja verottomina tuloihin tuijottamatta.Työryhmä ei ole halunnut avata Pandoran lipasta, kun sen rahkeet eivät ole riittäneet koko sosiaaliturvan uudelleen miettimiseen.

Mietintö toistaa jo aiemmissa selvityksissä esiin nostetun toiveen, jonka mukaan lapsilisää pitäisi maksaa lapsen 18-vuotispäivään saakka; nykyisin 17-vuotiaat ovat järjestelmän ulkopuolella. Ehdotukseen sisältyy lisäksi toive lapsilisän tason korottamisesta ”valtion talouden mahdollisuuksien mukaan”.
    Mutta samalla kun työryhmä anoo toisella kädellä kaikkien lapsilisien korottamista, se tarttuu toisella kädellä juustohöylään. Mikäli valtion kassasta ei heru ikähaitarin leventämiseen, se voitaisiin työryhmän mielestä rahoittaa leikkaamalla 29 markalla kaikkien lapsilisiä. Soininvaara luonnehti luovutustilaisuudessa laskelmaa ”optimistiseksi”.
    Leikkausvara määriteltiin myönnytyksenä työryhmässä istuneelle valtiovarainministeriön edustajalle, jotta mietinnöstä saatiin yksimielinen. Valtiovarainministeriössä tulokseen ollaankin varmasti tyytyväisiä: voidaanhan työryhmän mietntöä tarvittaessa tulkita avoimena kutsuna leikata lapsilisistä ainakin kolmekymppiä ”löysää” pois, levennettiin lapsilisien ikähaarukkaa tai ei.

17-vuotiaiden vanhemmat ovat toki nykyisessä tukijärjestelmässä erikoisessa väliinputoajan asemassa, kun lapsilisä evätään vuotta ennen täysi-ikäisyyttä ja huoltajuusvelvollisuuden päättymistä. Tulonsiirto vauvoilta ja pikkulapsilta aikuisuuden kynnyksellä kolkutteleville teineille tuntuisi epäoikeudenmukaiselta ratkaisulta ongelmaan.
    Muutenkin työryhmä ymmärtää teinejä paremmin kuin pikkuvauvoja. Ryhmä ei nyt esitä lapsilisien porrastusta iän mukaan, mutta tulevaisuudessa lapsilisän suuruus voisi mietinnön mukaan kasvaa iän mukana. Tätä perustellaan kulutustutkimuksilla, jotka – aika itsestään selvästi – osoittavat lapsen kulutuksen kasvavan iän myötä.
    Kulutustutkimukset mittaavat yleensä kulutustasoa, eivät kulutuksen vähimmäistarvetta. On ajallemme oireellista, ettei asiantuntijoista koostuva työryhmäkään kiinnitä tässä yhteydessä eroon huomiota. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO