Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Starttirahaa yritysjohdolle muuttotappioalueilla?

Soininvaara hajauttaisi hoitopalveluja syrjäseuduille.

Anna Tommola

Vihreä eduskuntaryhmä ehdottaa, että valtio maksaisi starttirahaa yritysten avainhenkilöiden palkkaamiseen muuttotappioalueilla. Kannustimiin haluttaisiin varata 20 miljoonan markan siivu syksyn lisäbudjetista. Vihreät peräsivät konkreettisia toimia taantuvien seutujen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ryhmän kesäkokouksessa Kuusamossa tällä viikolla.
    ”Muuttotappiokuntien työllistämisessä yksi suurimpia ongelmia on pätevän yritysjohdon puuttuminen”, kansanedustaja Erkki Pulliainen toteaa.
    Oululaisen Pulliaisen mukaan valtion tulisi tukea bonuksilla sellaisen yrityksen toimintaa, joka luo työpaikkoja syrjäseudulle. Kannustimia voitaisiin maksaa esimerkiksi Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kunnissa. ”20 miljoonan potti tällaisiin starttirahoihin on pientä siihen verrattuna, mitä uppoaa työttömyysturvan maksamiseen.”
    Pulliaisen mielestä avainhenkilöille pulitettavan syrjäseutulisän voisi liittää osaksi alue- ja kuntaministeri Martti Korhosen (vas.) esittämiä toimia. Korhonen on ehdottanut työnantajamaksujen palauttamista maan kolmessa pohjoisimmassa kunnassa.

Alihankintaa takametsiin
Pulliainen muistuttaa, että monien alihankintatoimintojen kohdalla on samantekevää, missä päin maata ne tehdään. Jo nyt monen firman palkat saatetaan laskea satojen kilometrien päässä pääkonttorista.
    ”Kun yritykset ulkoistavat toimintojaan, alihankintapuolelle syntyy tavallaan uutta tuotantoa. Tällaisessa muuttuvassa tilanteessa yrityksiä voisi hyvinkin houkutella se, että avainhenkilöt saavat parempaa palkkaa vaikkapa Taivalkoskella kuin jossakin muualla.”
    Muuttotappioalueilla on paljon koulutuskelpoista nuorta väkeä, joka on kaikkein herkintä muuttamaan, jos ei seudulta löydy työpaikkoja, Pulliainen lisää.

Soininvaara hajasijoittaisi
myös huumehoidon

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara pitää aluepoliittisesti tärkeänä, että esimerkiksi iäkkään väestön tarvitsemat terveys- ja hoivapalvelut säilyvät myös suurimpien keskusten ulkopuolella. ”Vanhuksia, jotka ovat syrjäseuduilta kotoisin, pitäisi voida hoitaa siellä. Heidän ei pitäisi ainakaan sen takia joutua muuttamaan pois, etteivät saa lähempänä hoitoa.”
    Eräitä muita hoiva-alan yksiköitä, kuten huume- ja päihdehoitolaitoksia tai kuntoutusta voisi Soininvaaran mielestä hyvin hajasijoittaa muualle maahan, vaikka suurin osa potilaista tulisikin isoimmista kaupungeista.
    ”Huumehoidossa on usein nimenomaan tärkeää, että hoidettava pääsee pois tavanomaisesta ympäristöstään”, Soininvaara huomauttaa.
    Soininvaara kertoi eduskuntaryhmän kokouksessa, että hallitus asettaa kansallisen terveysprojektin selvittämään terveydenhuollon lähivuosien muutostarpeita. Selvityksen on määrä valmistua ensi maaliskuussa ja olla pohjana terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiselle seuraavan viisivuotiskauden aikana.

Aluekeskusohjelma
jää puolitiehen

Sisäasiainministeriö hyväksyi elokuun alussa aluekeskusohjelmaansa kaikkiaan 25 kuntaa; muutamalta pyydettiin lisäselvityksiä. Erkki Pulliainen on sitä mieltä, että sinänsä kelpo ohjelma on jäämässä puolitiehen.
    Valittuja aluekeskuksia on Pulliaisen mukaan ensieräksi sopiva määrä, mutta tämän jälkeen aluekeskustittelien pitäisi tulla jatkuvaan hakuun. Jos ”kehityskelpoiset” alueet lyödään ikään kuin kerralla lukkoon, hylätyksi tullut kunta saa hänen mielestään suotta rukkaset ikiajoiksi.
    ”Jatkuvan haun järjestelmä takaisi sen, ettei toivottomia alueita olisi ollenkaan. Jos vain luovuutta, pinnistelyä ja toimintahalua riittää, aina olisi mahdollisuus päästä eteenpäin”, Pulliainen korostaa.
    Vihreitä ei ole yleensä pidetty aluepolitiikan saralla parhaina asiantuntijoina. Painopiste on ollut jo luonnostaan etelässä, sillä suuri osa aktiiveista on kotoisin Uudeltamaalta, Pulliainen arvioi. ”Se on ollut lähinnä meikäläisen yksityisyritteliäisyyttä ja paikallistoimintaa”, hän naurahtaa.
    Pohjoisen puolestapuhuja oli kuitenkin hyvin mielissään eduskuntaryhmän tiistaisen keskustelun innokkuudesta ja sävystä. Soininvaara puolestaan tyytyy huomauttamaan, että aluepoliittiset kysymykset ovat koko Suomelle niin merkittävä asia, että kaikkien on nyt etsittävä niihin ratkaisuja. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO