Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Purettu NMT-verkko
pääsee kiertoon

Talteen otetusta metallista muovataan mahdollisesti uuden sukupolven tukiasemia.

Anna Tommola

Tietoliikennekään ei ole aineetonta. Kännykkämastoissa ympäri maata killuu tuhansia tonneja tavaraa, josta tulee käytöstä poiston jälkeen romua. Televerkkojen sisältämä materiaali pystytään kuitenkin kierrättämään varsin tehokkaasti.
    Valtaosa teleoperaattori Soneran parhaillaan purkaman NMT 900 -verkon tukiasemalaite- ja antenniromusta päätyy hyötykäyttöön. Osa materiaalista saattaa lopulta päätyä uuden sukupolven tukiasemiin.
    Vuoden loppuun mennessä puretaan kaikkiaan noin 2 500 tukiasemaa noin 2 200 mastosta.
    ”Romua kertyy arviolta 1 200 tonnia ja se koostuu pääasiassa erityyppisistä metalleista ja muoveista. Lähinnä kaapeleiden PVC-osat ovat sellaisia, joita ei pystytä hyödyntämään”, Soneran ympäristöpäällikkö Kari Vaihia selvittää.

Yli 90 prosenttia kiertoon
Romun hyödyntämisestä vastaa metallinkierrätysyhtiö Kuusakoski Oy:n Elrec-kierrätyspalvelu. Kuusakosken asiakaspäällikkö Jari Jokinen lupaa kierrätysprosentin yltävän yli yhdeksänkymmenen.
    Suurin osa romusta on terästä ja alumiinia, kaapeleista irrotettavaa kuparia unohtamatta. Metallit kierrätetään lähes täydellisesti.
    ”Myös osa muoviraaka-aineesta pystytään hyödyntämään lämpöenergiana, osa yhteistyökumppaneiden hyötykäyttöprojekteissa. Energiaksi kelpaamaton muovi päätyy murskattuna teollisuuskaatopaikalle. Näin suuren massan ongelmajätteiden osuus on häviävän pieni, mutta sekin on hyvä tiedostaa ja poistaa”, Jokinen sanoo.

Metalli kiertää
Osa raaka-aineesta kiertää suoraan Kuusakosken kautta teollisuuden käyttöön. Esimerkiksi arvokkaasta alumiinista valmistetaan yhtiön valimoilla uusia, valmiita komponentteja.
    Vaihia ja Jokinen pitävätkin erittäin mahdollisena, että käytännössä osa vanhan NMT-verkon romusta kulkeutuu kierrätysketjun kautta uusiin televerkkoihin, vaikkapa seuraavaksi rakennettaviin kolmannen sukupolven kännykkäverkkojen tukiasemiin.
    ”Materiaalin valmistajia ei ole Suomessa kovin monia, eikä näissä laitteissa enää juurikaan ole sellaista metallia, jossa ei olisi kierrätettyä materiaalia mukana”, Vaihia perustelee. Metallia voidaan uusiokäyttää lähes rajattomasti.

Soneralle imagohyötyä
Jokinen on huomannut, että etenkin suuret yritykset ovat ryhtyneet ennakoimaan lähivuosina voimaan tulevaa Euroopan unionin romudirektiiviä, joka velvoittaa kierrättämään elektroniikkaromun.
    ”Sen lisäksi, että arvokas materiaali tulee hyödynnetyksi, asianmukaisesta kierrätyksestä on yrityksille imagollista hyötyä nyt, kun vihreät arvot ovat nostaneet päätään”, Jokinen toteaa.
    Esimerkiksi Sonera on vapaaehtoisesti ryhtynyt kierrättämään kaiken käyttämänsä toimistoelektroniikan. Koska kukaan ei ota hankalasti hyödynnettävää pienelektroniikkaa ilmaiseksi vastaan, yhtiö maksaa siitä, että romusta huolehditaan asianmukaisesti. Verkkoromu sen sijaan sisältää myös arvometalleja, joten sen kierrättäminen on kannattavampaa. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO