Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtikommentti

 

 

Dieselin verotusta on kiristettävä

Aluepoliittiset haitat voidaan kompensoida muulla tavoin.

Kate Alhola

Dieselpolttoaine on Suomessa aluepoliittisin perustein huomattavasti kevyemmin verotettu kuin Euroopan unionissa yleensä. Tätä on perusteltu maan suuruudella ja pitkillä etäisyyksillä.
    Mutta onko dieselin alhainen verotus sittenkään oikein kohdennettua aluepolitiikkaa? Suurin osa suomalaisista asuu kaupungeissa. Kaupunki-ilmassa dieselajoneuvot muodostavat suurimman osan terveydelle haitallisista päästöistä.
    Katalysaattorilla varustettujen bensiinimoottoreiden osuus näistä päästöistä on häviävän pieni. Varsinkin kaupunki-ilman puhtauden suhteen olisi dieselin käyttöä rajoitettava tai ainakin sen suosimista vähennettävä verotusta korottamalla.

Metsäteollisuus saa
ansaitsematonta etua

Maatalousajossa on dieseliä huomattavasti lievemmin verotetun kevyen polttoöljyn käyttö ollut sallittua jo pitkään, joten dieselin verotus ei rasita varsinaista maatalouselinkeinoa. Eniten dieselin matalasta verotuksesta hyötyy metsäteollisuus, joka kuljettaa suuria puumääriä pitkiä matkoja.Tuleeko kaupunkilaisten tuntea keuhkoissaan metsäteollisuuden saama kuljetustuki?
    Metsäteollisuuden tukeminen erilaisin verojärjestelyin nykytilanteessa ja tässä mittakaavassa ei ole enää mitenkään tarkoituksenmukaista. Teollisuushan saa erityiskohtelun myös energiaverojen osalta. Kokonaisuudessaan metsäsektori maksaa käyttämistään tuotantopanoksista veroa murto-osan siitä, mitä muut vientiteollisuuden sektorit maksavat.

Työmatkojen verovähennyksiä
kannattaa harkita

Liikennepoliittisesti voidaan kysyä, onko suunnattomien puumäärien rekkaralli järkevin tapa huolehtia kuljetuksesta. Uitto on käytännössä kuollut, mutta rautatiet vievät lähes joka tehtaalle.Kehitystä kannattaisi ohjata siihen suuntaan, että maantiekuljetuksiin turvautumista edullisempaa olisi kuljettaa puutavara rekalla lähimmälle junavaunujen lastauspaikalle ja hoitaa pitkät kuljetukset junalla. Keski-Euroopassahan rahtia yritetään siirtää raiteille vahvoin ottein.
    Dieselin verotuksen nostosta joutuisivat varmasti kärsimään esimerkiksi syrjäseutujen pienet ja keskisuuret yritykset ja ne ihmiset, jotka joutuvat kulkemaan pitkiä työmatkoja. Heille koituneet lisäkustannukset voitaisiin kuitenkin korvata kuljetustuen ja työmatkakulujen verovähennysoikeuden korottamisen kautta.
    Vihreät ovat perinteisesti vastustaneet työmatkakustannusten verovähennysoikeuden kasvattamista. Mutta on muistettava, että monen maatilan toimeentulo on riippuvainen toisen vanhemman työssäkäynnistä. Tilan ulkopuolella työtä ei useinkaan löydy läheltä, ja harva haluaa muuttaa erilleen perheestään työn vuoksi. Siksi korotettua verovähennysoikeutta voisi pitää perusteltuna maaseudulla asuville.

Uusia mahdollisuuksia
myös jakeluportaaseen

Dieselpolttoaine on myös tärkein bussiliikenteen polttoaine, joten dieselveron nosto kohottaisi myös joukkoliikenteen kustannuksia. Kustannusten nosto voitaisiin kompensoida esimerkiksi joukkoliikennelippujen arvonlisäveron alennuksella.
    Dieselveron nousun myötä vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön suhteellinen kannattavuus paranisi. Tästä hyötyisivät maakaasu- ja sähköbussit sekä raideliikenne.
    Entistä parempi olisi, jos tämä suhteellisen hintatason muutos kannustaisi myös jakeluporrasta siirtymään vaihtoehtoisiin energianlähteisiin. Maakaasu ja sähkö soveltuvat erinomaisesti myös jakeluliikenteen käyttövoimaksi. o

Kate Alhola on liikenne- ja energiakysymyksiin perehtynyt Espoon vihreiden aktiivi.

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO