Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Suomalainen auttaa, jos pyydetään

Puolet kansasta haluaisi osallistua vapaaehtoistyöhön.

Joonas Pörsti

Individualismin aika ei ole vienyt suomalaisilta halua tehdä vapaaehtoistyötä. Useampi kuin joka kolmas eli 37 prosenttia on osallistunut tämän tai viime vuoden aikana vapaaehtoistoimintaan. Käyttämätöntä intoa on enemmänkin. Yli puolet suomalaisista olisi valmiita lähtemään mukaan vapaaehtoistoimintaan, jos heitä pyydettäisiin.
    YK:n vapaaehtoistoiminnan teemavuoteen liittyvässä tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset tekevät vapaaehtoistyötä keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa. Kansainvälisen vertailun perusteella suomalaiset ovat aktiivisempia kuin esimerkiksi vapaaehtoisuudestaan tunnetut amerikkalaiset tai kanadalaiset.
    Suomalaisten tärkein motiivi vapaaehtoistyöhön on halu auttaa. Myös henkilökohtainen kiinnostus ja kansalaisvelvollisuus painavat vaa'assa, kun ajankäyttöä suunnitellaan. ”Vapaaehtoistoiminnan motiivit ovat Suomessa altruistisempia kuin monissa muissa Euroopan maissa”, kertoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistyksen tutkija Anne-Birgitte Yeung.

Länsisuomalaiset
aktiivisimpia

Suosituin vapaaehtoistoiminnan alue on urheilu ja liikunta. Seuraavaksi eniten suomalaiset osallistuvat terveys- ja sosiaalialan tehtäviin sekä lasten ja nuorten kasvatukseen liittyvään toimintaan.
    Aktiivisimpia vapaaehtoistyöntekijöitä ovat länsisuomalaiset. Heitä kiinnostavat pelastuspalvelutehtävät, kasvatus ja kulttuuriala. Itä-Suomessa vapaaehtoistoiminnassa korostuu sen sijaan naapuriapu. Kunnan ja koulujen tarjoamat tehtävät eivät kiinnosta kuten lännessä. Pohjoisessa vapaaehtoiset osallistuvat mieluiten talkootöihin ja aatteelliseen toimintaan.
    Eteläsuomalaiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan hieman muita vähemmän, mutta kiinnostusta heilläkin riittää. Yli puolet kertoo lähtevänsä vapaaehtoistoimintaan mukaan, jos pyydetään.

Raha-apu tuo
tulosohjausta

Tutkimuksen julkistamistilaisuudessa puhunut Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Kalevi Kivistö totesi, että järjestöjen haasteeksi jää vapaaehtoistoimintaa kohtaan tunnetun kiinnostuksen hyödyntäminen. Kivistö muistutti, että nykyisin ei ole muodissa sitoutua pysyvästi järjestöihin, mutta ihmiset osallistuvat edelleen valitsemiinsa toimintamuotoihin tai projekteihin.
    Kivistön mielestä järjestöjen tehtävänä on hälyttää yhteiskunta silloin kun julkiset turvaverkot pettävät, ei niinkään ottaa vastuuta hyvinvointipalveluista. ”Palvelujen tuottaminen on julkisen vallan ja liiketoiminnan aluetta”, hän määritteli.
    Antti Hautamäki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta Sitrasta puolestaan kehotti järjestöjä säilyttämään taloudellisen riippumattomuutensa valtiosta.
    ”Rahan myötä tulee tulosohjausta, joka rajoittaa järjestöjen vapautta”, Hautamäki varoitti. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO