Vihrea Lanka: planetaan paikallislehtiyleisönosasto

 

 

Liittovaltiokeskustelu ei synny tyhjästä

Suomalainen liittovaltiokeskustelu on toistaiseksi osoittautunut heikosti perusteltujen mielipiteiden vaihdoksi. Keskustelun ilmapiiriä on luonnehtinut parhaiten sen ennenaikaisuus ja ylhäältäjohdettavuus. Valitettavasti, sillä ”mittaluokaltaan se on sellainen muutos, että asiasta pitäisi järjestää Suomessa kansanäänestys”, kuten suuren valiokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen on äskettäin Lallin haastattelussa todennut.
    Viimeaikaisissa kannatusmittauksissa vain neljännes suomalaisista kannattaa nykyistä tiiviimpää federaatiomallista Euroopan unionia. Liittovaltiolta näyttää siis puuttuvan demokratiaan pohjautuva legitimiteetti. Tähänastinen keskustelu kysymyksestä on ollut tasoltaan heikkoa, sitä on ollut vähän, eikä se ole levinnyt laajojen piirien keskuuteen.
    Pienemmässä mitassa kolme viimemainittua luonnehdintaa kuvaavat osuvasti myös Vihreän liiton sisäistä keskustelua Euroopan unionin tulevaisuudesta. Vihreän liiton valtuuskunnan hälyä herättänyt huhtikuinen kannanotto ”hajautetusta federalismista” on nähtävä erityisesti tässä valossa. Se syntyi sekaannusta aiheuttaneen äänestysmenettelyn seurauksena, eikä se kansallisten mielipidemittausten valossa suurestikaan heijastele Vihreän liiton jäsen- tai kannattajakunnan asenteita.
    Suuri osa valtuuskunnan jäsenistä ei osannut asiassa vielä muodostaa kantaansa lainkaan kiireisen aikataulun ja vajavaisen keskustelun tuloksena. Kuinka olisivatkaan, ovathan sekä valtuuskunnan puheenjohtaja että linjapaperia käsitelleen työryhmän esittelijäkin molemmat jo julkisesti ehtineet valittelemaan aiheesta käydyn keskustelun puutetta. Heidän huoleensa on helppo yhtyä.
    Kun linjapaperin perusoikeuskohdasta äänestettiin valtuuskunnassa, osa sitä puoltaneista jopa äänesti erillisenä kysymyksenä myönteisesti ”perusoikeusasiakirjan sitovuudesta” oltuaan siinä uskossa, että koko paperin kohtalo punnitaan vielä erikseen, eikä se varsinaisesti merkitsisi vihreätä valoa ”hajautetulle federalismille”.
    Useat valtuuskunnat jäsenet eivät olleet saapuneet kokoukseen, äänestys tapahtui kokouksen lopulla monien läsnäolijoidenkin jo poistuttua eikä äänestykseen lopulta osallistunut kuin pieni osa valtuutetuista. Valtuutettujen kokonaismäärä on 35, mutta äänestystulos oli 10–4.
    Erillistä kannatettua määrämuotoista esitystä koko linjapaperin hylkäämiseksi ei ollut kokouksessa lainkaan esillä. Äänestystulos perusoikeusasiakirjan sitovuudesta saatettiin näin tulkita perusteeksi näyttävästi muotoillulle lehdistötiedotteelle.
    Helsingin Sanomat käsitteli tätä valtuuskunnassa sattunutta episodia pääkirjoituksessaan ja esitti kirjoituksen lopuksi arvionaan, että julkisuuteen saatetulle kannanotolle ei tule panna juurikaan painoa, sillä Savonlinnan liittokokouksessa ”Vihreän liiton pieni eliitti” (HS:n käyttämä ilmaus) ei varmaankaan liene saamassa tukea esitykselleen federalismisuuntauksesta.
    Sodanjälkeisessä Suomessa totuttiin ulkopolitiikka hoitamaan keskustelematta, kiireessä ja puolisalaa. Menettelytavat ovat onneksi muuttumassa hiljakseen. Tämänkaltaisen poliittisen vaihtoehdottomuuden aika on toivottavasti ohi, eikä meidänkään tule enää vain lipua ajopuuna isompiemme vietävänä.
    Eri kansalaispiireissä, mediassa sekä puolueissa käytävä kansalaiskeskustelu edeltäköön tulevaa kansanäänestystä. Tässä vaiheessa siihen ei näyttäisi olevan kovinkaan kummoisia eväitä. Tähdellistä on ymmärtää, että – ilman kansanäänestystä – perinpohjainen liittovaltiokeskustelu yhä jäisikin syntymättä, eikä sitä tulevinakaan vuosina tultaisi käymään.

Mikko Nieminen
vapaa toimittaja
Porvoo<< Langan kotisivulle

Viikon muita aiheita >>

Yleisönosastoon kirjoittaminen >>

 

 


Vihreä Lanka, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, puh. 09 5860 4123 fax. 09 5860 4124 lanka@vihrealanka.fi site by VALOTALO