Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiyleisönosasto

 

 

Työmarkkinatuen nosto ei haittaa pätkätyöläisiä

Tuija Brax pelkäsi (VL 18.5.) että perustuloajattelu johtaisi alimpien palkkojen laskuun. Miksi työnantajat maksaisivat entisen suuruista palkkaa, kun työntekijällä on perustulokin pohjalla?
    Vähän samanlaista huonotuottoisen työn subventiota on kokeiltu kotitaloustyön osalta; onhan aivan sama, annetaanko tuki suunnattuna verohelpotuksena tai suorana palkkasubventiona. Tuolloin jotkut pelkäsivät vähän samaa: että kotitaloustyön verovähennys johtaisi eriarvoistavaan piikayhteiskuntaan. Nyt nuo pelot ovat laantuneet. Hyöty on koitunut sekä työntekijöille käteen jäävän ansiotason nousuna että palvelujen ostajille halvempina palveluina - ja koko kansantaloudelle parantuneena työllisyytenä.
    Samalla tavalla huonotuottoisen työn palkkasubventio toimisi muillakin aloilla. Hyöty jakautuisi hyödykkeen - lähinnä palvelun - ostajan ja työntekijän kesken. Riippuu työn kysynnän ja tarjonnan suhteesta, kumpi voittaisi enemmän, mutta molemmat voittaisivat. Ajatus, että esimerkiksi siivoojalle jäisi vähemmän käteen, on käsittääkseni mahdoton.
    Me tarvitsemme Suomeen myös minimipalkkalain tai tehokkaan yleissitovuuden, koska muutoin EU:n laajeneminen voisi tuoda Suomeen ulkomaisten työntekijöiden orjamarkkinat.
    Entä sitten ansiosidonnaista turvaa saavien "hajurako" työmarkkinatukea saaviin nähden? Minustakin on tärkeätä, että yhteiskunta turvaa pätkätöitä tekevien ansiotason. Tätä turvaahan tupo-sopimuksessa vähän parannetaan. En kuitenkaan ymmärrä ajatusta, että tätä turvaa pitää nostaa, jos työmarkkinatukea nostetaan, mutta nykyinen turva riittää mainiosti, jos työmarkkinatukea ei nosteta. Mitä haittaa työmarkkinatuen nostamisesta on pätkätöitä tekeville?
    Kiistan ydin on itse asiassa siinä, miten työttömyysturva rahoitetaan.

Osmo Soininvaara
Helsinki
Vuosaaressa pintaa syvemmälle

Vihreä Lanka julkaisi 18.5. artikkelin "Ympäristöministeriötä syytetään luonnonsuojeluvastaisuudesta". Siinä ihmettelen, miksi vihreiden johtama ministeriö edesauttaa kaikessa rauhassa muun muassa Vuosaaren sataman ja Vuotoksen tekoaltaan rakentamista. Ministeriön luonnonsuojelujohtaja toteaa vastaukseksi asioiden etenevän "hyvässä yhteisymmärryksessä". Vihreiden uskottavuuden kannalta toivottavasti ei sentään.
    Joku arvostelee, toinen torjuu sen täysin. Tällöin toimituksen olisi jaksettava paneutua asioihin ja selittää niitä pintaa syvemmältä - muuten lukijan on mahdotonta arvioida, onko arvostelussa perää. Artikkelissa ei kuulemma ollut tilaa haastatella edes muutamia niistä lukuisista asiantuntijoista, jotka esimerkiksi Vuosaaren tapauksessa varoittivat ympäristöministeriötä, että sataman rakentamisen salliminen periaatteella "ei merkittävää haittaa viereiselle suojelualueelle" merkitsee pahimmillaan luonnonsuojelulain suojavaikutuksen romuttamista.
    Maakuntien Suomessahan on tuhansia erilaisia metsäautotie-, metsänhakkuu-, kesämökin rakentamis- ja muita huomattavasti Vuosaarta pienempiä hankkeita. On johdonmukaista odottaa, etteivät nämä hankkeet mitenkään voi aiheuttaa merkittäviä luonnon heikentämisvaikutuksia, kun kerran satamahankekaan ei sitä tee.
    Ei siis ihme, että monet ovat ymmällään, miten maamme ylimmät suojeluviranomaiset voivat olla kannattamassa kuvatunlaisen kauhuskenaarion kaltaista päätöstä. Toimittaja olisi voinut tivata ministeriöltä päätöksen perusteluja vähän tiukemmin - etenkin, kun korkeimman hallinto-oikeuden päätös on jo osoittanut ne täysin kestämättömiksi. Tai joukosta muita yhtä kaheleita ratkaisuja.
    Artikkelista saa kuitenkin käsityksen, että kyseessä olisi henkilökohtainen kiistani ympäristöministeriön johdon kanssa. Tämä palvelee ehkä journalistista ilottelua, mutta vie huomiota itse asiasta.
    Artikkelissa mainitaan yhteyteni BirdLife-järjestöön, mikä selittää lukijalle kiinnostukseni ympäristöministeriön luonnonsuojelupäätöksiin. Esitetyt mielipiteet edustavat luonnollisesti kuitenkin vain henkilökohtaista kantaani.

Marcus Walsh
Helsinki
marcus.walsh@iki.fi<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

Yleisönosastoon kirjoittaminen >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. 09 5860 4123 fax. 09 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO