Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Huviveneiden päästöihin tulossa rajoituksia

Myös pienkoneiden, kuten ruohonleikkureiden ja moottorisahojen päästöjä leikataan direktiivillä.

Joonas Pörsti

Uusien perämoottoreiden päästöt vähenevät 50–70 prosentilla vuoteen 2005 mennessä. Euroopan komissiossa valmistellaan parhaillaan direktiiviä, joka asettaa nykyistä selvästi tiukemmat päästörajoitukset vapaa-ajan veneille. Moottoriveneiden melua direktiivi hillitsee voimaan astuessaan muutamilla kymmenillä prosenteilla.
    Direktiivi asettaa vaatimuksia erityisesti kaksitahtimoottoreiden valmistajille. Nelitahtimoottorit ovat tehokkaampia ja puhtaampia polttoaineen kulutuksessa, mutta kuluttajat päätyvät ostotilanteessa usein edullisempiin ja kevyempiin kaksitahtimoottoreihin.
    Uudet määräykset tuovat perämoottoreiden valmistajille arviolta 2–10 prosentin hinnankorotuspaineet, kertoo valmistajia edustavan Finnboatin toimitusjohtaja Jouko Huju.

Turha ajelu häiritsee
Huju muistuttaa, että vapaa-ajan veneiden osuus vesistöjen kokonaisrasituksesta on Suomessa alle prosentin luokkaa.
    ”Jos päästöjä pystytään edelleen pienentämään bensiinin puhtaammalla palamisella, se on tietysti hyvä asia. Ajokäyttäytyminen on vesiliikenteessä kuitenkin tärkeä tekijä. Esimerkiksi metelistä tulee häiritsevää, jos veneellä jäädään pörisemään rantavesiin.”

Vaarallisia päästöjä
pienkoneista

Euroopan komissio valmistelee samaan aikaan toista direktiiviä, joka yhtenäistäisi bensiinikäyttöisten pienkoneiden, kuten ruohonleikkureiden, moottorikelkkojen ja moottorisahojen päästörajoitukset samalle tasolle Yhdysvaltojen kanssa. Direktiivi leikkaisi pienkoneiden hiilivetypäästöjä asteittain 85 prosentilla vuoteen 2010 mennessä.
    Yhdysvalloissa tiukemmat päästörajoitukset ovat jo astuneet osittain voimaan. Komission yhtenä tavoitteena on harmonisoida pienkoneiden maailmanmarkkinoita.
    Pienkoneiden tuottamat ilmansaasteet ovat varsin merkittäviä, jos niitä verrataan autojen aiheuttamiin päästöihin, muistuttaa neuvotteleva virkamies Seppo Sarkkinen ympäristöministeriöstä.
    Bensiinistä ilmaan haihtuvat orgaaniset VOC-yhdisteet, typenoksidit ja häkä muodostavat alailmakehään terveydelle vaarallista otsonia, joka näkyy varsinkin Keski-Euroopan kaupungeissa savusumuna. Ilmansaasteet aiheuttavat Euroopassa vuosittain kymmeniä tuhansia keuhko- ja sydänsairauksista johtuvia kuolemantapauksia. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO