Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
FSC-sertifiointi käynnistyy syksyllä

Ekologisesti tiukemman metsänhoitostandardin soveltaminen on kiinni metsänomistajista.

Anna-Kaisa Pitkänen

Syksyllä Suomessa käyttöön tuleva metsänhoidon kansainvälinen standardointijärjestelmä FSC tiukentaa metsien suojeluvaatimuksia kilpailevaan PEFC-järjestelmään verrattuna. FSC edellyttää, että sertifioitavista metsistä suojellaan ehdottomasti viisi prosenttia.
    ”Aiempaan verrattuna järjestelmä on tehokkaampi siten, että suojelukohteiden määrälle asetetaan prosenttivaatimukset. Uusi standardijärjestelmä tukkii useita muitakin nykyisen metsälain porsaanreikiä”, sanoo FSC-työryhmän sihteeri Juho Pennanen. Järjestelmä puuttuu muun muassa metsien ojituksiin, jotka metsälaki tällä hetkellä kieltää. Monesti ojituksia kuitenkin suositaan hakkuiden jälkeisenä toimenpiteenä.
    Suomen FSC-työryhmä sai kriteeriluonnokset valmiiksi kesän alussa. Heinäkuussa ne ovat käyneet läpi lausuntokierroksen metsäalan asiantuntijoilla.

Ruotsalaisyhtiöt aktiivisia
Valtaosa Suomen metsistä on sertifioitu väljemmällä eurooppalaisten yksityismetsänomistajien PEFC-standardilla. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa myös FSC-standardointi on ollut jonkin aikaa käytössä.
    Suomen hitaus naapurimaihin verrattuna johtuu Pennasen mukaan Maataloustuottajain keskusliiton MTK:n ja metsäteollisuuden murtumattomasta yhteisrintamasta.
    ”Ruotsissa esimerkiksi metsäyhtiöt ajoivat selkeästi FSC:n läpimenoa. Sikäläisen metsäteollisuuden ansiota oli, että tiukemmat standardit tulivat käyttöön.” Ruotsin metsistä puolet on FSC-sertifioitu.
    Metsäteollisuudella on intressinsä puuraaka-aineen tiukkaan standardoimiseen.
    Monet yksittäiset suuryritykset ovat alkaneet vaatia FSC-sertifioitua puuraaka-ainetta. Helmikuussa 2001 suuren kustannustalon BBC Worldwiden toimitusjohtaja David Halford otti Suomessa kantaa FSC-merkityn puun puolesta. Myös ranskalainen huonekalujätti Carrefour vaatii FSC-tuotettua puuta.

Vastuu metsänomistajilla
FSC-standardoinnin heikkous, jos vahvuuskin, on siinä, että sen yleistyminen riippuu pitkälti yksittäisistä metsänomistajista. Sertifiointi on täysin vapaaehtoista. Yksityisen metsänomistajien tehtävä on vaatia metsäalueidensa serftifiointia, mikä vielä toistaiseksi on hintavaa. Myöskään sertifiointia suorittavia yrityksiä ei Suomesta juuri löydy.
    ”On pari FSC-standardointia suorittavaa kansainvälistä firmaa, kuten SGS, joilla on osasto Suomessa. Metsänomistaja joutuu itse maksamaan metsänsä sertifioinnista”, Pennanen kertoo.
    Esimerkiksi Ruotsissa on tähän mennessä sertifioitu lähinnä metsäyhtiöiden metsiä, mutta myös pienemmät metsänomistajat voivat hakea yhteissertifiointia metsilleen.
    Myös yksityishenkilöiden kiinnostus sertifiointia kohtaan on kasvanut. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO