Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiartikkeli

 

 
Nuorisojärjestöt huolestuivat EU-politiikasta

Nuorisoasioita käsittelevä linjapaperi sivuaa liian arkoja aiheita Euroopan unionissa.

Anna-Kaisa Pitkänen

Euroopan unioni on unohtamassa nuorille antamansa lupaukset, pelkäävät nuorisojärjestöt eri puolilla Eurooppaa. Huolen taustalla on EU:n koulutus- ja nuorisokomissaari Viviane Redingin epäröinti nuorisoasioita käsittelevän EU-komission esityksen, niin kutsutun valkoisen kirjan julkaisussa.
    Reding on esittänyt julkaistavaksi jämäkän valkoisen kirjan sijasta matalamman profiilin asiakirjaa, jossa ei vaadittaisi puuttumista esimerkiksi nuorten työllisyysongelmiin.
    Estääkseen EU:n nuorisopoliittisen linjan lieventämisen nuorisojärjestöt osoittivat maanantaina mieltään eri puolilla Eurooppaa. Suomessa mielenosoituksen järjesti Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, joka kokosi nuoria järjestöaktiiveja mielenosoitukseen Helsingin Etelä-Esplanadille Euroopan komission edustuston eteen.
    Mielenosoitusten tuloksena Reding taipui ilmoittamaan, että valkoinen asiakirja julkaistaan. Nuorisojärjestöt jäivät silti epäilemään lupausta.
    "Asiakirjan sisällöstä ja aikataulusta ei ole tietoa, joten jatkamme lobbausta sen puolesta", Allianssi ry:n kansainvälisten asioiden sihteeri Sami Kontola sanoo.

Suomi vielä toiveikas
Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Timo Mäkelä otti vastaan nuorisojärjestöjen vaatimuslistan. Mäkelän viesti nuorille oli myönteinen: komissio odottaa edelleen valkoisen kirjan tavoitteiden hyväksymistä EU:n nuorisopolitiikan perustaksi.
    Kontola toteaa, että monet suomalaiset nuorisojärjestöt ovat osallistuneet valkoisen kirjan tavoitteiden muotoiluun, ja siksi niille olisi karvas pettymys, jos komissio tyytyisi pelkän linjapaperin tavoitteisiin.
    Nuorisojärjestöjen tavoitteena on kirja, joka antaisi EU-maille yhtenäiset ohjeet nuorten osallistumisesta päätöksentekoon. Se velvoittaisi poliitikkoja myös nuorten koulutuksen, työllisyyden ja sosiaalisten ongelmien hoitamiseen.
    "Asiakirja on tähdännyt siihen, että nuorilla olisi oikeus osallistua päätöksentekoon kaikissa EU-maissa. Lisäksi kirja puhuu erityisesti sosiaalisten ongelmien ja nuorisotyöttömyyden parantamisesta", Kontola kertoo.

Harvinainen asiakirja
Maanantaina myös EU-maiden nuorisoministerit kokoontuivat Brysselissä. Ministerit pyrkivät painostamaan Redingiä valkoisen kirjan julkaisutyön loppuunsaattamiseen. Kaikkien EU-maiden nuorisoministerit olivat yhtä mieltä kirjan välttämättömyydestä.
    Sami Kontola kertoo nuorisojärjestöjen epäilleen, että valkoisen kirjan kohtaloksi saattaa koitua sen laajuus ja vaativuus. Nuorisoasiakirjaa pidetään poikkeuksellisen työläänä, sillä se sivuaa useita kiistanalaisia poliittisia kysymyksiä.
    "Olemme kuulleet, että nuorisoasioista vastaava komissaari on alkanut epäröidä, koska on huomannut asiakirjan läpiviemisen valtavaksi urakaksi. Hänen uralleen ei olisi kunniaksi, jos dokumentista tulisi pannukakku", Kontola toteaa. o

 

<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. (09) 5860 4123 fax. (09) 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO