Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtikommentti

 

 

Tassujen varassa

Avustajakoirien asema liikuntavammaisten apuna on turvattava.

Ritva Lehtiö

Ensimmäiset avustajakoirat aloittivat työnsä Suomessa vuonna 1994 liikuntavammaisten ihmisten palveluksessa. Suomessa esikuvia tassuavuille saatiin Kanadasta ja etenkin Yhdysvalloista. Amerikassa nelijalkaisten avustajien kykyjä on luodattu 1970-luvulta lähtien. Siellä liikuntavammaisten ihmisten avustajakoirien lisäksi virkaansa hoitavat vakinaisesti kuulo- ja terapiakoirat.
    Suomessa on vuosittain astunut ”työelämään” viisi koulutettua avustajakoiraa. Ne toimivat eri tavoin vammautuneiden ihmisten apuna kotona, koulussa, yliopistossa, työssä ja harrastuksissa. Koulutus alkoi Invalidiliitto ry:n kokeiluprojektina, jota Raha-automaattiyhdistys tuki. Koirien määrä on kuitenkin osoittautunut lohduttoman pieneksi. Tällä hetkellä jonossa on noin 40 tassuapua odottavaa ihmistä.
    Avustajakoirilla on vain yksi päätoiminen kouluttaja. Toiminnan jatkuminen edellyttää, että opintiensä aloittavien koirien määrää lisätään puolella ja niille palkataan toinen kouluttaja. Tämä on välttämätöntä senkin vuoksi, että pisimpään työskennelleet koirat ovat jo eläkeiässä.

Opaskoirien jäljille
Koulutuksen ja koirien työskentelyn jatkon turvaamiseksi rahoitus tulisi löytää terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja vakuutuslaitosten piiristä – tämä on käytäntö opaskoiratoiminnassa, jolla on pitkä perinne. Jos myös avustajakoirat luokiteltaisiin ”kuntoutuksellisiksi apuvälineiksi”, niiden koulutus tulisi lainsäädännön piiriin ja projektirahoituksesta päästäisiin vakaalle pohjalle.
    Lainsäädännössä nämä tassuavut on kuitenkin rinnastettu siltä osin, että opas- ja avustajakoirilla on sama oikeus liikkua julkisissa tiloissa.
    Koiran kouluttaminen liikuntavammaisten ihmisten avuksi edellyttää opaskoirien koulutuksesta poikkeavaa erikoisosaamista. Jokainen koira on koulutettava tulevan isäntänsä avun tarpeiden mukaan – kahta samanlaista vammaa ei ole.
    Liukuhihnakoulutus ei tuota tyytyväisiä koiria. Koulutuksen motivoima koira pystyy omiin ratkaisuihin, siitä on monia esimerkkejä. Avustajakoirat auttavat isäntiään päivittäisissä askareissa ja edistävät heidän itsenäistä selviytymistään.

Isännän kunto kohenee
Kaikessa koira ei tietenkään pysty korvaamaan ihmisapua, mutta koira voi vähentää avun tarvetta merkittävästi. Tämän ovat todenneet ne, jotka selviävät koiransa ansiosta vähemmällä henkilökohtaisen avustajan tarpeella ja ne, jotka voivat irrottautua useammaksi tunniksi omaishoitajastaan.
    Aputassut vaativat hoitoa ja ulkoilua, mikä koituu isännän eduksi. Avustajakoirien kuntouttava merkitys näkyy tutkimuksessakin – muun muassa siinä, että niiden isännät ulkoilevat moninkertaisesti verrattuna niihin, joilla ei avustajakoiraa ole. Muutenkin isännän aktiiviset toimet ovat moninkertaisia. Avustajakoira ry järjestää vuosittain muun muassa täydennyskoulutusta ja taidontarkastuskokeen, johon jokainen avustajakoira osallistuu isäntänsä kanssa joka toinen vuosi.

Myös taloudellista hyötyä
Avustajakoirat osoittavat mekaanisten apuvälineiden puutteellisuuden. Tassuavut ovat liikkuvia apuvälinearsenaaleja, jotka kykenevät monimutkaisiin palveluksiin. Oma koirani osaa esimerkiksi kääntää minut sängyssä ja vaihdella istuma-asentoani tarpeen mukaan. Tavallisempia töitä ovat ovien avaaminen, valojen sytyttäminen ja sammuttaminen, esineiden poimiminen lattialta, tavaroiden siirtäminen, pyörätuolin vetäminen, ostosten kantaminen selkärepussa.
    Avustajakoirien merkitystä on projektin kuluessa kartoitettu. Professori Juhani Laurinkarin ja dosentti Kai Pelkosen tammikuussa valmistunut selvitys vahvistaa tiedot ihmisavun tarpeen vähenemisestä ja opaskoirien ulkoiluttamisen vaikutuksesta isäntien terveyteen.
    Vaikka on vaikea mitata kvantitatiivisesti elämän laadun muuttumista, rahallinenkin hyöty on kiistaton. Vähentäessään muun avun tarvetta ja edistäessään isäntiensä terveyttä avustajakoirat säästävät tuntuvasti yhteiskunnan varoja. o

Kirjoittaja on filosofian lisensiaatti. Hänen Roope-koiransa on yksi ensimmäisistä Suomessa koulutetuista avustajakoirista.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO